Gå til hovedinnhold

Akselerere overgangen

Få endringer til å skje

Vi er opptatt av å ta vare på verden i dag og sikre den for fremtidige generasjoner. Innovere renere energiløsninger gjennom Greener Upgrades™ og gjøre det mulig for kundene våre å gå over til mer bærekraftige løsninger. Gå lenger og raskere for å akselerere overgangen til netto nullutslipp. Til fordel for alle.

Morgendagens energiomstilling starter i dag. For å kunne gå målrettet til verks må vi først forstå virkningen av virksomheten vår. Vi har gjennomført en vurdering av virksomheten vår og etablert en referansebane for utslipp i 2021. Det gir oss en forståelse av karbonavtrykket til virksomheten vår i alle regioner.

Dette fundamentet var utgangspunktet for å skape bevissthet om klimagassutslippene i scope 1, 2 og 3, prosjektere fremtidige utslipp og identifisere muligheter for å redusere karbonutslippene. Eksterne faktorer betyr at hvert land står overfor sine egne utfordringer, og hvert land har et ulikt akselerasjonstempo på veien mot netto nullutslipp. Dette har gjort oss i stand til å lage et skreddersydd veikart for overgangen og en tidsskala for hver region som gir to overordnede mål. Disse målene omfatter vår ambisjon om å utgjøre en forskjell og forene oss alle på vår reise mot netto nullutslipp. Vi vil fortsette å overvåke og rapportere om fremgangen vår gjennom hele reisen og kontinuerlig se etter muligheter til å påvirke endring.


Lokal tilnærming

Vi starter fra bunnen av med dedikerte bærekraftteam som støtter hver region i Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika, Asia Pacific og Latin-Amerika. Lokale rammeverk, som er unike for hver region, skaper variasjoner i retningslinjene for å sikre effektiv integrering og engasjement. Alle er drevet av de samme overordnede målene for selskapet.

Vi tror at investering i en integrert struktur vil bringe oss et skritt nærmere en bedre forståelse av kundenes energibehov. Dette vil gjøre oss i stand til å identifisere muligheter for å levere kommersielle fordeler til kundene våre etter hvert som vi hjelper dem med å nå sine egne bærekraftsmål.

Vi har også tilpasset vår tilnærming til FNs Global Compact og FNs
bærekraftsmål
, noe som understreker vårt engasjement for å drive endring og overvåke vår påvirkning.

En global tilnærming

I tillegg til våre skreddersydde lokale rammeverk tar vi i bruk en rekke globale initiativer for å akselerere endringen ytterligere i stor skala på tvers av organisasjonen vår.

Gjør endring mulig

Vi forstår utfordringene kundene våre står overfor når det gjelder å redusere karbonutslippene og nå netto nullutslipp. Derfor er vi opptatt av å tilby fleksible og bærekraftige strøm-, energi- og temperaturstyringsløsninger gjennom vårt
Greener Upgrades™-initiativ. Hjelpe alle med å finne den rette balansen mellom planeten og fortjenesten. 

Hvordan vi muliggjør endring

Muliggjøre endring med Aggrekos solcelleløsninger

Hvert år investerer vi millioner av britiske pund i renere teknologi og tjenester som vil bidra til å redusere kostnader, forbedre effektiviteten og redusere utslippene. Bare i 2022 investerte vi over £169 millioner, og hjalp kundene våre med å balansere motstandskraft med reduksjon og muliggjøre bærekraft for å drive kommersiell suksess. Gjennom vår investering vil vi øke innføringen av renere teknologi for å akselerere endringstakten og sikre langsiktig konkurranseevne og bærekraft.

Vi står aldri stille. Vi fortsetter å innovere ved å bruke kritisk tenkning til å utvikle teknologier og løsninger som løser reelle utfordringer, samtidig som vi maksimerer effektiviteten.

Vi er i ferd med å gå over til kjølemidler som har mindre påvirkning på miljøet, slik at vi sikrer samsvar med lokale forskrifter.

Vi fokuserer på å gjøre det mulig for kundene å oppfylle sine egne nullutslippsambisjoner og hjelpe lokalsamfunnene til å trives. Greener Upgrades™ gir kundene den kunnskapen de trenger for å velge riktig løsning, fra å legge til rette for lavkarbonkonstruksjon til å bygge bærekraft inn i sin egen virksomhet. Våre prinsipper er enkle. Vi investerer i de nyeste produktene, anvender ekspertisen vår på den mest effektive måten og utnytter teknologien til å optimalisere anleggets ytelse når vi leverer løsninger til kundene våre. Hybridisering for maksimal effektivitet, med unike kontroller som optimaliserer ytelsesovervåkingen.

Vi har forsket mye på alternative drivstoff, som biodiesel og biodrivstoff, som i dag har miljøfordeler. Når vi ser fremover, prøver vi ut fremtidige brensler som hydrogen og biometanol i våre anlegg og på kundenes anlegg, og samler inn viktige data fra den virkelige verden. Vi investerer også i vårt eget utstyr for å sikre at det er drivstoffuavhengig, noe som gir kundene større fleksibilitet.

Gjennom Greener Upgrades™ gjør vi de nyeste energiløsningene tilgjengelige for alle. For å oppmuntre bransjen til å ta i bruk våre nyere teknologier tidlig, prøver vi ut nye løsninger og teknikker med viktige partnere og produserer detaljerte rapporter. Vi gir kundene våre et informativt og balansert bilde av resultatene.

Gjør en forskjell gjennom digitalisering

Teknologi er en stor del av vår utvikling. Vi utvikler våre egne kontroller for å sikre at utstyret vårt har skreddersydde, sofistikerte driftsmuligheter, og optimaliserer løsningene våre på høyeste nivå.  Våre verktøy og overvåkingsprogramvare gir datadrevet innsikt for å maksimere ressursytelse og effekthandling. Vi gir kundene våre enda mer innsikt i utslipp, drivstoff og energiforbruk. Vi ambefaler mer effektive løsninger som gjør det enklere for dem å bytte til Greener Upgrades™. 

Lær mer om Energising Change™

Last ned brosjyren vår for å lære mer om hvordan vi samler all vår energi og Energising Change™ for en positiv fremtid.

Last ned brosjyre  Interaktivt kart