Gå til hovedinnhold
Leie av Stage V-generatorer

Stage V-generatorer

Stage V-generatorer med høy ytelse for ultralave utslipp

Våre nye Stage V-generatorer er utviklet for å redusere skadelige forurensende stoffer og er fullt ut i samsvar med EU-kommisjonens direktiv for mellomstore forbrenningsanlegg (MCPD). Med leie av Stage V-generatorer fra Aggreko er du ett skritt nærmere bærekraftig energiproduksjon. Effektive, høytytende enheter, våre Stage V-generatorer er designet for å fungere på samme måte som de reneste bilmotorene; begrensning av karbonmonoksid, nitrogenoksider og partikler for å gi effektiv midlertidig kraft i soner med ultralave utslipp.  Med leie av Stage V-generator kan du garantere høy ytelse samtidig som du arbeider mot bærekraftsmålene dine.

Setter standarden

Aggreko er stolt over å være det første utleieselskapet i Storbritannia som utvikler og produserer våre egne Stage V-generatorer. Vi har den største flåten på landsbasis, med modeller fra 30 kVA til 1200 kVA.

Våre stillegående generatorene er robuste og drivstoffeffektive, og kan dekke midlertidige strømbehov uten at det går på bekostning av ytelsen. Ikke bare følge standarden, men sette den.

Mer informasjon

Hva er Stage V?

Stage V (forordning 2016/1628) er innført av EU og er en utslippsstandard for ikke-veigående mobile maskiner (NRMM) med gnist-/kompresjonstenningsmotorer. Den har som mål å redusere partikkelutslipp og skadelige stoffer, og er en videreutvikling av tidligere standarder og krever at nye ikke-veigående mobile maskiner (NRMM) skal være utstyrt med kontroller, for eksempel dieselpartikkelfiltre.

Setter nye standarder i miljøsoner

Etter hvert som resten av Storbritannia begynner å følge London når det gjelder å skape soner med lave og ultralave utslipp, er det avgjørende at Stage V midlertidige leiestrømløsninger er lett tilgjengelige.

For å møte dette presserende behovet begynte vi å designe og produsere våre egne Stage V-generatorer. Våre Stage V-generatorer leverer energigenerering med lave utslipp gjennom forbedret teknologi med følgende funksjoner i hele serien:

 • 1. Installasjon av et dieselpartikkelfilter for å redusere fine dieselutslipp
 • 2. Selektiv katalytisk reduksjon for å redusere NOx-utslipp
 • 3. Lagt til injeksjonsteknologi for ytterligere nøytralisering av skadelige partikler
 • 4. Dieseloksidasjonskatalysatorer som reduserer CO2-utslippene gjennom oksidering
 • 5. Lavt støynivå, med vifter med variabel hastighet, reduserer lyd ved lavere belastninger og ved lettere omgivelsesforhold for bruk i urbane områder
 • 6. Lysbuedetektering og beskyttelse mot inntrengning for å gi bedre beskyttelse av komponentene i forhold til omgivelsene
 • 7. Intern dieseleksosvæske (DEF)/Adblue-tank tilpasset intern drivstoffkapasitet for å sikre at DEF-væske bare må fylles på samme frekvens som drivstofftankpåfyllinger
 • 8. To eksterne DEF/AdBlue-tankalternativer for å forlenge etterfyllingsintervallene på stedet, forsyne flere generatorer og redusere nødvendig plassbehov

Hjelper deg med å nå utslippsmålene dine

Når det gjelder å måle utslippene dine, må hele flåten på tvers av et helt prosjekt overvåkes. Med vår fjernovervåking kan du enkelt optimalisere, kontrollere og administrere utleieflåten din.

Vanlige spørsmål om Stage V-generatorer

 • Hva er Stage V-samsvar?
  Stage V-samsvar refererer til obligatorisk overholdelse av EUs Stage V-forordning, som har som mål å redusere utslippene i ikke-veigående mobile maskiner med gnist- eller kompresjonsmotorer. Det er den strengeste reguleringen i sitt slag. Stage V-forskriftene er ment å redusere utslipp av partikler fra utstyr som brukes i en rekke sektorer, inkludert bygg, produksjon, landbruk og mat og drikke. 

 

 • Hva er forskjellen mellom Stage V og tidligere EU-utslippsstandarder?
  Stage V representerer et betydelig skritt opp i reguleringen av ikke-veigående mobile maskiner, med strengere kontroller på utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner. Stage V begrenser for eksempel karbonmonoksid, hydrokarboner og nitrogenoksider og begrenser de tillatte utslippene av partikler.

 

 • Hvorfor er Stage V mer miljøvennlig?
  Ved å sette grenser for utslipp fra ikke-veigående mobile maskiner vil Stage V redusere prosjektenes totale karbonavtrykk, og dermed redusere luftforurensning og håndtere klimaendringer.

 

 

 • Hvilke maskiner må være Stage V-kompatible?
  Stage V-restriksjoner påvirker motorer under 56 kW og over 130 kW, inkludert utstyr som brukes i konstruksjon, produksjon, materialhåndtering og landbruk.

 

 • Er det noen unntak fra Stage V?
  Utstyr som stasjonære maskiner, biler og fartøy er unntatt fra Stage V-forskriftene. Det er imidlertid verdt å merke seg at slikt utstyr fortsatt må overholde andre forskrifter.