Przejdź do głównej zawartości

Przetwarzanie gazu ziemnego na energię elektryczną

Klient: Spółka paliwowa

Lokalizacja: Rumunia

Sektory: Ropa naftowa i gaz ziemny

WYZWANIE

Wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania w trudnych warunkach

Klientem jest największa grupa naftowo-gazowa w Europie Południowo-Wschodniej. W procesie wydobycia ropy naftowej wydobywa się również powiązany z nią gaz ropopochodny, który często jest postrzegany jako odpadowy produkt uboczny. W obliczu zaostrzenia lokalnych restrykcji dotyczących spalania tego gazu firma dostrzegła szansę na zmniejszenie swojego śladu węglowego poprzez minimalizację emisji gazów. Jednocześnie była w stanie lepiej wykorzystać dostępne źródła energii.

W obliczu surowych rumuńskich zim i ciepłych okresów letnich warunki pracy stanowią duże wyzwanie: temperatury wahają się od -20°C do +40°C.

Czy gaz ropopochodny można przetwarzać na energię elektryczną, a następnie spieniężać? Czy odległe położenie i niesprzyjające temperatury nie okażą się zbyt ekstremalne?

Z tymi pytaniami zwrócił się do nas klient.

Podstawowe informacje o projekcie

Maksymalna temperatura 40 stopni
Minimalna temperatura -20 stopni
lokalizacji 16 zdalnych
Całkowita moc zainstalowana 40MW
2017Jan-stock-sunset-offshore-oilfield-fuel-platform-oil_gas-hero

ROZWIĄZANIE

Zasilanie gazem w 16 odległych lokalizacjach na polach naftowych

Zamiast stosować nowe kosztowne instalacje do przetwarzania i transportu gazu, zaproponowaliśmy podejście polegające na zastosowaniu instalacji do obróbki gazu. Dzięki temu może on być wykorzystywany jako
paliwo do silników naszych generatorów gazowych, które z jego pomocą wytwarzają energię elektryczną. Energia ta jest następnie wykorzystywana lokalnie, a jej nadmiar jest odprowadzany bezpośrednio do krajowej sieci energetycznej.

Przesyłanie energii bezpośrednio do sieci wiąże się jednak z dużymi ograniczeniami i złożoną realizacją projektu. Zastosowanie naszego kompleksowego pakietu oznaczało, że wzięliśmy na siebie pełną odpowiedzialność za uzyskanie pozwoleń, budowę, wykonanie przyłączy gazowych i elektrycznych, inżynierię,
eksploatację i należytą konserwację, a także zapewnienie bezpiecznej pracy obiektów w dłuższej perspektywie.

Nasz mobilny, modułowy sprzęt, początkowo wdrożony i przetestowany w jednej lokalizacji w 2009 r., połączony z elastycznym podejściem, nadzwyczajną jakością obsługi i zdolnością do utrzymania niezawodnego źródła zasilania, znacznie przekroczył oczekiwania związane z działaniem w tak odległej lokalizacji i w skrajnych temperaturach. Do tego stopnia, że w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania pierwotnego kontraktu to samo rozwiązanie zastosowano w kolejnych 11 lokalizacjach, a w szczytowym momencie, tj. w 2016 roku, działało łącznie w 16 miejscach. Całkowita moc systemów wyniosła 40 MW.

„Nasza główna działalność to gaz i ropa naftowa, a nie wytwarzanie energii. Firma Aggreko była gotowa zrobić dla nas więcej niż zwykli dostawcy oferujący wynajem energii elektrycznej. Firma zaangażowała się w aspekt niezwiązany z podstawową działalnością naszej firmy, zapewniając nam tym samym dodatkowe wsparcie. Trzy główne korzyści, jakie płyną ze współpracy z Aggreko, to elastyczne podejście do prac i obsługi, szybka dostawa sprzętu oraz utrzymywanie świadczonych usług na wysokim poziomie”.

Kierownik działu projektów i inżynierii programów efektywności energetycznej, jednostka biznesowa ds. rozwoju

SKUTEK

Zmniejszenie kosztów operacyjnych i śladu węglowego oraz zwiększenie przychodów

Nasza firma pomogła koncernowi naftowemu uniknąć ograniczeń dotyczących spalania gazu i emisji, zmniejszając tym samym jego ślad węglowy i wpływ na środowisko, a jednocześnie generując przychody z substancji, która zasadniczo była wcześniej traktowana jako gaz odpadowy.