Przejdź do głównej zawartości

Informacje prawne

Informacje prawne

Ta strona jest obsługiwana przez firmę Aggreko plc , spółka zarejestrowana w Szkocji, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem SC177553 z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 8th Floor, 120 Bothwell Street, Glasgow, G2 7JS, Wielka Brytania.
Na potrzeby tego oświadczenia „Aggreko” oznacza firmę Aggreko plc i jej spółki zależne.
Polska wersja strony internetowej Aggreko (www.aggreko.com/pl-pl/) została opublikowana przez Aggreko Polska.
Aggreko Polska Sp. z O.O. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, z kapitałem zakładowym 500 000 PLN, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379262, mająca siedzibę w Kazuniu Nowym, ul. Fort Ordona 6, 05-152 Czosnów; wewnątrzwspólnotowy podatek VAT: PL5242729262.

KONTAKT

 

Aggreko Polska Sp. z O.O.
ul. Fort Ordona 6
05-152 Kazuń Nowy
T. : +48 800 088 069

Skontaktuj się z nami przez Internet

 

1. Jeśli użytkownik korzysta z witryny internetowej firmy Aggreko, zgadza się przestrzegać warunków tego oświadczenia prawnego, a ponadto wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję szkockich sądów w kwestii wszelkich sporów wynikających z tego oświadczenia. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie warunków tego oświadczenia prawnego, nie może korzystać z tej witryny.

2. Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, dotyczące treści witryny internetowej firmy Aggreko oraz oprogramowania i baz danych związanych ze witryną internetową firmy Aggreko są objęte licencją firmy Aggreko lub są jej własnością i są kontrolowane w tych celach przez firmę Aggreko.

3. Uzyskując dostęp do witryny internetowej firmy Aggreko, użytkownik wyraża zgodę na to, że może pobierać, kopiować i drukować jej zawartość tylko dla swoich własnych, niekomercyjnych celów pod warunkiem, że żadne dokumenty lub powiązane obiekty graficzne z witryny internetowej firmy Aggreko nie będą w żaden sposób modyfikowane oraz że żadne obiekty graficzne nie będą używane w innym kontekście niż z towarzyszącą im treścią.

4. Użytkownik nie ma uprawnień do kopiowania, rozpowszechniania, pobierania, drukowania, gromadzenia (na żadnym medium), dystrybuowania, przekazywania, publicznego pokazywania, adaptowania lub zmieniania w dowolny sposób treści witryny internetowej firmy Aggreko do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Aggreko.

5. Łącza do stron internetowych innych firm w witrynie firmy Aggreko są udostępnione wyłącznie dla wygody użytkownika. Jeśli użytkownik skorzysta z tych łączy, opuści witrynę internetową firmy Aggreko i uzyska dostęp do tych innych stron na własne ryzyko. Firma Aggreko nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, do których prowadzą łącza znajdujące się w witrynie firmy Aggreko. Jeśli użytkownik chce zamieścić łącze do witryny internetowej firmy Aggreko, może to zrobić jedynie wtedy, jeśli uzyska pisemną zgodę firmy Aggreko i udostępnia łącze, ale nie replikuje strony głównej firmy Aggreko.

6. Mimo że firma Aggreko podejmuje wszelkie środki, aby zapewnić rzetelność informacji zawartych w jej witrynie internetowej, nie gwarantuje ich dokładności ani kompletności. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że informacje mogą być niekompletne, niedokładne lub nieaktualne. Firma Aggreko może dokonać zmian w materiałach w swojej witrynie internetowej lub w opisach produktów w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia. Firma Aggreko nie zobowiązuje się do aktualizowania tych materiałów.

7. W zakresie dopuszczalnym przez prawo firma Aggreko nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec żadnej osoby za straty, poniesione koszty, wydatki lub szkody wynikłe z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w tej witrynie. Żaden zapis w niniejszym oświadczeniu nie wyłączy ani nie ograniczy odpowiedzialności firmy Aggreko za (i) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem (w rozumieniu zgodnym z definicją z treści Ustawy o nieuczciwych warunkach umów z roku 1977); (ii) oszustwo; (iii) świadome wprowadzenie w błąd; lub (iv) jakikolwiek zakres odpowiedzialności, którego nie można wykluczyć lub ograniczyć na podstawie obowiązującego prawa.

8. Materiał znajdujący się w witrynie firmy Aggreko ma zastosowanie wyłącznie pomocnicze. Nie jest przewidziany jako rekomendacja zakupu, sprzedaży lub przechowywania jakichkolwiek papierów wartościowych firmy Aggreko, nie stanowi oferty lub zachęty do sprzedaży ani nie próbuje nakłonić do przyjęcia oferty zakupu takich papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji i nie należy opierać się na nim w związku z jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Cena udziałów i zysk ich posiadania mogą obniżyć się lub wzrosnąć. Przeszłe wyniki nie muszą świadczyć o wynikach przyszłych. Jeśli użytkownik nie ma pewności, jakie działania w zakresie udziałów, papierów wartościowych lub innych inwestycji związanych z firmą Aggreko będą dla niego korzystne, może skontaktować się ze swoim doradcą finansowym.

9. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej firmy Aggreko w dowolnej jurysdykcji, ma obowiązek przestrzegać przepisów i wymogów prawnych danej jurysdykcji, w tym dotyczących uzyskiwania wszelkich rządowych, prawnych lub innych zezwoleń wymaganych w tej jurysdykcji oraz przestrzegać wszelkich innych formalności lub ograniczeń w tej jurysdykcji. Jeśli dostęp do witryny internetowej firmy Aggreko i/lub informacji na niej zawartych jest niezgodny z prawem w jurysdykcji, z której użytkownik chce uzyskać do nich dostęp, uzyskanie dostępu do witryny internetowej firmy Aggreko nie jest zalecane i wszelkie działania w tym zakresie użytkownik podejmuje na własne ryzyko. Jeśli użytkownik złamie któreś z tych postanowień, pozwolenie na korzystanie z witryny internetowej firmy Aggreko zostanie automatycznie anulowane i musi on niezwłocznie zniszczyć wszelkie pobrane, skopiowane lub wydrukowane treści pochodzące z witryny internetowej firmy Aggreko. Wszelkie prawa, które nie są wyraźnie przyznane przez te postanowienia, są zastrzeżone.