Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Na czele transformacji energetycznej

Razem z naszymi klientami, pracownikami i partnerami jesteśmy w ekscytującej podróży.

Cel: do 2050 roku stać się firmą o zerowej emisji netto we wszystkich
świadczonych przez nas usługach.

Aby to uzyskać, zobowiązaliśmy się do realizacji trzech głównych celów, które chcemy osiągnąć w następnym dziesięcioleciu. Do 2030 roku Aggreko:

  • Zmniejszy o co najmniej 50% ilość paliw kopalnych wykorzystywanych w rozwiązaniach dla klientów przez oferowanie im czystszych technologii i paliw, które gwarantują taką samą lub lepszą konkurencyjność i poziom niezawodności
  • Zmniejszy o 50% lokalną emisję zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z rozwiązań klientów (obejmuje to całą emisję z oleju napędowego, gazu i innych paliw)
  • Osiągnie zerową emisję netto przy wszystkich naszych operacjach biznesowych

Chociaż nasza strategia zakłada czystszą przyszłość, pierwsze kroki podjęliśmy już jakiś czas temu... 

  • Zamiana gazu z pochodni w energię
  • Dodawanie akumulatorów magazynujących i rozwiązań energii słonecznej do naszej floty
  • Innowacje w celu zmniejszenia emisji z naszych generatorów 

Od teraz do 2050 roku możemy zrobić o wiele więcej. Nasza ewolucja energetyczna zostanie wzmocniona przez przesunięcie naszej globalnej floty w kierunku bardziej ekologicznych paliw płynnych i gazu. Istnieje wiele dróg, które należy zbadać w miarę zbliżania się do naszego celu zerowej emisji netto, takich jak potencjał paliw elektrycznych, silniki gotowe do pracy z wodorem i ogniwa paliwowe.

Nasza nowa strategia jest ambitna, ale możliwa do zrealizowania. Nasze doświadczenie i wiedza fachowa dają nam doskonałą  podstawę do zredukowania zarówno naszego własnego wpływu na środowisko naturalne, jak i wpływu naszych klientów.

Zmierzamy w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości.

Dowiedz się więcej