Przejdź do głównej zawartości

Energia wiatrowa

Energia niezbędna do uruchomienia turbin

Konstruktorzy farm wiatrowych dążą do szybkiego uruchomienia turbin — nie tylko w celu dotrzymania terminów projektu, lecz także po to, aby umożliwić uzyskanie maksymalnych ulg podatkowych i jak najszybszej amortyzacji. A ponieważ ulgi podatkowe związane z produkcją mają z czasem maleć, przekroczenie terminu uruchomienia turbin może kosztować operatorów miliony dolarów rocznie.

Nie wszyscy jednak wiedzą, że turbiny wiatrowe potrzebują energii elektrycznej do rozruchu, a niekiedy również do ich dalszej pracy. Zasilanie jest niezbędne do uruchomienia silników rozruchowych, które pozwalają przezwyciężyć siłę bezwładności przy słabym wietrze. Co więcej, mimo iż turbiny projektuje się tak, aby ich własna energia wystarczała do ciągłej eksploatacji, niezbędne jest dodatkowe zasilanie, które zapewni stałą pracę mechanizmów odchylania, nagrzewnic i pomp olejowych, chłodnic przekładniowych, silników hydraulicznych, elektroniki i innych urządzeń.

W sytuacjach, w których turbiny są montowane i uruchamiane przed uzyskaniem dostępu do sieci, rozwiązania firmy Aggreko do wytwarzania energii pozwalają na pracę wszystkich niezbędnych systemów. Aggreko zajmuje się nie tylko dzierżawą sprzętu. Dbamy również o to, aby nasi odbiorcy dysponowali kompletnym systemem, który będzie w stanie wykonywać swoją pracę, pozwalając na zmaksymalizowanie dostępnych ulg podatkowych i uniknięcie kar umownych.

 

  • Nasi inżynierowie i technicy opracowali systemy i procesy dopasowane do potrzeb farm wiatrowych.
  • W razie potrzeby Aggreko może szybko podejmować działania w obliczu krótkich terminów realizacji, korzystając ze swojej ogromnej floty przemysłowych rozwiązań do wytwarzania energii.
  • Technicy montażowi Aggreko zapewniają sprawny i terminowy rozruch na miejscu instalacji.

To sprawdzony system opracowany przez sprawdzoną firmę, której konstruktorzy farm wiatrowych mogą zaufać.

Mimo iż dostarczanie energii na potrzeby rozruchu jest najbardziej powszechnym zastosowaniem rozwiązań energetycznych Aggreko, zapewniamy również specjalistyczną wiedzę i sprzęt na każdym etapie cyklu życia farmy wiatrowej:

  

  • Budownictwo — dostarczanie energii do przyczep budowlanych, testowanie i długoterminowe przechowywanie gondoli
  • Rozruch próbny — dostarczanie energii w celu zapewnienia ciągłości pracy układu sterowania i elektroniki
  • Rozruch — generatory i obciążnice na potrzeby rozruchu przed podłączeniem do sieci
  • Praca po rozruchu — niskie napięcie do urządzeń pomocniczych, w tym nagrzewnic, oświetlenia i pomp hydraulicznych; wysokie napięcie do zasilania całego systemu, tj. turbin, transformatorów i rozdzielnic, gdy zasilanie sieciowe nie jest dostępne
  • Eksploatacja i konserwacja — zasilanie, ogrzewanie i chłodzenie podczas planowanych przerw w dostawie mediów lub konserwacji turbin