Przejdź do głównej zawartości
Stock Image- Very wide angle view of high voltage power pylons.

Hybrydowe rozwiązanie, które wspiera sieć energetyczną i zmniejsza poziom emisji

Klient: Elektrociepłownia

Lokalizacja: Rumunia

Sektory: Użyteczności publicznej

Wyzwanie

Dostarczanie niezrównanej ilości ciepła i energii elektrycznej przy jednoczesnym obniżeniu emisji

CET jest częścią lokalnej społeczności, w której ma za zadanie dostarczać gorącą wodę i energię elektryczną do zasilania miejskiego systemu ciepłowniczego i sieci energetycznej w miejscowości Arad w Rumunii.

Stosowane przez firmę rozwiązanie do jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej było przestarzałe i wymagało modernizacji. Do tego zadania CET potrzebowała partnera, który pomógłby jej świadczyć te niezbędne usługi w lokalnej społeczności przez okres od trzech do pięciu lat.

Aby zoptymalizować ekonomikę rozwiązania kogeneracyjnego, plan zakładał sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownię do sieci krajowej oraz świadczenie kluczowych usług pomocniczych, które przyczyniłyby się również do zrównoważenia sieci ogólnoeuropejskiej.

CET zależało na elastycznym okresie obowiązywania umowy, ponieważ zapotrzebowanie miało charakter tymczasowy, a także na uniknięciu początkowych nakładów inwestycyjnych.

Przede wszystkim jednak firma potrzebowała najlepszego w swojej klasie pakietu kogeneracyjnego, który byłby zgodny z przepisami, a jednocześnie pozwalałby na dostarczanie ciepła i energii elektrycznej w opłacalny i niezawodny sposób.

Podstawowe informacje o projekcie

Magazynowanie energii w akumulatorach 2MW
Czas realizacji projektu 4lata
Kogeneracyjne zasilanie gazem 21MW
Całkowita moc 43MW
emisji dwutlenku węgla 45% redukcja
Photos of our boxes in action and our projects organised by sector

Rozwiązanie

Zintegrowane rozwiązanie hybrydowe — akumulatory i zasilanie gazowe

Firma Aggreko została zarekomendowana do tego zadania. Praca naszych ekspertów polegała na zaprojektowaniu i opracowaniu zintegrowanego rozwiązania, które łączyłoby w sobie produkcję energii elektrycznej, usługi równoważenia i zdolność do redukcji emisji CO2.

Opracowaliśmy pakiet, który pozwolił na produkcję energii cieplnej i elektrycznej z gazu ziemnego w ramach projektu dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

Połączyliśmy nasze wysokowydajne generatory gazowe z systemem odzyskiwania ciepła z odpadów oraz akumulatorami, aby dostarczyć klientowi rozwiązanie kogeneracyjne, które spełnia jednocześnie wymagania dotyczące ciepła i energii elektrycznej.

Umożliwiliśmy produkcję energii cieplnej poprzez wychwytywanie gazów spalinowych i wody z płaszcza silników gazowych, co zwiększyło ogólną wydajność rozwiązania i pozwoliło utrzymać pod kontrolą poziom emisji.

Tak przygotowany, w pełni elastyczny system pozwala na odzyskiwanie części lub całości ciepła bądź całkowite przerwanie tego procesu. Oznacza to, że idealnie nadaje się do zaspokojenia połączonych wymogów dotyczących energii elektrycznej i cieplnej — w zależności od sezonowego zapotrzebowania

Proces dostarczania energii z generatorów gazowych został wzbogacony o akumulatory, dzięki którym powstało hybrydowe rozwiązanie zdolne natychmiast reagować na zmiany popytu, a co za tym idzie — utrzymać częstotliwość na stabilnym poziomie. Wynika to z faktu, że nasze akumulatory reagują z milisekundową precyzją, co pozwala klientowi na zwiększanie mocy turbin gazowych w celu reagowania na długoterminowe zapotrzebowanie. Dzięki temu turbiny gazowe są w stanie pracować na poziomie, który zapewnia maksymalną efektywność.

Skutek

Większa wydajność przy niższych kosztach i mniejszej emisji

Nasze rozwiązanie zostało dopasowane do potrzeb klienta i pozwoliło ograniczyć wykorzystanie posiadanego kotła parowego do dostarczania ciepła. Takie podejście umożliwiło nie tylko zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, ale także obniżenie rachunków za paliwo.

Nasze indywidualne rozwiązanie pozwoliło klientowi reagować na tymczasowe zapotrzebowanie bez początkowych nakładów inwestycyjnych i z zachowaniem elastycznych warunków umowy. Dzięki tego typu rozwiązaniom możliwe jest wprowadzanie zmian w procesach operacyjnych naszych klientów, do których jesteśmy w stanie dostosować naszą propozycję.

Nasze zintegrowane, hybrydowe rozwiązanie jest gotowe do szybkiego podłączenia, co pozwala klientowi wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z utratą produkcji

Elektrociepłownia może dostarczać usługi pomocnicze w postaci kompleksowego rozwiązania, w tym platformy programowej, która optymalizuje koszty i stabilizuje sieć energetyczną.

Znaczniki Studium przypadku