Ta kontakt med oss

Contact Us

Fornybar energi

solnedgang ved vindkraftanlegg

"Hvis du drifter en vindpark, et solcelleanlegg eller et vannkraftanlegg kan vi hjelpe deg å sikre strømforsyningen"

Sette fornybare energianlegg i drift

Fornybar energi er en effektiv metode for å nyttiggjøre seg naturens ressurser for strømforsyning til bedrifter, lokalsamfunn og husholdninger. Men det tar mange år å bygge og idriftsette anlegg som drives med vindkraft, solkraft, vannkraft, gjenvinningsenergi eller bioenergi.

Vi har omfattende erfaring i å hjelpe fornybare energiprosjekter til å bli ferdige i tide. Våre spesialingeniører kan samarbeide tett med å forstå prosjektet og deretter levere en perfekt tilpasset strøm- og lastbankpakke for å sette prosjektet ut i livet. Og hvis det skulle oppstå nettsvikt, kan vi komme raskt med midlertidige generatorer for å sikre utstyret.

Din livstidspartner for vindkraftanlegg

Vi har samarbeidet med vindkraftindustrien siden den startet opp, og vet at alle trinn i utviklingen har sine egne utfordringer. Vi kan hjelpe produsenter og operatører av vindkraftanlegg samt entreprenører med:

  • Planlegging og infrastruktur: Vi kan tilby strømforsyning for stedsundersøkelser og grunnleggende infrastrukturarbeid, inkludert legging av kabler og anleggsarbeid. Vi kan også tilby strømforsyning, oppvarming, kjøling og avfukting for sentralbygg og lagring av vindkraftutstyr.
  • Bygging: Vi kan levere strømforsyning, fordeling og drivstoffstyring under bygging og installasjon av vindparker, samt temperaturstyring for lagre og boenheter for arbeidere.
  • Før idriftsetting: Vi kan levere den strømmen du trenger for full testing av vindkraftanleggene før idriftsetting av vindparken, slik at du sikrer at ingenting er skadet under transport til stedet.
  • Testing og idriftsetting: Våre høyspenningsteknikere forsyner deg en skreddersydd pakke med lastbanker, generatorer og transformatorer som tilsvarer strømforholdene og belastningen du forventer i nettet, slik at du kan føle deg trygg på at alt vil fungere perfekt når tilkoblingen finner sted. Dermed kan inntjeningen starte på et tidlig tidspunkt og du får mest mulig ut av eventuelle subsidieperioder.
  • Drift og vedlikehold: Hvis nettet av en eller annen grunn er utilgjengelig, kan vi levere en midlertidig strømforsyningsløsning slik at du holder utstyret i orden og kan gå til bare til vanlig strømlevering så raskt som mulig. Vi kan hjelpe deg å kontrollere temperatur og fuktighet under vingereparasjoner med utstyr som vi skreddersyr etter regionale og årstidsavhengige forhold. Vi kan også tilby strømforsyning, oppvarming, kjøling og avfukting under oppgradering og vedlikehold av tårn.

Både til lands og til vanns kan våre ingeniører bistå i alle trinn.

Ta kontakt

 

Bringe strøm til nettet og supplere når det trengs.

Lokalsamfunn og bedrifter er avhengig av stabil og pålitelig strømforsyning. Det er viktig å sikre at et nytt anlegg klarer oppgaven, og legge planer for perioder der dårlige værforhold eller årstidsvariasjoner truer strømproduksjonen.

Hvis du drifter en vindpark, et solcelleanlegg eller et vannkraftanlegg kan vi hjelpe deg å sikre strømforsyningen til rett tid. Våre høyspenningsingeniører forsyner deg med lastbanker og transformatorer som passer til forholdene og den belastningen du forventer, slik at du kan føle deg trygg på at alt vil fungere perfekt når nettilkoblingen foretas.

Vi kan også fylle tomrommet når naturen ikke spiller på lag med produksjonen. Hvis du må slå av vindkraftanlegget under en storm, eller hvis en tørkeperiode stanser vannkraftproduksjon, holder vi ting i gang med generatorer som vi kan synkronisere med nettet, samtidig som alle forskrifter overholdes.

Dessuten er våre kolleger vant til å arbeide på steder med utfordrende forhold. Uansett hvor isolert du befinner deg, finner vi den beste måten å bringe deg utstyret – gjennom luften, over sjøen, til lands eller via en elv.

 

Arbeid med renere drivstoff og mer stillegående generatorer

Vi gjør vårt beste for å arbeide miljøvennlig når vi jobber for deg. Derfor har vi utviklet en rekke gassdrevne leiegeneratorer.

Vår naturgassgeneratorer har lave utslippsverdier, er tilnærmet røykfrie og lydisolert for å overholde lokale støyforskrifter. Dessuten er de pakket i containere, noe som reduserer faren for utslipp av motorvæsker betydelig.

Vi har også spesialtilpassede generatorer som drives med biodiesel og ikke-standardiserte gasser. Alt dette betyr at vi kan bruke det beste og rimeligste drivstoffet som er tilgjengelig for å dekke dine behov.

Se våre energiprodukter

 

"Aggreko brukte kort tid på å installere generatorene sine. I tillegg til å overholde de korte fristene vi hadde, sørget de for å forsyne oss med utstyr av høy kvalitet og bistod med svært kompetent personale."

Everson José Salin Vindprosjektleder ,
Dobrevě Energia S/A

"Vi har samarbeidet med bransjen for fornybar energi siden den startet opp, så vi vet hvordan man får anlegg klar til nettdrift på en mest mulig effektiv og kostnadseffektiv måte."

"Jeg er veldig fornøyd med fremragende servicen vi fikk av de franske prosjektingeniørene på stedet."

Marc Berard Prosjektleder ,
Schneider Electric

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg