Przejdź do głównej zawartości

Wybierz zespół prądotwórczy o właściwej mocy

Wiemy, że każde miejsce jest inne. Dlatego nasz specjalista sprawdzi dane miejsce, stworzy projekt i pomoże wybrać odpowiednią obciążnicę.

Wypożyczanie obciążnic — zestaw urządzeń i specjalistyczna wiedza

Nasz zespół specjalistów ds. zasilania ma bogate doświadczenie w realizacji projektów obejmujących testowanie obciążenia zdobyte w wielu sektorach, w tym produkcji, odnawialnych źródeł energii, centrów danych i stoczniowym.

Każdy test jest inny, więc oferujemy szereg obciążnic do wynajęcia wraz z osprzętem pomocniczym, które można dopasować do różnych potrzeb, w tym:

 • Obciążnice prądu zmiennego od 100 kW tylko rezystancyjne aż po urządzenia o mocy 6000 kVA rezystancyjne i indukcyjne, w jednym lub kilku urządzeniach
 • Obciążnice prądu stałego zdolne do przyjmowania napięć do 500 V
 • Transformatory wieloodczepowe wyposażone w rozdzielnice wysokiego napięcia i zabezpieczenia w standardzie

Zaprojektowaliśmy sterowanie tak, aby uprościć testy. Obciążnice można obsługiwać zdalnie za pomocą prostego ręcznego urządzenia lub z poziomu laptopa, wykorzystując nasze oprogramowanie do testowania, co umożliwia gromadzenie danych testowych i jest przydatne, gdy trzeba dostarczyć swoim klientom i partnerom dowód wykonania testów.

Ponadto zapewniamy pełną dokumentację testów obciążenia dla celów kontroli jakości, w tym oświadczenia dotyczące metod i schematy.

Od pojedynczego testu obciążenia niskim napięciem 10 kW do dużego, wielomegawatowego, wysokonapięciowego zastosowania — zawsze jesteśmy gotowi wynająć obciążnice, których potrzebujesz.

Zastosowanie wypożyczanych obciążnic do wykonywania testów i oddawania do użytku

Nasze rezystancyjne i indukcyjne obciążnice do wynajęcia mogą być wykorzystane do:

 • Okresowych testów urządzeń elektroenergetycznych
 • Testowania polegającego na symulacji wpływu niższego napięcia, badaniu przetwornic częstotliwości lub pełnej integracji systemu elektrycznego
 • Odbioru wstępnego i oddania do eksploatacji nowo powstałych obiektów wykorzystujących energię odnawialną, w tym turbin wiatrowych i paneli słonecznych
 • Uruchamiania nowych systemów zasilania, w tym turbin, generatorów na olej napędowy, silników i systemów zasilania awaryjnego (UPS), w szczególności w miejscach szczególnie narażonych, takich jak centra danych
 • Testowania systemów chłodzenia, w tym agregatów chłodniczych i klimatyzacji

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TEST OBCIĄŻENIA Z POMOCĄ FIRMY AGGREKO?

 • Obciążnice do wynajęcia mogą być dostarczone i zainstalowane w możliwie najkrótszym czasie, aby spełnić Twoje potrzeby.
 • Testy z obciążnicami mogą dokładnie udowodnić przed uruchomieniem systemów zarządzania energią, że działają prawidłowo, a ich integracja się powiodła.
 • Dokładne testowanie systemów zasilania przed oddaniem ich do eksploatacji zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów podczas rozruchu, opóźnień w realizacji projektu i potencjalnych kar umownych.
 • Wynajem obciążnic eliminuje konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych — nie wiąże się z dużymi zaliczkami lub odsetkami oraz pozwala zachować zdolność kredytową, poprawiając tym samym płynność finansową.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o wypożyczaniu obciążnic.