Gå til hovedinnhold

Vi tar ansvar

Å gjøre det rette

Vi er opptatt av å drive virksomheten vår på en mest mulig etisk måte. Ved å anerkjenne den tilliten som vi har og ta ansvar for vår miljømessige og sosiale påvirkning. Ved å være transparent og ansvarlig for alle våre handlinger. Ved å sikre at vi forblir et selskap som våre interessenter kan tro på og stole på. I dag og i morgen.

Bygge tillit gjennom åpenhet

Vi mener at åpenhet er kjernen i god styring. Vårt omdømme betyr alt for oss, og det er avgjørende at tilliten vi har opparbeidet oss aldri går tapt. Derfor er vårt viktigste fokus å sikre at vi alltid opptrer ansvarlig og er transparente med hensyn til våre resultater.

Hvordan vi opptrer ansvarlig og etterrettelig

Aggrekos sikkerhet for livet

Sikkerhet er vår høyeste prioritet. Vi er forpliktet til å opprettholde et robust rammeverk for helse og sikkerhet, Standard Zero, for å sikre at medarbeiderne våre kommer trygt hjem. Derfor har vi et dedikert helse- og sikkerhetsteam i hver region, ledet av Director of Health & Safety. Vi overvåker kontinuerlig resultatene våre ved å følge opp risikorapportering, revisjoner, skader med fravær, utslipp og trafikkulykker, som alle overvåkes av konsernledelsen. Alle leverandører er også pålagt å innføre tilsvarende sikkerhetsstandarder som våre egne.

Vi har vedtatt et robust sikkerhetsrammeverk i tråd med etablert beste praksis, som innlemmer minimumsstandarder i de ulike miljøene der vi opererer. Vi overvåker kontinuerlig ytelsen ved å spore hendelsesrapportering, revisjoner og opplæring for å sikre at vi umiddelbart avdekker, undersøker og utbedrer potensielle risikoer. Alt i samsvar med alle gjeldende lokale lovkrav og standarder.

Vi erkjenner viktigheten av å beskytte informasjon, prosesser og systemer, fra våre egne data til kunde- og partnerdata. Vårt rammeverk for nettsikkerhet er integrert i våre operasjonelle og kommersielle prosedyrer for å sikre at vi opprettholder høye sikkerhetsstandarder.

Vårt dedikerte IT-sikkerhetsteam overvåker rammeverket for datasikkerhet for å sikre at det forblir i tråd med beste praksis og det nye trussellandskapet. Vi tilbyr også opplæring i cybersikkerhet til alle ansatte for å sikre en sikkerhetsbevisst kultur. For å sikre kontinuerlig beskyttelse overvåker vi datasikkerheten vår gjennom revisjoner og systemtester, inkludert sårbarhetsskanning, kontinuerlig opplæring av ansatte, inkludert regelmessig phishing-testing.

Vi overholder de høyeste standardene for eierstyring og selskapsledelse, administreres av vårt eget compliance-team. Vi er forpliktet til å drive virksomhet med åpenhet, integritet og ærlighet, og har implementert robuste retningslinjer for å opprettholde disse verdiene.

Våre etiske retningslinjer fastsetter klare atferdsnormer for våre medarbeidere. Dette er en del av vår opplæring for alle ansatte, som oppfordres til å si fra gjennom en uavhengig tjeneste hvis de identifiserer problemer.

Vårt rammeverk for bærekraft håndheves av vår ESG-komité, som overvåker risikoer og sporer resultatene våre.

 

 

 

Våre eksterne partnerskap bidrar til å informere om vår fremgang og vårt engasjement for en bærekraftig fremtid. Vi sammenligner våre resultater for å bidra til kontinuerlig forbedring. Vi samarbeider også med andre virksomheter for å lære beste praksis og dele våre egne erfaringer for å bidra til å fremme bærekraftig ytelse i andre organisasjoner. Dette inkluderer samarbeid med leverandørene våre for å fremme bærekraftig praksis i hele forsyningskjeden.

Vi rapporterer åpent om resultatene våre hvert år og sammenligner fremdriften vår for å bidra til kontinuerlig forbedring.

Vår ytelse

 

Lær mer om Energising Change™

Last ned brosjyren vår for å lære mer om hvordan vi samler all vår energi og Energising Change™ for en positiv fremtid.

Last ned brosjyre  Interaktivt kart