Ta kontakt med oss

Contact Us

26 Jul 2017

Aggreko prosessøsninger

Aggreko-ingeniører med HVAC-løsning
 

Spesialekspertise på prosesskjøling

Aggreko Process Services (APS) gir deg fordelene av våre senioringeniørers kunnskap og vårt spesialiserte kjøleutstyr for å utvikle løsninger som øker produktiviteten. APS arbeider i en rekke bransjer, med hovedvekt på å løse komplekse produktivitetsutfordringer i stor skala.  

Siden 1990 har APS vært et spesialisert team i Aggreko som benytter seg av sin ekspertise innen prosessteknikk til å utvikle innovative  og grundig tilpassede løsninger for å løse komplekse utfordringer innen prosesskjøling.  Prosessingeniørene i APS har ekspertisen og utstyret som trengs for å identifisere og utbedre kapasitetsproblemer, sviktende eller ineffektivt utstyr, og fremfor alt høye omgivelsestemperaturer som sinker driften og reduserer produktiviteten. 

Å takle varme er det vanligste problemet i prosessindustrien, og i mange sektorer, bl.a. petrokjemisk industri og raffinering, blir problemet spesielt akutt om sommeren.  Når temperaturen stiger, synker effektiviteten og dermed lønnsomheten.  

I flere tiår har man ansett slike ineffektive perioder grunnet været som uunngåelige i bransjen.  Men APS har vist at metodiske analyser av prosesskjøling, teknisk ekspertise og midlertidig kjøleutstyr, inkludert varmevekslere og kjøleenheter, kan prosessene drives med full kapasitet selv i svært varmt vær. 

SLIK SIKRER AGGREKO Prosessløsninger PRODUKTIVE PROSESSER

Prosessingeniørteamet fra APS samarbeider tett med våre anleggsteknikere og vedlikeholdsavdeling for å identifisere kapasitetshindringer.  Deretter spesifiserer de det riktige utstyret i vårt spesialiserte utleietilbud for å løse problemet. 

Vår åtte-trinns, komplett dokumenterte prosess sikrer best mulig teknisk støtte fra start til mål.

1. Forespørsel
2. Teknisk respons og kostnadsoverslag
3. Intensjonsavtale
4. Undersøkelse på stedet
5. Tilbud
6. Utvikling av pakke
7. Mobilisering av utstyr og prosjektledelse
8. Sluttrapport

Vår mål er å identifisere dine problemer umiddelbart og iverksette en midlertidig løsning så raskt som mulig. Samtidig sørger vi for grundig dokumentasjon av alle tekniske, sikkerhetsrelevante og juridiske aspekter ved løsningen.

Når tid er penger tilbyr vi en rask og effektiv måte å gjenopprette full produktivitet, og spare tid og penger samt investeringene som trengs for å installere nye prosesser og nytt utstyr.

 

 
 

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg