Ta kontakt med oss

Contact Us

Leie av varmevekslere

Leie av varmeveksler ved petrokjemisk anlegg

utleieservice for varmevekslere

Industrielle varmevekslere for spesifikke prosesser

Varmevekslere presses ofte til det ytterste, noe som kan føre til dyre feil og bøter for miljøovertredelser. Hvis dette skjer, gjelder det å finne den mest kostnadseffektive løsningen for å holde ting i gang. Her kommer vi inn i bildet. Aggreko kan raskt tilrettelegge for kontaminasjonsfrie, raffineriklassifiserte varmevekslere. Slik kan problemene minimeres ved svikt på varmeveksleren, utskifting eller kapasitetsbegrensninger. 

Få et tilbud

 

Leie av varmevekslere for all slags bruk

Vi har alle typer varmevekslere – rørvarmevekslere, platevarmevekslere og fin/fan-enheter. De er raffineriklassifisert, grundig renset, trykktestet og sertifisert som kontaminasjonsfrie før hver bruk.

De tåler temperaturer fra -50 ºC til +300 ºC og takler flyktige gasser og væsker, høye trykk (opptil 40 barg), hydrokarboner, sjøvann, avløpsvann og saltløsninger.

Takket være et stort utvalg av tilbehør kan vi koble dem sammen med alle slags anlegg med minimal forstyrrelse.

Ekspertstøtte – hver eneste gang

Enten du har et nødstilfelle, kapasitetsproblemer, omstillingsprosesser eller årstidsavhengige behov for kjøling vil våre prosessingeniører samarbeide tett med deg for å finne den beste løsningen. De besøker stedet, evaluerer behovene, og vil deretter utvikle og dimensjonere prosjektet ved hjelp av erfaring, simuleringsprogrammer og strømningsfysiske hjelpemidler.

Vi kan også evaluere ytelsen i eksisterende varmevekslere og foreslå forbedringer og modifikasjoner av systemet.
Vi kan administrere komplette prosjekter – fra spesifisering og levering til idriftsetting, vedlikehold og fjerning.

 
 

Hold driften i gang under planlagt vedlikehold

Hvis varmevekslere må tas ut av drift for vedlikehold, rengjøring eller testing, kan våre utleie-varmevekslere være løsningen du trenger.

Vi kan integrere dem i eksisterende anlegg eller tilby uavhengige pakker. Dermed kan du utføre alt slags vedlikehold og føle deg trygg på at pågående prosesser forstyrres minimalt.

Tilsmussing, lekkasjer, korrosjon

Anleggsvarmevekslere kan bli tilsmusset, utslitt og utsettes for lekkasjer eller korrosjon. Dette kan skape problemer for driften, eller i verste fall stanse den helt.

Vi kan sørge for en reserveløsning mens den permanente varmeveksleren repareres eller skiftes ut, eller supplere det eksisterende anlegget frem til neste vedlikeholdsprogram.

Årstidsavhengige kjølebegrensninger

Når utetemperaturen stiger kan prosessenheter være utsatt for begrenset kjølekapasitet, noe som kan utgjøre en fare for produktiviteten. 

Med våre fleksible varmevekslere sørger våre teknikere for å levere kostnadseffektive kjøleløsninger slik at du får optimal kjølekapasitet i sommermånedene.

Prosessoptimalisering

Når eldre anlegg kjemper med å overholde produktivitetsmålene, må du eventuelt forbedre de aktuelle prosessene for å gjøre dem mer effektive. Varmevekslere kan bli en flaskehals for kapasitetsøkning, optimalisering av energiforbruket eller produktfordeling. Hvis dette er tilfellet, kan vi støtte med midlertidige pakker som forbedrer prosessene.

Ved å legge til supplementær kapasitet i form av innleide varmevekslere kan du maksimere produksjonen og inntjeningsmulighetene, eller forhindre redusert effektivitet.

Varmeveksler-utleiepakker kan også være en midlertidig løsning mens investeringer i permanente løsninger forberedes.

 

Fortell oss hva du trenger

Vi finner det riktige for deg