Sări la conținutul principal

Declarație de confidențialitate

Prezentul document definește Politica de Confidențialitate a Datelor („Politica”) pentru Aggreko plc („Aggreko”) și modul în care Aggreko colectează, utilizează și stochează datele și informațiile cu caracter personal care i-au fost transmise de către abonații săi și/sau utilizatorii site-ului web („dvs.”)(„ai/ale dvs.”).

Aggreko operează un site web global. Acesta poate fi accesat la adresa www.aggreko.com, dar în unele țări poate fi accesat și prin adresele naționale cu numele de domeniu. Site-ul web Aggreko este tradus în diferite limbi pentru accesibilitatea utilizatorilor în anumite țări.

Ca referință, operatorul de date este Aggreko plc (număr de înregistrare SC177553) din 8th Floor, 120 Bothwell Street, Glasgow, Lanarkshire, G2 7JS.

Această politică trebuie citită împreună cu declarația juridică a Aggreko, iar la accesarea și utilizarea site-ului web Aggreko: confirmați că ați citit și ați înțeles această Politică și că sunteți de acord cu colectarea și utilizarea datelor și informațiilor dvs. cu caracter personal de către Aggreko, în conformitate cu această Politică. Dacă în orice moment doriți să vă retrageți consimțământul dat, vă rugăm să informați Directorul departamentului de Confidențialitate a Datelor, la adresa de e-mail menționată în această Politică.

1 POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Aggreko se angajează să protejeze confidențialitatea persoanelor care utilizează site-ul său web și să păstreze confidențialitatea oricăror date sau informații cu caracter personal care i-au fost transmise sau furnizate de către dvs.

2. CE TIP DE INFORMAȚII COLECTĂM

(a) Dacă ne contactați folosind unul dintre site-urile noastre, putem solicita și/sau putem avea nevoie de informații suplimentare despre dvs. sau compania dvs., inclusiv, dar fără a se limita la numele dvs., denumirea companiei dvs., adresa, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail și altă identitate și date de contact.

(b) Dacă utilizați serviciile noastre, solicitați oferte pentru produse prin intermediul site-urilor noastre sau dacă utilizați în alt mod site-urile web, este posibil să vă cerem să oferiți informații suplimentare, inclusiv, dar fără a se limita la specificații tehnice, informații financiare și alte informații despre afaceri.  

(c) Când vizitați site-ul nostru web, este posibil să colectăm anumite informații de rutare, cum ar fi adresa protocolului de Internet al furnizorului de servicii de Internet inițial și informații furnizate de „cookies” stocate pe hard disk-ul dvs. Fișierele cookie sunt fișiere de date de mici dimensiuni care conțin un identificator unic, astfel încât să vă putem recunoaște de fiecare dată când reveniți pe site-urile noastre și care țin evidența paginilor pe care le vizualizați pe site și a serviciilor pe care le utilizați (mai multe detalii despre modulele cookie puteți găsi în Politica noastră pentru cookie-uri).

(d) De asemenea, putem colecta informații agregate despre utilizarea site-ului nostru web, inclusiv paginile care sunt vizitate cel mai frecvent, câți vizitatori avem zilnic și cât timp rămân vizitatorii pe fiecare pagină. 

3 UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Orice date sau informații cu caracter personal furnizate de dvs. către Aggreko pe acest site web vor fi tratate și păstrate în condiții de confidențialitate, dar pot fi utilizate de Aggreko în următoarele moduri:

(a) În cazul în care ați furnizat datele dvs. de contact pentru a primi informații de la Aggreko, este posibil să utilizăm datele dvs. de contact pentru a vă informa cu privire la produsele sau serviciile oferite de noi (inclusiv rapoarte și buletine informative online) sau cu privire la modificări ale site-ului web. De asemenea, este posibil să utilizăm datele dvs. pentru ca Aggreko să poată răspunde reclamațiilor sau să ia decizii manageriale privind dezvoltarea ulterioară a site-ului său web. 

(b) Dacă v-ați dat consimțământul pe pagina de trimitere a e-mail-ului, Aggreko poate folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a trimite prin poșta electronică articole pe teme de interes pe care le-ați indicat pe pagina de contact cu adresa de e-mail sau pe pagina de analiză a nevoilor, informații referitoare la asistență și la produse sau servicii noi, care ar putea prezenta interes pentru dvs. Vă puteți dezabona în orice moment, făcând clic pe link-ul „Dezabonare” sau orice adresă de e-mail pe care vi-o trimitem sau contactând-ne la datele de contact de la sfârșitul acestei declarații. 

(c) În cazul în care ați furnizat informații cu caracter personal în scopul eventualei angajări în cadrul Aggreko, vă dați consimțământul ca Aggreko, membrii ai grupului Aggreko sau companiile neafiliate care prestează servicii de asistență în numele Aggreko, să utilizeze informațiile transmise pe pagina Cariere/Posturi vacante a acestui site web în scopul procesării cererii dvs. Aggreko poate folosi datele dvs. cu caracter personal și pentru a vă anunța cu privire la locuri de muncă disponibile în cadrul Aggreko și care ar putea prezenta interes pentru dvs. Informațiile pe care le furnizați în formularul de cerere vor fi păstrate la dosar de către Aggreko, în sistemul nostru de management al CV-urilor, pentru o perioadă de șase (6) luni de la data trimiterii. În cazul în care după această perioadă de timp, niciun loc de muncă nu a fost corelat cu informațiile pe care le-ați furnizat, informațiile dvs. cu caracter personal vor fi șterse din baza noastră de date. În cazul în care sunteți contactat în mod direct de către departamentul de Resurse Umane al Aggreko după data la care v-ați trimis CV-ul, Aggreko trebuie să respecte legislația relevantă privind păstrarea CV-ului dvs. în baza de date pe perioada în care se analizează angajarea dvs., iar dacă sunteți angajat, pe perioada angajării dvs.

4 CU CINE PARTAJĂM INFORMAȚIILE?

(a) Putem pune la dispoziție informațiile pe care le colectăm despre dvs. și compania dvs., inclusiv adresa dvs. de e-mail sau alte informații de identificare, afiliaților noștri și terților, inclusiv producători, furnizori sau alte persoane implicate în lanțul de distribuție, pentru a furniza produsele sau serviciile care au fost solicitate. Putem pune la dispoziție statistici agregate despre vizitatori, tranzacții pe site-ul web sau alte activități de pe site-ul web.

(b) Putem divulga informații despre dvs. sau compania dvs., dacă avem motive să considerăm că acest lucru ne este impus prin lege sau acțiune în justiție; pentru a răspunde reclamațiilor; sau pentru a proteja interesele dvs. vitale sau interesul vital al altor persoane 

Transferul datelor dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE)
Dacă trebuie să transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara SEE, ne vom asigura că destinatarul este de acord să ofere același nivel de protecție sau unul similar cu al nostru și că utilizează datele dvs. cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre. 

Cât timp păstrăm aceste informații despre dvs.? 
Păstrăm informațiile în conformitate cu calendarul nostru de păstrare a datelor, care prevede că datele cu caracter personal nu se păstrează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar în cazul anumitor probleme comerciale, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm informațiile cu caracter personal pentru a respecta cerințele legale și de reglementare care ne sunt impuse. Indiferent de situație, nevoia noastră de a utiliza informațiile dvs. cu caracter personal va fi evaluată la intervale regulate de timp, iar informațiile care nu mai sunt necesare vor fi șterse în mod securizat. 

5. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În anumite circumstanțe, Regulament general privind protecția datelor (RGPD) vă acordă anumite drepturi în ceea ce privește datele dvs. Aceste drepturi sunt prezentate în detaliu în continuare, împreună cu detalii despre modul în care vom reacționa la situațiile când se aplică aceste drepturi.
Solicitări de acces ale persoanei vizate 
Aveți dreptul de a accesa anumite date cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Așa-numita solicitare de acces a persoanei vizate. În situațiile în care aceste drepturi se aplică, vom răspunde prompt și, cu siguranță, în termen de o lună de la primirea solicitării și a tuturor informațiilor necesare din partea dvs. Răspunsul nostru oficial va include detalii despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv următoarele: 
- surse de unde am obținut informațiile; 
- scopul prelucrării informațiilor; și 
- persoanele sau entitățile cu care am partajat informațiile.

Dreptul la rectificare 
Este posibil să aveți dreptul de a rectifica oricare date cu caracter personal inexacte pe care le deținem în legătură cu dvs. Având în vedere scopul prelucrării, aveți dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor 
Aveți dreptul de a șterge datelor dvs. cu caracter personal fără întârzieri nejustificate. 

Dreptul la restricționarea prelucrării 
Aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci când se aplică una dintre următoarele: 
a) datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal; 
b) ați exprimat obiecții față de prelucrarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în timp ce verificăm dacă există motive legitime pentru activitatea de prelucrare. 

Obligație de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării 
În cazul în care rectificăm, ștergem sau restricționăm prelucrarea oricăror date cu caracter personal, vom notifica acest lucru tuturor părților terțe cu care am partajat informațiile cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau necesită eforturi disproporționate. 

Dreptul la portabilitatea datelor 
Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat pentru a fi transmis către un alt operator de date. 

Dreptul la opoziție 
Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a oricărui profil personal: cu excepția cazului în care se referă la prelucrarea necesară pentru o activitate efectuată în interes public sau la un exercițiu de autoritate publică cu care am fost investiți. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor  dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem face dovada că există motive legitime pentru prelucrare. 

Dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată 
Nu efectuăm nicio prelucrare automată, care poate duce la o decizie automată care are la bază datele dvs. cu caracter personal. 

Exactitatea informațiilor 
Pentru a oferi serviciile excelente de asistență pentru clienți, este important să deținem despre dvs. date cu caracter personal exacte. Adoptăm măsuri rezonabile pentru a garanta exactitatea tuturor datelor cu caracter personal sau a informațiilor sensibile pe care le obținem. Garantăm că sursa oricăror date cu caracter personal sau informații sensibile este clară și analizăm îndeaproape orice provocări cu privire la exactitatea informațiilor. De asemenea, luăm în considerare când trebuie să actualizăm informațiile, ca de exemplu schimbările de nume sau adresă, iar dvs. ne puteți ajuta informându-ne despre aceste lucruri atunci când au loc. 

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Dacă aveți de făcut o reclamație 

Dacă aveți de făcut o reclamație cu privire la utilizarea datelor dvs. cu caracter personal sau a informațiilor dvs. sensibile, contactați Directorul departamentului nostru de Confidențialitate a Datelor: DataPrivacy@aggreko.co.uk

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care reclamația dvs. a fost soluționată, vă recomandăm să adresați o reclamație oficială operatorului dvs. local de reglementare a datelor. De asemenea, aveți dreptul de a numi un terț pentru a introduce reclamația în numele dvs. și de a vă exercita dreptul de a solicita despăgubiri. 

Politica de chat:

Care sunt informațiile pe care le colectăm?

Aggreko păstrează și prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi în timp ce aceștia utilizează LiveChat. Păstrăm date precum: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, număr IP, informații despre browser, sistem de operare, geolocație (și alte informații enumerate în LINKUL nostru privind confidențialitatea).

Cât timp păstrăm aceste informații despre dvs.?

Păstrăm informațiile în conformitate cu calendarul nostru de păstrare a datelor, care prevede că datele cu caracter personal nu se păstrează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar în cazul anumitor probleme comerciale, cu excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm informațiile cu caracter personal pentru a respecta cerințele legale și de reglementare care ne sunt impuse. Indiferent de situație, nevoia noastră de a utiliza informațiile dvs. cu caracter personal va fi evaluată la intervale regulate de timp, iar informațiile care nu mai sunt necesare vor fi șterse în mod securizat. 

Cum sunt utilizate/prelucrate datele mele cu caracter personal într-o Transcriere LiveChat? Cum îmi pot exercita dreptul de a fi uitat?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai în scopurile enumerate în Politica noastră de confidențialitate. Nu vindem datele dvs. Aggreko păstrează transcrieri din istoricului chat-ului dvs.  Puteți decide în mod liber dacă doriți ca chat-urile dvs. să fie șterse definitiv dintr-un sistem. Apoi trimiteți-ne o solicitare la adresa Dataprivacy@aggreko.com și vom șterge datele dvs. în termen de 30 de zile. (Când ne trimiteți solicitarea, rețineți că aceasta trebuie trimisă de pe adresa de e-mail înregistrată la abonamentul pentru Transcriere LiveChat. De asemenea, nu uitați să includeți numele, prenumele și numărul dvs. de telefon.)

Înștiințare privind confidențialitatea comunicărilor de marketing Aggreko

Pentru ale cui date personale se aplică prezenta înștiințare?

Prezenta Înștiințare de Confidențialitate se aplică pentru dvs. dacă primiți comunicări de marketing de la Aggreko. Aggreko folosește datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi o experiență de client mai bună și a asigura că materialul de marketing pe care vi-l trimitem reflectă preferințele dvs. personale.

În prezenta Înștiințare privind Confidențialitatea Comunicărilor de Marketing, explicăm cum folosim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. în scop de marketing. Prezenta Înștiințare de Marketing conține următoarele informații:

• De ce primiți comunicări de marketing de la Aggreko?
• Cum folosim datele dvs. cu caracter personal pentru marketing?
• Ce tipuri de informații folosim în scopuri de marketing?
• Cum puteți afecta comunicările de marketing pe care le primiți?

De ce primiți comunicări de marketing de la Aggreko?

Trimitem informații despre produsele și serviciile noastre clienților existenți ale căror informații de contact le-am obținut pe parcursul relației noastre de client cu aceștia. De asemenea, este posibil să trimitem e-mail-uri de marketing unor persoane care au exprimat un interes pentru produsele și serviciile Aggreko, sau despre care credem că sunt interesate de produsele sau serviciile Aggreko.

Vă trimitem e-mail-uri de marketing doar în cazurile în care acest lucru este în interesul nostru de afaceri legitim.

Dacă nu doriți să mai primiți materiale de marketing de la Aggreko în viitor, ar trebui să faceți click pe butonul de dezabonare al oricărei comunicări de marketing primite de la noi.

Cum folosim informațiile dvs. cu caracter personal pentru marketing?

Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a vă trimite informații despre produsele, serviciile, partenerii și evenimentele Aggreko despre care credem că vă pot interesa. De asemenea, este posibil să folosim date cu caracter personal pentru a ne dezvolta website-urile și serviciile și a măsura eficacitatea comunicărilor noastre de marketing.

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing cât timp doriți să primiți materiale de marketing de la noi. Dacă decideți să nu mai primiți sau să vă dezabonați, nu vom mai folosi datele dvs. cu caracter personal în acest scop. Dacă datele nu sunt necesare în alt scop (de exemplu pentru a îndeplini o obligație juridică), vom șterge imediat datele.

Ce tip de informații despre dvs. folosim în scop de marketing?

În scopurile menționate în prezenta Înștiințare de Confidențialitate, colectăm următoarele grupe de date de la dvs.:

Detaliile dvs. de identificare și contact de bază

Acestea pot include, de exemplu, numele dvs., compania, numărul de telefon, adresa e-mail și alte informații pe care ni le furnizați.

Informații despre relația dvs. de client cu Aggreko

Colectăm date personale când dvs. folosiți produsele sau serviciile noastre. Aceste date pot include, de exemplu, istoricul dvs. de închiriere, informațiile dvs. de facturare, informații despre evenimente Aggreko la care ați participat și feedback-ul pe care ni l-ați oferit.
Informații despre maniera în care folosiți website-ul nostru (website-urile noastre)

Folosim cookie-uri pentru a colecta date despre maniera în care dvs. folosiți website-urile noastre și vizualizați e-mail-urile noastre de marketing. Acestea pot include, de exemplu, informații despre ce website-uri Aggreko ați vizitat, cât timp ați rămas pe acele website-uri, pe ce elemente ați făcut click și adresa dvs. IP. Pentru a afla mai multe informații despre maniera în care folosim cookie-urile, vizualizați politica noastră privind cookie-urile.

Cum puteți afecta comunicările de marketing pe care le primiți?

Ne puteți înștiința cu ușurință că nu doriți să primiți alte materiale de marketing de la noi făcând click pe link-ul „dezabonare” din partea de jos a fiecărui e-mail de marketing.

De asemenea, puteți alege să nu mai primiți comunicări de marketing direct de la Aggreko în orice moment trimițând o înștiințare cu privire la decizia dvs. către Aggreko la dataprivacy@aggreko.com la link-ul nostru către Centrul de Preferințe disponibil în fiecare dintre comunicările noastre de Marketing.

Pentru informații suplimentare despre drepturile dvs. referitoare la procesarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizualizați Înștiințarea noastră de Confidențialitate privind website-urile.