Przejdź do głównej zawartości

Seria blogów Greener Upgrades nr 1

Odpowiedni dobór mocy zespołów prądotwórczych

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego

Odpowiednie dostosowanie tymczasowego zespołu prądotwórczego jest kluczowym aspektem optymalizacji zasilania zakładu lub projektu. Obejmuje to dostosowanie zdolności wytwarzania energii do konkretnego zapotrzebowania na moc, co ma na celu zapewnienie korzyści ekonomicznych. Niezależnie od branży lub wielkości zapotrzebowania na energię odpowiednie dopasowanie ma zasadnicze znaczenie dla minimalizacji zużycia paliwa, emisji i maksymalizacji wydajności. W tym blogu dowiesz się, czym jest dopasowanie i jak można je wdrożyć w projektach energetycznych. 

Co to jest dobór odpowiedniej mocy?

Dobór odpowiedniej mocy to proces dopasowania zapotrzebowania na energię w projekcie do odpowiedniego generatora lub pakietu usług. Obejmuje to zrozumienie dokładnych wymagań projektu w zakresie zasilania i dostosowanie dostawy zasilania do zapotrzebowania. Koncepcję tę można zastosować w większości branż, począwszy od centrów przetwarzania danych i budownictwa, a skończywszy na produkcji i usługach komunalnych.

Korzyści z dopasowania

Zwiększona wydajność

Mniejsza emisja dzięki odpowiedniemu doborowi rozmiarów

Mniejsza emisja

Mniejsze zużycie paliwa

Obniżenie kosztów paliwa

Powszechne przyczyny zbyt dużych zespołów prądotwórczych

Przewymiarowanie generatorów może mieć wpływ na pracę na wiele sposobów. Generatory nie działają dobrze przy niskim obciążeniu, co prowadzi do nieefektywności, problemów z wydajnością, marnowania paliwa i potencjalnych awarii. Nieefektywność może również prowadzić do dodatkowych emisji i zanieczyszczeń.  Dlaczego zatem generatory są często przewymiarowane? Najczęstsze przyczyny to:

 • Sprzęt uruchamiany silnikiem
 • Zwiększanie odporności
 • Szczyty lub wahania zapotrzebowania
 • Brak wiedzy na temat wymaganego obciążenia siłowego
 • Brak przewidywania wymogów projektu
 • Potrzeba rezerwy utajonej lub nadmiarowości

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego

Dobór odpowiedniej mocy zespołu prądotwórczego

• Jasne określenie zapotrzebowania na zasilanie zarówno dla całego zakładu, jak i konkretnego sprzętu
• Uwzględnienie potencjalnych zmian zapotrzebowania na energię w trakcie realizacji projektu

• Analiza profilu obciążenia zakładu lub sprzętu, w tym szczytowego zapotrzebowania, niskiego zapotrzebowania i obciążenia podstawowego
• Identyfikacja czasu i wzorców wahań mocy
 

• Należy zidentyfikować urządzenia o wysokim prądzie rozruchowym i określonych okresach pracy
• W przypadku zasilania sprzętu należy zebrać informacje o zapotrzebowaniu na zasilanie, tj. prąd rozruchowy lub roboczy

• Jeśli są dostępne, historyczne dane dotyczące zużycia energii mogą zapewnić wgląd w przeszłe wzorce użytkowania i pomóc przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie.

• Przepisy dotyczące emisji: czy istnieją jakiekolwiek wymogi prawne lub regulacyjne projektu dotyczące emisji?
• Wymogi dotyczące poziomu hałasu: czy wymagane są okresy niskiego poziomu hałasu?
• Krytyczność zasilania: jak ważny jest projekt, czy wymagana jest pełna lub częściowa odporność?
• Zdarzenia: czy występują zaplanowane i nieplanowane zdarzenia wpływające na zapotrzebowanie na energię?

Opcje dostosowania mocy zespołów prądotwórczych

1. Zmniejszanie generatora

 • Obejmuje zmniejszenie rozmiaru generatora, jeśli analiza profilu obciążenia wykaże, że jest to możliwe
 • Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność, należy rozważyć modernizację do generatora o mniejszym zużyciu paliwa i niższej emisji, na przykład przejście z generatora Stage 3a na Stage V)

2. Obciążenie na żądanie

 • W pakiecie „obciążenie na żądanie” zamiast jednego dużego generatora wykorzystujemy kilka mniejszych generatorów, które automatycznie zwiększają lub zmniejszają moc w zależności od zapotrzebowania
 • Wykorzystując zaawansowane systemy sterowania, gdy obciążenie maleje, a generator nie jest potrzebny, automatycznie wyłącza się, aby poprawić efektywność paliwową i zmniejszyć emisję, co zapewnia, że generatory, które nadal działają, pracują z optymalnym obciążeniem
 • Generatory rezerwowe można dodać do pakietu „obciążenie na żądanie”, aby zapewnić dodatkową odporność i pracę tylko w przypadku przerwy w zasilaniu lub podczas serwisowania drugiego generatora
 • Możemy zintegrować system magazynowania energii, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i zmniejszyć emisję

 3. Wprowadzenie systemów magazynowania energii (BESS)

 • Wprowadzenie magazynowania energii do pakietu zasilania może pomóc uniknąć długich okresów niskiego obciążenia generatora, może również pomóc w zapewnieniu zasilania w przypadku nagłego wzrostu prądu spowodowanego uruchomieniem silnika lub wysokimi prądami rozruchowymi
 • Dzięki obsłudze wysokich lub niskich obciążeń generator może być prawidłowo dobrany do wymagań obciążenia podstawowego
 • System BESS może w niektórych przypadkach zastąpić lub zmniejszyć zapotrzebowanie na generatory w projektach z ograniczoną dostępnością sieci
 • System BESS można zintegrować z pakietem „obciążenie na żądanie”, aby skrócić czas pracy generatora i pomóc w bezproblemowym rozruchu
Skontaktuj się w sprawie wynajmu generatora od Aggreko

Powiedz nam, czego potrzebujesz

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć coś odpowiedniego dla Ciebie