Ta kontakt med oss

Contact Us

Bygningsteknikk

Store bygninger og hus

"Vi har ofte blitt spurt om å hjelpe etter krisesituasjoner som strømbrudd og oversvømmelser. Heldigvis har vi utstyret stående klart, og kan være på plass på få timer."

Vi er din pålitelige partner for bygningsteknikk

Å tilrette bygningsteknikk av høy kvalitet er en utfordring. Ettersom serviceavtalene blir stadig mer omfattende, forventer kundene stadig høye standard – og ofte vil inntjeningsmarginen lide. Vi forstår at du ikke har råd til å la rutinemessig vedlikehold eller økt etterspørsel virke forstyrrende for driften.

Derfor samarbeider vi med deg fra start til mål, og leverer reservegeneratorer, oppvarming, kjøling og avfuktere som hjelper deg under reparasjoner. Hvis du f.eks. må varme opp kontorlokaler når oppvarmingsanlegget svikter, eller sørge for strømforsyning til et sykehus etter en storm, kan vi være på plass på noen timer – uansett hvor du befinner deg.

se våre produkter

 

"Vi kan håndtere det meste, fra å evaluere anlegget til å utvikle, installere og idriftsette utstyr, samt drivstoffpåfylling og regelmessig vedlikehold."

 

Alt i ett-service

Vi tilbyr komplette løsninger for dine behov for midlertidig strømforsyning samt varme-, ventilasjon- og klimaanlegg. Vi kan håndtere det meste, fra å evaluere anlegget til å utvikle, installere og idriftsette utstyr, samt drivstoffpåfylling og regelmessig vedlikehold. 

Dessuten kan våre ingeniører evaluere hvilken risiko du utsettes for dersom utstyret du har skulle svikte. Deretter utvikler vi en beredskapsplan som kan iverksettes umiddelbart dersom ulykken skulle være ute. Det betyr at du kan fortsette driften som vanlig – og ikke bekymre deg for alvorlig utstyrssvikt.

Klare til å reagere på alle slags situasjoner

Bygningsteknikere må håndtere en rekke forskjellige oppgaver. Derfor må vi sørge for at våre ingeniører har den erfaringen og kunnskapen som trengs for å kunne tilpasse løsningene til dine individuelle behov. Vi støtter mange forskjellige anlegg, for eksempel:

  • Sykehus, hoteller, kontorbygg og flyplasser.
  • Finansinstitusjoner, banker og datasentre.
  • Produksjonsanlegg, drikke- og næringsmiddelprodusenter.
  • Raffinerier og petrokjemiske anlegg.
  • Energi-/elektrisitetsverk.

Og ettersom vi er tilgjengelige hele døgnet året rundt, kan vi være raskt på plass med utstyr hvis du har et krisetilfelle.

TA KONTAKT

Hold ting enkle og effektive

Når forventningene er høye og budsjettene lave, må du finne den mest kostnadseffektive og virkningsfulle løsningen. Vi forstår at levering av midlertidig strømforsyning og varme-, ventilasjons- og klimaanleggpakker ofte kan være mer komplekst enn faste installasjoner.

Våre høyt utdannede tekniske spesialister har lang erfaring innen dimensjonering, spesifisering og installasjon av leieutstyr som fungerer sammen med det eksisterende anlegget.

Og hvis behovene forandrer seg, er ikke det noe problem. Bare gi beskjed, vi tilpasser det raskt.

 

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg