Przejdź do głównej zawartości

Ekologiczne modernizacje w budownictwie

Spostrzeżenia dotyczące zrównoważonego rozwoju na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez firmy Aggreko i Sir Robert McAlpine

Nie można osiągnąć zerowej emisji netto, działając w izolacji. Nawet najbardziej ambitne przedsiębiorstwa będą miały trudności z wprowadzeniem długotrwałych zmian bez współpracy z partnerami i innymi organizacjami wspierającymi cały łańcuch dostaw. 

To właśnie ta idea stanowi podstawę do szczegółowych badań prowadzonych przez nas i firmę Sir Robert McAlpine. Obie firmy zreformowały swoje podejście przez analizę działania sprzętu na miejscu i określenie, gdzie można wprowadzić ulepszenia — nie tylko po to, aby utrzymać zerową emisję netto na właściwym poziomie, ale także aby pokazać, że ten rodzaj strategicznej wymiany wiedzy jest kluczem do osiągnięcia realnego rozwoju. 

W 2021 roku zorganizowaliśmy szereg prób terenowych w zakładzie Kettering firmy Sir Robert McAlpine. Testy pozwoliły zrozumieć, która z naszych konfiguracji generatorów najskuteczniej zapewniała zasilanie na miejscu, dzięki czemu obie organizacje miały praktyczną wiedzę niezbędną do podejmowania bardziej zrównoważonych decyzji w innych projektach w całym kraju. Wyniki tych prób zostały omówione w niniejszym raporcie.   

POBIERZ RAPORT