Przejdź do głównej zawartości

Klient: Niezależny koncern naftowy

Lokalizacja: Rumunia, Europa

Sektory: Ropa naftowa i gaz ziemny

Wyzwanie

Sprzedaż gazu z nowych odwiertów gazowych — w tym oczyszczanie gazu i podłączenie do sieci energetycznej

Niezależny koncern naftowy rozpoczął wydobycie z dwóch nowych odwiertów gazowych i podjął decyzję o rozpoczęciu sprzedaży gazu. W tym celu firma musiała uzyskać rządowe zezwolenia oraz licencję niezależnego producenta energii elektrycznej, aby sprzedawać gaz do sieci. Gaz wymagał również oczyszczania przed wprowadzeniem do sieci dystrybucyjnej na terenie Rumunii. Koszty związane z oczyszczaniem gazu i nakłady inwestycyjne niezbędne do budowy infrastruktury dystrybucyjnej były jednak zbyt wysokie.

Firma potrzebowała niezawodnego dostawcy, który nie tylko byłby w stanie przekształcić gaz z ropy naftowej w energię elektryczną, lecz także wziąłby na siebie odpowiedzialność za cały projekt — począwszy od uzyskania licencji na produkcję energii, poprzez inżynierię, budowę, dostawę i uruchomienie, aż po całodobową eksploatację zakładu.

Podstawowe informacje o projekcie

energii wysyłanej do sieci 350 000 mW/h
zainstalowanej mocy 7MW
na miejscu 24/7 Wsparcie ekspertów

Rozwiązanie

Dopasowane do indywidualnych potrzeb i przygotowane pod klucz rozwiązanie energetyczne — wraz z instalacją do oczyszczania gazu i automatycznym systemem spalania

Dzięki naszej sprawdzonej wiedzy w dziedzinie przekształcania gazu w energię elektryczną i jej eksportu do sieci, popartej wysoce wydajnym sprzętem oraz kompleksową obsługą serwisową, zaproponowaliśmy najlepsze w swojej klasie rozwiązanie w dziedzinie zasilania gazem. W ten sposób przygotowaliśmy kompleksowy projekt, który pomógł klientowi uniknąć nakładów inwestycyjnych.

Firma Aggreko zainwestowała w infrastrukturę obejmującą budowę betonowej podstawy i dróg dojazdowych oraz instalację kabli wysokiego napięcia, które biegną na odcinku 8 km — od zakładu aż do przyłącza do sieci. Uruchomiliśmy pięć generatorów gazowych wraz z instalacją do obróbki gazu, automatycznym systemem spalania i transformatorami, co pozwoliło na przekształcanie gazu z ropy naftowej w wysokiej jakości energię, gotową do wprowadzenia do krajowej sieci.

Realizacja całego projektu — od udzielenia zamówienia do rozpoczęcia eksportu energii — trwała 16 miesięcy. Projekt został zrealizowany w dwóch fazach, ponieważ dopasowaliśmy się do krzywej wydobycia gazu z odwiertów.

Projekt jest wspierany przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cztery osoby — zatrudnione i przeszkolone lokalnie przez firmę Aggreko.

Skutek

Pomyślna sprzedaż gazu stanowi źródło zysku i pozwala uniknąć kar pieniężnych za jego spalanie.

Rozwiązanie wdrożone przez firmę Aggreko pozwoliło naszemu klientowi na przekształcanie gazu w energię elektryczną (a następnie jej sprzedaż), a także przyczyniło się do zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń i pozwoliło uniknąć kosztów związanych ze spalaniem gazu z ropy naftowej za pomocą pochodni.

Przewiduje się, że w okresie obowiązywania ośmioletniego kontraktu do sieci trafiać będzie około 350 000 mW/h.

Znaczniki Studium przypadku