Ta kontakt med oss

Contact Us

Innovasjon

Vårt lille ekstra

Et blikk inn i fremtiden

Verden står overfor en forventet elektrisitetsmangel på 100 GW ved slutten av dette tiåret, og raskt tilgjengelig og skalerbar strømforsyning vil derfor bli enda viktigere for industri, samfunn og hele økonomiske systemer. Derfor satser vi kontinuerlig på innovasjon som møter fremtidens behov – å skaffe energi etter behov, overalt i verden, og samtidig ta hensyn til miljøet.

Vi har drevet med innovasjon innen energi i over 50 år 

Fra små forhold i begynnelsen har vi blitt verdensledende på det vi gjør. Ikke bare når det gjelder størrelse, men også for utvalget og effektiviteten på produktene vi tilbyr. Dette klarer vi ved:

 • Å utvikle nye produkter ved vårt forsknings- og utviklingssenter i Dumbarton i Scotland.
 • Å utforske ny teknologi ved Aggreko Technology Centre of Excellence, et globalt konsulentbyrå for ingeniørarbeid, strategi og miljøforskning i nærheten av Brighton i England.
 • Å samarbeide med forskere og studenter ved ledende universiteter for å forske og finne svar på fremtidens energiutfordringer.

Vi lener oss aldri tilbake og slår oss til ro med den aktuelle tilstanden – vi ser alltid verden med våre kunders øyne og investerer i teknologi som vil gi dem enda bedre støtte.

 

Hva skjer fremover?

Å utvikle energi på en innovativ måte betyr å tilrettelegge for mer kostnadseffektiv, renere og grønnere strøm, og redusere utslipp av nitrogenoksid (NOx) og mikropartikler, samtidig som generatorene våre drives mest mulig effektivt.

For å oppnå dette utvikler vi ny teknologi, bl.a.:

 • Fornybar energi som supplementær strømkilde.
 • Varmegjenvinning for strøm, oppvarming og kjøling (kombinerte varme-/strømenheter).
 • Regassifisering av flytende naturgass (LNG).
 • Hybridteknologi, som mobile solcellemoduler.
 • Batterier for strømlagring.
 • Mer effektive generatorsystemer.
 • Fjernovervåkningsteknologi som sikrer maksimal ytelse.
 • En rekke forskjellige generatorer som kan drives med naturgass, APG-gasser, tungolje (HFO) og hydridløsninger.

Og i fremtiden? 

Med økende globalt press for å redusere utslipp, gjøre jorden renere og øke luftkvaliteten, er vårt neste mål å øke andelen fornybar energi, som vindkraft og solkraft. Ettersom disse kildene ikke er stabile, og våre kunder ofte trenger strøm raskt i kritiske situasjoner, står vi overfor noen utfordringer. Men med stor forskningsinnsats, innovasjon og engasjement, er det bare et tidsspørsmål før det kan løses. Vi er sikre på at vi er de beste for oppgaven.

 

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg