Ta kontakt med oss

Contact Us

Energileverandører

Energiverk kan ikke drives optimalt uten regelmessig vedlikehold, men det er essensielt å begrense planlagte driftsstanser og unngå å skuffe kundene.

Vi har strøm i blodet

Vi mener at vi har den aller beste ekspertisen på strømproduksjon og elektrisitetsverk. Hvis et vindkraftanlegg eller et kjernekraftverk skal tas i drift, hvis du trenger høyspent reservestrøm under planlagt vedlikehold eller har en energinødsituasjon, står vi klare til å reagere raskt for å hjelpe deg.

Alle anlegg er forskjellige. I stedet for å levere leieutstyr for nettstrøm som hyllevare, lytter vi derfor først til dine behov. Vi finner den beste tilnærmingen og leverer, installerer og overvåker den løsningen som er best egnet for oppgaven.

Vanligvis betyr det at vi skreddersyr nettstrømsystemer. Våre elektroingeniører og teknikere har inngående bransjekjennskap og er utdannet for arbeid i energiverk. Vi har altså kunnskapen som skal til for å redusere nedetid, holde avbruddene for kundene på et minimum og sikre trygge arbeidsforhold.

Med oss som energiverkpartner er du i trygge hender.

Hold strømforsyningen til kundene i gang

Aggrekos erfarne energiverkingeniører kan hjelpe deg ved å:

  • Arbeide raskt for å gjenopprette nettstrøm med reserve- eller nødstrømanlegg under svikt pga. vær, utstyrsfeil eller naturkatastrofer
  • Finne den beste måten å unngå forstyrrelser under rutinemessig vedlikehold eller oppgradering av nettet
  • Levere systemer for lavspennings- og høyspenningsstrøm for å opprettholde kapasiteten i anlegget
  • Utføre testing og idriftsetting av fornybar energi-anlegg slik at du oppnår sertifiseringer og kan starte driften raskere

Kundene dine er avhengige av deg. Dersom noe uventet skjer, står vi klare til å støtte deg.

 

SE VÅRE PRODUKTER

 

"For energileverandører er det avgjørende å gi kundene kontinuerlig strømforsyning. Vi kjenner elektrisitetsverk og strømnett svært godt, og tilbyr raske løsninger."

Hold nedetiden på et minimum

Energiverk kan ikke drives optimalt uten regelmessig vedlikehold, men det er essensielt å begrense planlagte driftsstanser og unngå å skuffe kundene.

Vi kan bistå med å evaluere prosesser og planlegge den beste tilnærmingen til vedlikeholdsplaner for å redusere avbrudd i strømleveringen.

Under vedlikehold kan vi tilby koblingsutstyr og høyspennings-transformatorer som synkroniseres med nettet, for å erstatte eller supplere strømforsyningen. Hvis du skulle utsettes for svikt i energiverket, kan våre eksperter være raskt på pletten. Slik kan du komme tilbake i drift så raskt og smertefritt som mulig.

Vi sørger for å holde omgivelsene og utstyret kjølige og tørre

Med et omfattende utvalg av utstyr for temperaturstyring, kan vi støtte viktige prosjekter på en rekke ulike måter. Ved begrenset plass kan vi tilrettelegge gode arbeidsforhold takket være komfortkjøling. Andre eksempler er installasjon av avfuktingssystemer og beskyttelse av turbiner mot korrosjon.

Vi har også kunnskap og autorisasjon til å tilby omfattende nettstrøm og kjøling til kjernekraftverk, inkludert effektiv kjøling av brukt atombrensel. Dette kan svært få selskaper gjøre.

 

"Argentina har et strømnett i høy kvalitet med unike krav. Vi valgte Aggreko som leverandør av midlertidig strømforsyning pga. deres evner til å tilpasse utstyret til vår spenningsfrekvens og PF-styringsprogrammer, og levere strømforsyning både i nettdrift og isolert modus. Vi svært fornøyde med at Aggreko tilbyr sine tjenester i Argentina til så konkurransedyktige priser."

Santiago Pierro Direktør ,
Energia Argentina S.A.

"Behovet for elektrisitet fortsetter å stige i Kenya. Som et direkte resultat av det produktive partnerskapet mellom KenGen og Aggreko, og den effektive måten Aggreko har gjennomført avtalen om midlertidig strømforsyning på, har vi unngått rasjonering av strøm i Kenya."

Eddy Njoroge Administrerende direktør ,
Kenya Generating Electricity Company Ltd

"I en overgangsperiode for energiinfrastrukturen på øya har vi fått uvurderlig hjelp fra Aggreko til å opprettholde strømforsyningen. Aggrekos løsning har vært en integrert del av planen for oppgraderingen av de eksisterende elektrisitetsverkene på øya."

Hubert de Palm Daglig leder ,
Water & Energy Bonaire, De nederlandske Antiller

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg