Przejdź do głównej zawartości

Zdecentralizowane zasilanie centrum przetwarzania danych

Możemy pomóc wypełnić lukę w zasilaniu.

Znaczne zwiększenie obciążenia elektrycznego istniejącej infrastruktury może często oznaczać konieczność modernizacji lokalnych sieci dystrybucyjnych — co zwiększa czas i koszty realizacji projektu. Dzięki zastosowaniu tymczasowego zasilania możesz korzystać z elastycznych, bezproblemowych i ekonomicznych rozwiązań. Ponadto nasza technologia inteligentnego magazynowania energii w akumulatorach może być wykorzystywana do obniżania kosztów przy jednoczesnym tworzeniu potencjalnego strumienia dochodów.

PRZEŁĄCZ SIĘ NA WIĘKSZĄ ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI USŁUDZE WYNAJMU ŹRÓDŁA ZASILANIA DLA CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH:

  • Dysponujemy najszerszą ofertą rozwiązań w zakresie tymczasowego zasilania
  • Uelastycznij swoje zasilanie, aby sprostać zapotrzebowaniu na energię
  • Wybieraj spośród generatorów gazowych o znacznie niższej emisji lub bardzo cichych generatorów z silnikami wysokoprężnymi
  • Nasze rozwiązanie hybrydowe, łączące generatory na gaz ziemny z magazynowaniem energii w akumulatorach, zapewnia bezpieczne źródło czystej i taniej energii na żądanie
  • Rozwiązania hybrydowe zapewniają rezerwę obrotową, która pozwala obniżyć emisję CO2 
  • Inteligentna technologia magazynowania energii w akumulatorach potencjalnie umożliwia generowanie dochodów przez sprzedaż nadwyżek z powrotem do sieci
  • Nasze silniki gazowe mogą być również zasilane różnymi rodzajami biopaliw w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko
  • Przy wykorzystaniu technologii skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) ciepło odpadowe może być odzyskiwane na potrzeby ogrzewania.
3D rendered Illustration, Server Racks in a computing room.

Wynajem zdecentralizowanych rozwiązań energetycznych dla centów przetwarzania danych

Zasilanie centrum przetwarzania danych — działaj dalej bez podłączenia do sieci

Zdecentralizowane rozwiązania energetyczne umożliwiają elastyczne generowanie energii i reagowanie na zapotrzebowanie na nią, ograniczają koszty, poprawiają bezpieczeństwo dostaw, zmniejszają emisje dwutlenku węgla i generują dochody. Niezależnie od tego, czy sieć jest niestabilna, nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu, czy też ceny hurtowe energii elektrycznej są zbyt wysokie, nasze elastyczne opcje nie wymagają inwestycji kapitałowych, a moc może być szybko zwiększana lub zmniejszana w odpowiedzi na zapotrzebowanie.