Przejdź do głównej zawartości
Heat exchanger at petrochem site

Wypożyczanie wymienników ciepła

Wypożyczanie przemysłowych wymienników ciepła przystosowanych do specyficznych procesów technologicznych

Wymienniki ciepła muszą często pracować przy maksymalnej wydajności, co może prowadzić do kosztownych awarii lub grzywien z powodu negatywnego wpływu na środowisko. Jeśli do tego dojdzie, należy rozwiązać problem w najbardziej opłacalny sposób. W tym możemy Ci pomóc. Aggreko może szybko dostarczyć wymienniki ciepła najwyższej klasy, które nie wytwarzają zanieczyszczeń, aby złagodzić skutki awarii starego urządzenia, dać czas na jego remont i usunięcie problemu.

Wynajem wymienników ciepła do wszystkich zastosowań

Oferujemy wszystkie typy wymienników ciepła — płytowo-ramowe, płaszczowo-płytowe, płaszczowo-rurowe i powietrzne. Jest to sprzęt najwyższej jakości, dokładne oczyszczony, testowany ciśnieniowo i certyfikowany w zakresie braku zanieczyszczeń przed każdym użyciem.

Może pracować przy temperaturach od -50ºC do +300ºC, może również działać w środowisku zawierającym lotne gazy i ciecze, wysokie ciśnienia (do 40 barów), węglowodory, wodę morską, ścieki i solankę.

Dzięki szerokiej gamie urządzeń pomocniczych możemy podłączyć nasze systemy do każdej instalacji przy minimalnym poziomie zakłóceń.

Wsparcie techniczne świadczone przez ekspertów — za każdym razem

Niezależnie od tego, czy znajdziesz się w kryzysowej sytuacji, gonią Cię terminy, chcesz dokonać modernizacji lub potrzebujesz sezonowego chłodzenia, nasi inżynierowie we współpracy z Tobą znajdą najlepsze rozwiązanie. Odwiedzą oni Twój zakład, ocenią potrzeby, a następnie opracują i dostosują projekt, korzystając ze swojego doświadczenia, oprogramowania symulacyjnego i fizycznych właściwości strumienia.

Możemy również ocenić działanie istniejących wymienników ciepła oraz zasugerować usprawnienia i modyfikacje systemu.
Zarządzamy całym projektem — od specyfikacji przez dostawę, uruchomienie, konserwację aż po demontaż.

Nie wstrzymuj działalności w trakcie planowej konserwacji

Jeśli Twoje wymienniki ciepła muszą zostać wyłączone w celu konserwacji, czyszczenia lub testowania, nasze rozwiązania oparte na wynajmie mogą zapewnić zapasowy sprzęt, którego potrzebujesz.

Możemy przyłączyć się do istniejących systemów lub dostarczyć niezależne zespoły urządzeń. Dzięki temu możesz wykonywać wszelkie prace konserwacyjne mając pewność, że procesy technologiczne będą kontynuowane, a zakłócenia minimalne.

AKUMULACJA ZANIECZYSZCZEŃ, WYCIEKI, KOROZJA

Przemysłowe wymienniki ciepła stwarzają problemy z akumulacja zanieczyszczeń, degradacją, wyciekami lub korozją, co może doprowadzić do spowolnienia działalności lub nawet jej wstrzymania.

Możemy zapewnić sprzęt zastępczy, podczas, gdy obecny będzie naprawiany lub odnawiany, lub zapewnimy wsparcie istniejącej instalacji do czasu kolejnej planowej konserwacji.

SEZONOWE OGRANICZENIA CHŁODZENIA

Gdy temperatura powietrza rośnie, może dojść do ograniczenia możliwości chłodniczych urządzeń procesowych, a przez to spadku produktywności.
Korzystając z całej floty wymienników ciepła, nasi inżynierowie mogą dostarczyć ekonomiczne rozwiązania chłodnicze, które pozwolą osiągnąć optymalną wydajność chłodniczą w miesiącach letnich.

ULEPSZANIA PROCESU

Gdy starzejący się zakład zaczyna borykać się z trudnościami w osiągnięciu celów produkcyjnych, konieczne może stać się usprawnienie istniejących procesów, aby były bardziej wydajne. Wymienniki ciepła mogą stanowić wąskie gardło na drodze do zwiększenia wydajności, optymalizacji zużycia energii lub podziału produktów. W takim przypadku możemy wspomóc obecne procesy za pomocą tymczasowych zespołów wymienników ciepła do wypożyczenia.

Zwiększając wydajność przez wynajem wymienników ciepła, można zmaksymalizować możliwości produkcji i zysku lub zapobiec ograniczeniu produktywności urządzenia lub zakładu.

Zespoły wymienników ciepła do wypożyczenia zapewniają również tymczasowe wyjście z sytuacji w czasie, gdy szuka się środków na bardziej trwałe rozwiązanie.

Szukasz przemysłowych rozwiązań chłodniczych? Dowiedz się więcej o wypożyczaniu sprzętu chłodniczego od Aggreko.