Gå til hovedinnhold

Fornybar energi

Sette fornybare energianlegg i drift

Fornybar energi er en nyttig og grønnere metode for strømforsyning til bedrifter, lokalsamfunn og husholdninger. Men å bygge og sette i drift anlegg som drives med vindkraft, solkraft, vannkraft, gjenvinningsenergi eller bioenergi, kan ta mange år.

Vi har omfattende erfaring i å hjelpe prosjekter innen fornybar energi til å bli ferdige i tide. Våre spesialingeniører har lang fartstid i å levere tilpassede strøm- og lastbankpakker for å sette prosjektene ut i live. Dersom det skulle oppstå nettsvikt, kan vi komme raskt på banen med midlertidige generatorer for å sikre utstyret.

Din livstidspartner for vindkraftanlegg

 Vi har samarbeidet med vindkraftindustrien siden den startet opp, og vet at alle trinn i utviklingen har sine egne utfordringer. Vi kan hjelpe produsenter og operatører av vindkraftanlegg samt entreprenører med:

 • Planlegging og infrastruktur
  - Strømforsyning for stedsundersøkelser og grunnleggende infrastrukturarbeid, inkludert legging av kabler og anleggsarbeid
  - Strømforsyning, oppvarming, kjøling og avfukting for sentralbygg og lagring av vindkraftutstyr
  Bygging
  - Strømforsyning, fordeling og drivstoffstyring under bygging og installasjon av vindparker
  - Temperaturstyring for lagre og boenheter for arbeidere
 • Før idriftsetting
  - Nødvendig strøm til full testing av vindkraftanleggene før idriftsetting av vindparken
 • Testing og idriftsetting
  - Skreddersydd pakke med lastbanker, generatorer og transformatorer som tilsvarer strømforholdene og belastningen du forventer i nettet
 • Drift og vedlikehold
  - Midlertidig strømforsyningsløsning for å holde utstyret i orden ved utilgjengelig nett
  - Kontroll av temperatur og fuktighet under vingereparasjoner med utstyr som vi skreddersyr etter regionale og årstidsavhengige forhold
  - Strømforsyning, oppvarming, kjøling og avfukting under oppgradering og vedlikehold av tårn

Både til lands og til vanns kan våre ingeniører bistå i alle trinn.

Sikrer strøm når det trengs

Lokalsamfunn og bedrifter er avhengig av stabil og pålitelig strømforsyning. Det er viktig å sikre at et nytt anlegg klarer oppgaven, og legge planer for perioder der dårlige værforhold eller årstidsvariasjoner truer strømproduksjonen.

Hvis du drifter en vindpark, et solcelleanlegg eller et vannkraftanlegg kan vi hjelpe deg å sikre strømforsyningen til rett tid. Våre høyspenningsingeniører forsyner deg med lastbanker og transformatorer som passer til forholdene og den belastningen du forventer, slik at du kan føle deg trygg på at alt vil fungere perfekt når nettilkoblingen foretas.

Vi kan også fylle tomrommet når naturen ikke spiller på lag med produksjonen. Hvis du må slå av vindkraftanlegget ved uvær, eller hvis en tørkeperiode stanser vannkraftproduksjon, holder vi ting i gang med generatorer. Disse kan vi synkronisere med nettet, samtidig som alle forskrifter overholdes.

Våre kolleger er vant til å arbeide på steder med utfordrende forhold. Uansett hvor isolert du befinner deg, sørger vi for at utstyret kommer frem. Dette kan gjøres ved hjelp av kjøretøy eller fly, samt via sjøer og elver.

Renere drivstoff og mer stillegående generatorer

Vi gjør vårt beste for å arbeide miljøvennlig. Derfor har vi utviklet en rekke gassdrevne leiegeneratorer.

Våre naturgassgeneratorer har lave utslippsverdier, er tilnærmet røykfrie og lydisolert for å overholde lokale støyforskrifter. Dessuten er de pakket i containere, noe som reduserer faren for utslipp av motorvæsker betydelig.

Vi har også spesialtilpassede generatorer som drives med biodiesel og ikke-standardiserte gasser. Alt dette betyr at vi kan bruke det beste og rimeligste drivstoffet som er tilgjengelig for å dekke dine behov.