Gå til hovedinnhold

Bygningsteknikk

Vi er din pålitelige partner for bygningsteknikk

Byggteknikk av høy kvalitet er en utfordring, hvor kundene stadig forventer høyere standard. Vi forstår at du ikke har råd til å la rutinemessig vedlikehold eller økt etterspørsel virke forstyrrende for driften.

For å unngå unødige kostnader, samarbeider vi med deg fra start til mål. Vi leverer reservegeneratorer, oppvarming, kjøling og avfuktere som hjelper deg under reparasjoner. Dersom du må varme opp kontorlokaler når oppvarmingsanlegget svikter, eller sørge for strømforsyning til viktige bygninger etter uvær, kan vi være på plass på noen timer – uansett lokasjon.

Se våre produkter

Alt i ett-service

Vi tilbyr komplette løsninger for dine behov for midlertidig strømforsyning samt varme-, ventilasjon- og klimaanlegg. Vi kan håndtere det meste, fra å evaluere anlegget til å utvikle, installere og idriftsette utstyr, samt drivstoffpåfylling og regelmessig vedlikehold. 

Byggteknikk av høy kvalitet er en utfordring, hvor kundene stadig forventer høyere standard. Vi forstår at du ikke har råd til å la rutinemessig vedlikehold eller økt etterspørsel virke forstyrrende for driften.

For å unngå unødige kostnader, samarbeider vi med deg fra start til mål. Vi leverer reservegeneratorer, oppvarming, kjøling og avfuktere som hjelper deg under reparasjoner. Dersom du må varme opp kontorlokaler når oppvarmingsanlegget svikter, eller sørge for strømforsyning til viktige bygninger etter uvær, kan vi være på plass på noen timer – uansett lokasjon.

Klare til å reagere på alle slags situasjoner

Bygningsteknikere må håndtere en rekke forskjellige oppgaver. Derfor må vi sørge for at våre ingeniører har den erfaringen og kunnskapen som trengs for å kunne tilpasse løsningene til dine individuelle behov. Vi støtter mange forskjellige anlegg, for eksempel:

Sykehus, hoteller, kontorbygg og flyplasser

Finansinstitusjoner, banker og datasentre

Produksjonsanlegg, drikke- og næringsmiddelprodusenter

Raffinerier og petrokjemiske anlegg

Energi-/elektrisitetsverk

Ettersom vi er tilgjengelige hele døgnet,

Året rundt, kan vi være raskt på plass med utstyr ved nødtilfeller.

Hold ting enkle og effektive

Når forventningene er høye og budsjettene lave, må du finne den mest kostnadseffektive og virkningsfulle løsningen. Vi forstår at levering av midlertidig strømforsyning og varme-, ventilasjons- og klimaanleggpakker ofte kan være mer komplekst enn faste installasjoner.

Våre høyt utdannede tekniske spesialister har lang erfaring innen dimensjonering, spesifisering og installasjon av leieutstyr som fungerer sammen med det eksisterende anlegget.

Dersom behovene forandrer seg, er det bare å gi beskjed. Vi tilpasser raskt!