Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności

 

Poniżej opisano politykę ochrony danych i prywatności („Polityka”) firmy Aggreko plc („Aggreko”) oraz sposób gromadzenia, używania i przechowywania danych osobowych przekazanych przez subskrybentów oraz użytkowników witryny internetowej („Użytkownik”).

Witryna internetowa firmy Aggreko ma zasięg globalny. Można ją znaleźć pod adresem www.aggreko.com, a w niektórych krajach dostęp do niej można uzyskać przez adresy domen krajowych. Witryna internetowa firmy Aggreko jest przetłumaczona na wiele języków, aby ułatwić jej odbiór przez użytkowników z różnych krajów.

Do celów Ustawy o ochronie danych osobowych z roku 1998 kontrolerem danych jest firma Aggreko plc (zarejestrowana pod numerem SC177553) z siedzibą pod adresem 8th Floor, 120 Bothwell Street, Glasgow, Lanarkshire, G2 7JS.

Politykę tę należy przeczytać wraz z oświadczeniem prawnym firmy Aggreko przed uzyskaniem dostępu do witryny internetowej firmy Aggreko; użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał tę politykę oraz że wyraża zgodę na gromadzenie i używanie przez firmę Aggreko jego danych osobowych zgodnie z tą polityką. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik zechce wycofać swoją zgodę, powinien poinformować menedżera ochrony danych firmy Aggreko, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w sekcji 11 niniejszej polityki.

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Aggreko dba o ochronę prywatności osób korzystających z jej witryny oraz poufność wszelkich informacji osobowych i szczegółów przekazanych przez użytkownika.

2. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje osobowe lub szczegóły, które użytkownik przekaże firmie Aggreko przez tę witrynę internetową, będą traktowane i przechowywane jako poufne, ale mogą być użyte przez firmę Aggreko w następujący sposób:

(a) Jeśli użytkownik poda swoje informacje kontaktowe, aby otrzymywać informacje od firmy Aggreko, firma Aggreko lub członkowie jej grupy mogą używać tych informacji, aby powiadamiać użytkownika o oferowanych produktach i usługach (w tym przekazywać raporty i biuletyny online) oraz o usprawnieniach lub zmianach w witrynie internetowej. Mogą zostać wykorzystane przez firmę Aggreko także do odpowiedzi na skargi oraz przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania dotyczącego przyszłego rozwoju witryny internetowej.

(b) Jeśli użytkownik wyrazi swoją zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail, firma Aggreko może także użyć jego danych osobowych do przyszłej komunikacji za pomocą poczty e-mail, dotyczącej tematów, które interesują użytkownika (zgodnie z danymi podanymi w witrynie kontaktowej lub na stronie analizy potrzeb) w odniesieniu do wsparcia oraz nowych produktów lub usług, które mogą go dotyczyć. Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, klikając łącze „zrezygnuj”, które jest dostępne w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail, lub kontaktując się z nami pod adresem e-mail podanym w sekcji 11 tej polityki.

(c) Jeśli użytkownik podaje swoje informacje osobowe w celach zatrudnienia w firmie Aggreko, wyraża zgodę na to, że firma Aggreko, członkowie grupy Aggreko lub niepowiązane firmy wykonujące usługi na rzecz firmy Aggreko mogą użyć podanych danych na stronie Kariera/Wolne stanowiska tej witryny internetowej do celów przetworzenia podania o pracę. Firma Aggreko może także użyć danych osobowych użytkownika do powiadomienia go o wolnym stanowisku w firmie, które może go interesować. Informacje podane przez użytkownika na formularzu podania będą przechowywane przez firmę Aggreko w naszym systemie zarządzania CV przez okres sześciu (6) miesięcy od daty złożenia. Jeśli po upływie tego okresu nie zostanie znalezione stanowisko odpowiadające podanym przez użytkownika informacjom, zostaną one usunięte z naszej bazy danych. Jeśli po dniu złożenia CV dział kadr firmy Aggreko skontaktuje się z użytkownikiem bezpośrednio, firma Aggreko będzie związana odpowiednimi przepisami dotyczącymi przechowywania CV w swojej bazie danych w trakcie okresu, w którym rozważa zatrudnienie użytkownika, i jeśli zostanie on zatrudniony — w trakcie jego okresu zatrudnienia.

3. PRZEKAZYWANIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI POZA EOG

Firma Aggreko jest zobowiązana do poinformowania użytkownika, że przekazuje lub zamierza przekazać przechowywane przez nią informacje, które go dotyczą, do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Firma Aggreko może przekazać informacje poza EOG w następujących okolicznościach:

(a) na dowolny ze swoich serwerów, który może być w niektórych przypadkach zlokalizowany w kraju poza EOG;

(b) do firm w grupie Aggreko działających w krajach poza EOG do celów określonych w paragrafie 2(a) powyżej;

(c) do celów przetwarzania wszelkich podań o pracę w firmie Aggreko w zgodzie z paragrafem 2(c) powyżej oraz

(d) do niepowiązanych firm, które wykonują usługi na rzecz firmy Aggreko, w tym tych, które świadczą firmie Aggreko usługi profesjonalne, prawne lub finansowe.

Przekazując swoje informacje i dane osobowe firmie Aggreko, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie i przechowywanie ich poza obszarem EOG, jak określono w tym dokumencie. Podejmiemy wszelkie konieczne kroki w rozsądnym zakresie, aby zagwarantować bezpieczne traktowanie danych osobowych użytkownika w zgodzie z niniejszą polityką prywatności.

Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Mimo że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ochronić dane osobowe użytkownika, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przekazanych na naszą witrynę internetową; wszelkie transmisje użytkownik wykonuje na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji zastosujemy rygorystyczne procedury i funkcje bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi.

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane lub informacje osobowe były przesyłane, przetwarzane lub przechowywane poza obszarem EOG, może wycofać swoją zgodę na takie działania w dowolnym momencie, powiadamiając menedżera ochrony danych firmy Aggreko przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany w sekcji 11 tej polityki.

4. UJAWNIANIE INFORMACJI

Firma Aggreko nie ujawnia danych osobowych użytkownika stronom trzecim poza sytuacjami opisanymi w tej polityce. Do stron trzecich, którym udostępniane są takie informacje, należeć mogą niepowiązane firmy, które wykonują usługi na rzecz firmy Aggreko, w tym te, które świadczą firmie Aggreko usługi profesjonalne, prawne lub finansowe. Od firm tych wymagane jest zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa i zachowanie poufności otrzymanych informacji oraz używanie danych osobowych wyłącznie podczas świadczenia takich usług oraz jedynie do celów podyktowanych przez firmę Aggreko.

W pewnych okolicznościach dane osobowe mogą być ujawnione także stronom trzecim zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami lub w celu podporządkowania się im oraz w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy firmę lub majątek (w takim przypadku możemy ujawnić dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub majątku).

Jeśli użytkownik wstępnie wyrazi zgodę na gromadzenie, używanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez firmę Aggreko, lecz później zechce wycofać swoją zgodę, może zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, powiadamiając menedżera ochrony danych firmy Aggreko za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w sekcji 11 tej polityki.

5. Pliki COOKIES

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do pomocy przy analizie sposobów używania strony przez użytkowników.

Co to jest plik cookie?

Plik cookie jest plikiem tekstowym przechowywanym na komputerze użytkownika lub jego urządzeniu mobilnym przez serwer strony internetowej, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę. Jedynie dany serwer będzie w stanie pozyskać lub odczytać treść swojego pliku cookie. Każdy plik cookie jest unikalny dla danej przeglądarki internetowej. Będzie zawierać anonimowe informacje, takie jak unikalny identyfikator i nazwa strony.

Dalsze informacje na temat plików cookie powinny być dostępne na stronach pomocy przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek rozpozna, kiedy plik cookie jest oferowany i pozwoli użytkownikowi na kontrolę, jak i kiedy mają być one akceptowane. Użytkownik musi mieć jednak na uwadze, że jeśli odmówi przyjęcia plików cookie, może nie mieć dostępu do wszystkich funkcji obszarów dla zarejestrowanych użytkowników witryny internetowej firmy Aggreko i innych stron internetowych, które odwiedza.

Jak firma Aggreko używa plików cookie?

Firma Aggreko używa plików cookie, które są niezbędne do umożliwienia nawigacji po stronie oraz zapewnienia użytkownikowi pewnych podstawowych funkcji. Używamy plików cookie do zapewnienia lepszej funkcjonalności strony internetowej np. przez: gromadzenie ustawień użytkownika. Używamy plików cookie także do poprawy wydajności naszej strony internetowej, aby zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenie przy korzystaniu z niej.

Informacje, które gromadzimy przy użyciu plików cookie, są anonimowe. Nigdy nie użyjemy (ani nie pozwolimy żadnej stronie trzeciej na użycie) narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub do gromadzenia osobistych, identyfikujących informacji dotyczących osób odwiedzających naszą witrynę, ani nie powiążemy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi przechowywanymi danymi, które dotyczą użytkownika. Nie powiążemy żadnych danych przechowywanych na tej stronie z żadnymi identyfikującymi informacjami z żadnego źródła, chyba że użytkownik przekaże te informacje za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.

Używamy następujących rodzajów plików cookie:

  • Niezbędne pliki cookieSą to pliki cookie wymagane do funkcjonowania naszej witryny internetowej. Należą do nich np. pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny internetowej, używanie koszyka zakupów lub korzystanie z usług e-płatności.

     

  • Analityczne pliki cookieTe pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie i zliczanie liczby gości i obserwowanie, jak wielu gości korzysta z naszej witryny. Pomaga nam to ulepszyć działanie naszej witryny, np. przez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

     

  • Funkcjonalne pliki cookieTe pliki cookie są używane do rozpoznawania użytkownika, gdy wraca do naszej witryny internetowej. Umożliwia nam to spersonalizowanie treści, powitanie użytkownika przy użyciu jego imienia i zapamiętanie jego ustawień (np. wyboru języka lub regionu).

Jakich konkretnych plików cookie używa firma Aggreko?

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi Google Analytics, która umożliwia nam rozpoznawanie i zliczanie liczby gości i obserwowanie, jak wielu gości korzysta z naszej witryny. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące użytkowania naszej witryny internetowej przez użytkownika, w tym adresy IP, są przekazywane do Google. Informacje te są następnie używane do oceny użytkowania naszej witryny i do sporządzenia raportu statystycznego na temat aktywności dla firmy Aggreko. Google może przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli te strony trzecie przetwarzają informacje na rzecz firmy Google. Google nie powiąże adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Jeśli użytkownik chce wiedzieć dokładnie, jakie pliki cookie są używane przez usługę Google Analytics oraz jak one działają, lub jeśli chce dowiedzieć się więcej na temat prawa dotyczącego plików cookie w UE, może skorzystać z następujących adresów.

* Przepisy ICO dotyczące plików cookie i prawo d otyczące plików cookie w UE — http://ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_communications/the_guide/cookies

* Pliki cookie i Google Analytics — https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Ta strona internetowa korzysta także z następujących dodatkowych plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Nazwa pliku cookie

 

Rodzaj

 

Cel

 

ASP.Net_SessionId

 

Sesja

 

Ten plik cookie jest wymagany do określenia używanej sesji ASP.Net

 

 

Pliki cookie o rozszerzonych funkcjach

lang

 

Trwały

 

Jeśli odwiedzający stronę zmieni domyślny język na stronie firmy Aggreko, zostanie to zapamiętane dla kolejnych wizyt.Trwa 90 dni.

 

 

Pliki cookie, które mogą usprawnić witrynę internetową i doświadczenie użytkownika

Nazwa pliku cookie

 

Rodzaj

 

Cel

 

lang

 

Trwały

 

Jeśli odwiedzający stronę zmieni domyślny język na stronie firmy Aggreko, zostanie to zapamiętane dla kolejnych wizyt. Trwa 90 dni.

 

__utma

 

Trwały

 

Ten plik cookie zlicza liczbę odwiedzin na stronie, zapamiętuje, kiedy nastąpiła pierwsza, a kiedy ostatnia wizyta. Google Analytics używa informacji z tego pliku cookie do obliczenia liczby dni i wizyt do momentu dokonania zakupu.

 

__utmb& __utmc

 

Trwały

 

 

Pliki cookie B i C to bracia, którzy pracują wspólnie, aby określić czas trwania wizyty. __utmb zapisuje znacznik czasu dokładnego momentu wejścia gościa na stronę, a __utmc — znacznik czasu dokładnego momentu opuszczenia strony przez użytkownika. __utmb traci ważność po zakończeniu sesji. __utmc odczekuje 30 minut, po czym traci ważność. __utmc nie wie, kiedy użytkownik zamyka przeglądarkę lub opuszcza stronę, więc czeka 30 minut na kolejną odsłonę strony i jeśli ona nie nastąpi, traci ważność.

 

__utmx& __utmxx

 

Trwały

 

Ten plik cookie jest używany przez usługę Website Optimizer i jest konfigurowany jedynie wtedy, gdy kod śledzenia usługi Website Optimizer jest zainstalowany i prawidłowo skonfigurowany. Gdy skrypt optymalizatora zostaje wykonany, ten plik cookie przechowuje wariację, do której przypisany jest dany gość, aby doświadczenie gościa na stronie internetowej było spójne.

 

__utmz

 

Trwały

 

__utmz przechowuje informacje na temat tego, skąd gość został przekierowany na stronę, jakiej wyszukiwarki użył, które łącze kliknął, jakie słowo kluczowe wpisał i gdzie się znajdował w momencie uzyskania dostępu do strony. Traci ważność po 15 768 000 sekund — czyli po 6 miesiącach. Dzięki temu plikowi cookie usługa Google Analytics wie, komu i dla jakiego źródła/medium/słowa kluczowego przypisać zasługę za przeprowadzoną rozmowę docelową lub transakcję internetową. __utmz pozwala także edytować swoją długość za pomocą prostej zmiany kodu śledzącego usługi Google Analytics.

 

BC_BANDWIDTH

 

Sesja strony trzeciej

 

Wykrywa wstępne możliwości pasma dla progresywnych dostaw pobieranych plików z naszej firmy hostingowej w przypadku filmów wideo, brightcove.com

 

 

Korzystając ze stron internetowych firmy Aggreko, użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez nas tych rodzajów plików cookie na swoim urządzeniu.

Co mam zrobić, jeśli nie chcę otrzymywać plików cookie?

Użytkownik może ograniczyć lub zablokować pliki cookie przeglądarki internetowej, które są konfigurowane na jego urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki. Może otrzymywać powiadomienia, gdy pliki cookie są wysyłane do przeglądarki lub może całkowicie odmówić przyjmowania plików cookie. Może także usunąć istniejące pliki cookie. W funkcji Pomoc w przeglądarce można znaleźć wskazówki na temat tego procesu.

Można odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, aby dowiedzieć się więcej na temat wyłączania plików cookie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, można odwiedzić stronę Interactive Advertising Bureau (www.iab.net), organu branżowego, który opracowuje standardy i wytyczne wspierające biznesowe procesy online. Przygotował on szereg stron internetowych, na których omówiono, jak działają pliki cookie i jak można nimi zarządzać.

6. BEZPIECZEŃSTWO

Firma Aggreko stosuje środki do zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych i przechowywanych przez nią informacji dotyczących użytkownika i będzie, w rozsądnym zakresie, chronić jego dane osobowe przed nieautoryzowanym ujawnieniem i/lub dostępem, w tym stosując środki zabezpieczające na poziomie sieci i na poziomie bazy danych, lecz nie jest w stanie zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, które gromadzi i przechowuje.

7. HIPERŁĄCZA

Firma Aggreko nie jest odpowiedzialna za politykę ochrony danych stron internetowych, do których zamieszcza łącza, i należy samodzielnie sprawdzić politykę prywatności takich stron internetowych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

8. PRAWA DOSTĘPU

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych z roku 1998 użytkownik ma prawo do złożenia w dowolnym momencie pisemnego wniosku o dostęp do wszelkich dotyczących go informacji osobowych przechowywanych przez firmę Aggreko. Firma Aggreko spełni prośbę użytkownika zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi, pod warunkiem że zapłaci on firmie Aggreko konieczną opłatę w wysokości 10 GBP związaną z dostępem oraz firma Aggreko potwierdzi tożsamość użytkownika. Jeśli po uzyskaniu dostępu do takich informacji użytkownik stwierdzi, że jakiekolwiek dane lub informacje osobowe przechowywane przez firmę Aggreko, które go dotyczą, są nieprawidłowe, należy dostarczyć firmie Aggreko prawidłowe informacje, kontaktując się z menedżerem ochrony danych firmy Aggreko pod adresem e-mail podanym w sekcji 11 tej polityki.

9. ZOBOWIĄZANIA PRAWNE

Firma Aggreko może mieć pewne zobowiązania prawne dotyczące sprawdzania tożsamości użytkowników swojej witryny internetowej i może w takich okolicznościach przeprowadzić śledztwo i pozyskiwać od użytkownika informacje w tym zakresie. Użytkownik może potwierdzić, że wszystkie informacje, które dostarcza firmie Aggreko, będą dokładne i zgadza się na przekazywanie tych informacji przez firmę Aggreko, jeśli będzie to konieczne, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub związanych z raportowaniem.

10. ZMIANY W POLITYCE

Firma Aggreko może od czasu do czasu zamieszczać zmiany w polityce. W takich sytuacjach firma Aggreko zamieści takie zmiany w swojej witrynie. Zachęcamy do przeglądania od czasu do czasu naszej polityki, aby być na bieżąco ze zmianami.

11. WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki lub aby poprosić o zaprzestanie przetwarzania i używania danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z:

 

Menedżer ochrony danych:

Peter Kennerley

Aggreko plc

8th Floor, Aurora

120 Bothwell Street

Glasgow

G2 7JS

Wielka Brytania

Telefon: +44 (0) 141 225 5900

Faks: +44 (0) 141 225 5949

Adres e-mail: investors@aggreko.com

 

©Aggreko plc

Polityka ochrony danych i prywatności

Styczeń 2017

 

 

 

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Pomożemy Ci znaleźć coś odpowiedniego