Termeni şi condiţii

australia întâlnire grup de oameni

English version

Conditii de inchiriere a Echipamentelor de catre Aggreko South East Europe S.R.L.

1. DEFINITII

1.1. In aceste Conditii si in Contract urmatoarele cuvinte si expresii vor avea urmatoarele semnificatii:

”Conditii” inseamna Conditiile Generale de Inchiriere.

”Contract” are intelesul atribuit acestuia in Articolul 2.

”Zi” inseamna perioada de douazeci si patru (24) de ore consecutive.

”Perioada de Inchiriere” inseamna, fara a exclude o perioada minima de inchiriere convenita, perioada care incepe in momentul in care Echipamentelor parasesc depozitul Aggreko sau locul de expediere si se incheie la (i) data mentionata in Oferta daca nu se prelungeste in scris de catre parti si (ii) data la care Echipamentele sunt primite inapoi la depozitul Aggreko sau trimise in alt loc ales de Aggreko (in mod justificat), oricare este mai tarziu. Perioada minima de inchiriere va fi, in orice caz, de o Saptamana (daca nu este altfel prevazut in Oferta).

”Utilizatorul” inseamna partea care inchiriaza Echipamentele Aggreko si desemnate astfel in Oferta Aggreko si ii include pe succesorii, cesionarii sau reprezentantii personali ai acestuia.

”Factura” inseamna factura sau facturile trimise lunar de Aggreko Utilizatorului pentru Tarifele de Inchiriere.

”Caz de Forta Majora” are intelesul atribuit acestuia in Articolul 30.

”Luna” inseamna o perioada de treizeci (30) de Zile consecutive si ”Lunar” se va intelege in mod corespunzator.

”Program de Lucru Normal” inseamna de la 8:00 la 17:00 in fiecare Zi Lucratoare( luni- vineri).

”Echipamente” inseamna toate echipamentele de orice fel inchiriate de Utilizator de la Aggreko mentionate in Oferta, inclusiv orice inlocuire a acestora conform Articolului 16 din aceste Conditii.

”Oferta” inseamna Oferta prevazuta in formularul de Oferta Aggreko, inclusiv notele la acesta, o descriere a Echipamentelor, Perioada de Inchiriere, Tarifele de Inchiriere si conditiile specifice.

”Tarife de Inchiriere” inseamna tarifele suportate de Utilizator pentru inchirierea Echipamentelor, asa cum sunt prevazute in Oferta pentru Perioada de Inchiriere.

”Locul de Instalare” inseamna locul in care sunt livrate (vor fi livrate) Echipamentele la instructiunile Utilizatorului.

”Saptamana” inseamna o perioada de sapte Zile consecutive.

”Zi Lucratoare” inseamna zilele de Luni, Marti, Miercuri, Joi sau Vineri.

1.2. Titlurile articolelor sunt introduse doar din convenienta si nu vor afecta structura si interpretarea acestor Conditii.

1.3. Toate instructiunile, notificarile, autorizatiile si confirmarile care fac obiectul acestui Contract se vor face in scris si in limba engleza.

1.4. Referintele la date care nu cad in Zile Lucratoare vor fi interpretate ca referinte la Ziua Lucratoare imediat urmatoare.

1.5. Referintele la Articole sunt referinte la articolele din aceste Conditii.

2. ALCATUIREA CONTRACTULUI

2.1. Oferta Aggreko (inclusiv acceptarea acesteia de catre Utilizator), nota de expeditie, factura, nota de inchiriere, nota de returnare si aceste Conditii impreuna cu orice acord de prelungire a perioadei de inchiriere prevazuta in Oferta, reprezinta intregul contract, acord si intelegere intre Aggreko si Utilizator (”Contractul”) si niciun alt termen si nicio alta conditie sau declaratie precontractuala nu va face parte din Contract. Contractul inlocuieste orice intelegere anterioara intre parti in ceea ce priveste obiectul Contractului. Nicio modificare a Contractului nu va fi valabila daca nu este acceptata in scris de catre un semnatar autorizat al Aggreko si al Utilizatorului.

2.2. In cazul constatarii unor nepotriviri intre documentele care fac parte din Contract, Oferta Aggreko va prevala asupra oricaror alte documente iar prevederile acestor documente vor prevala asupra Conditiilor.

3. INCARCARE SI DESCARCARE

3.1. In conformitate cu Articolul 15, Aggreko va livra Echipamentele la Locul de Instalare.

3.2. Utilizatorul va fi responsabil de incarcarea si descarcarea Echipamentelor la Locul de Instalare. Personalul pus la dispozitie sau contractat de catre Aggreko pentru incarcare si descarcare va lucra sub supravegherea si conform instructiunilor Utilizatorului sau reprezentantilor acestuia, iar Utilizatorul va fi unicul responsabil pentru actiunile si omisiunile personalului sau (inclusiv pentru actiuni si omisiuni din neglijenta). Pentru evitarea oricaror dubii, perioada convenita de catre parti pentru instalare si punere in functiune nu va incepe inainte ca Utilizatorul sa fi finalizat descarcarea si amplasarea Echipamentelor in pozitia dorita.

4. CONDITIA ECHIPAMENTELOR LA PRIMIRE

4.1. Utilizatorul va realiza inspectia vizuala rezonabila a Echipamentelor la livrarea Echipamentelor la Locul de Instalare, sau imediat ce este posibil dupa aceasta data, si va comunica fara intarziere (si in orice caz in cel mult 3 (trei) Zile Lucratoare de la data livrarii) orice dauna sau defect clar catre Aggreko.

4.2. Toate Echipamente se vor considera livrate la timp si, daca este cazul, instalate in bune conditii de functionare, fara daune sau defecte, si spre satisfactia Utilizatorului, daca Aggreko nu primeste o notificare scrisa care sa ateste contrariul in 3 (trei) Zile Lucratoare de la (i) data livrarii Echipamentelor la Locul de Instalare; sau (ii) (daca este cazul si daca se face mai tarziu) la finalizarea instalarii Echipamentelor la Locul de Instalare.

5. PROTECTIA ECHIPAMENTELOR

5.1. Utilizatorul va folosi Echipamentele cu grija si prudenta cuvenite si in conformitate cu scopul contractual al acestora, sau, in absenta unui scop, in conformitate cu orice scop implicit bazat pe anumite circumstante, de exemplu pe tipul de produs. Utilizatorul va fi unicul responsabil (in fiecare caz, pe propria cheltuiala, daca nu este altfel convenit in scris de catre parti) pentru: (i) pastrarea si asigurarea Echipamentelor pe toata Perioada de Inchiriere si (ii) pentru utilizarea Echipamentelor in conformitate cu specificatiile acestora si cu orice alta lege si/sau reglementare aplicabila. De asemenea, Utilizatorul nu va folosi Echipamentele si nu va permite sau tolera utilizarea Echipamentelor, (i) in orice scop in afara capacitatii sale nominale, sau (ii) intr-un mod care este probabil sa provoace deteriorarea Echipamentului (cu exceptia uzurii normale).

5.2. Utilizatorul va fi permanent la curent cu conditia Echipamentelor si nu le va folosi daca acestea sufera defectiuni, deteriorari sau se afla intr-o stare periculoasa sau intr-o stare care poate sa duca la incalcarea oricarei legi sau reglementari aplicabile, pana la repararea sau inlocuirea Echipamentelor in conformitate cu prevederile Contractului. Daca Utilizatorul sau orice angajat, functionar sau reprezentant al Utilizatorului foloseste Echipamentele in aceste conditii atunci Utilizatorul (i) va fi unicul responsabil de orice daune, pierderi sau accidente aparute in urma acestei folosiri si (ii) o va despagubi pe Aggreko (fara a aduce atingere prevederilor Articolului 34 din aceste Conditii) pentru orice pierderi sau daune suferite de Aggreko si de orice revendicari impotriva Aggreko ca urmare a acestora.

5.3. In cazul aparitiei unor defectiuni sau avarii la oricare dintre Echipamente ca urmare a (i) nerespectarii de catre Utilizator a oricaror prevederi din Contract, (ii) neglijentei sau utilizarii gresite de catre Utilizator sau de catre angajatii, functionarii sau reprezentantii acestuia, (iii) deteriorarii intentionate sau accidentale, indiferent de modul in care a avut loc sau (iv) deteriorarii cauzate de apa sarata, spray-ul sarat si/sau aerul sarat, in cazul in care conditiile Locului de Instalare nu au fost aprobate in scris de catre Aggreko, Utilizatorul va fi responsabil fata de Aggreko pentru:-

(i) intregul cost al reparatiilor necesare solicitate de Aggreko; sau

(ii) daca Aggreko considera ca aceste reparatii nu sunt fezabile sau rentabile, intregul cost de inlocuire a respectivului Echipament; si

(iii) Tarifele de Inchiriere a Echipamentelor (i) in perioada in care Echipamentele sunt dezactivate din cauza acestei avarii sau defectiuni si (ii) in perioada efectuarii reparatiilor (insa fara a aduce prejudicii dreptului Aggreko sa primeasca orice alte daune conexe in legatura cu Contractul).

6. NOTIFICARE DE RECHEMARE

In temeiul prevederilor Articolelor 28 si 32, Aggreko poate rechema oricare dintre Echipamente sau toate Echipamentele, prin trimiterea unei notificari scrise cu treizeci (30) de Zile in prealabil Utilizatorului, fara sa invoce raspunderea Utilizatorului si fara ca aceasta rechemare sa dea dreptul de revocare Utilizatorului, atata timp cat aceasta nu presupune o intrerupere semnificativa a serviciului furnizat Utilizatorului (cu exceptia unei perioade rezonabile pentru a permite deconectarea Echipamentului rechemat si conectarea Echipamentului inlocuitor).

7. DATORIA DE RETURNARE

7.1. Utilizatorul va fi unicul responsabil (pe cheltuiala si riscul Utilizatorului) de returnarea tuturor Echipamentelor catre Aggreko (la depozitul Aggreko sau in orice alt loc precizat de Aggreko (in mod justificat) la finalizarea perioadei de inchiriere mentionate in Oferta (daca nu se prelungeste in scris) sau la denuntarea prezentului Contract de catre Aggreko in conformitate cu prevederile Articolelor 28 sau 32. Echipamentele se vor returna societatii Aggreko in aceeasi conditie in care erau la data primirii acestora, in limita utilizarii si uzurii normale.

7.2. Daca Utilizatorul returneaza oricare dintre Echipamente in alta stare, sub un alt pretext, indiferent de motiv (indiferent daca din motive de neglijenta sau alte incalcari din partea Utilizatorului sau angajatilor, functionarilor sau reprezentantilor sai, cu conditia ca Utilizatorul sa nu fie responsabil pentru daune aduse Echipamentului ca urmare a unei actiuni sau omisiuni din partea Aggreko sau aparitiei
unei defectiuni inerente sau unei defectiuni care nu a fost constatata in urma investigatiei rezonabile a Utilizatorului conform Articolului 4), atunci Utilizatorul va fi responsabil fata de Aggreko pentru:-

(i) costul integral al reparatiilor necesare solicitate de Aggreko; sau

(ii) daca Aggreko considera ca aceste reparatii nu sunt fezabile sau rentabile, costul integral pentru inlocuirea respectivului Echipament; si

(iii) ca despagubire, Tarifele de Inchiriere a Echipamentului in perioada in care Echipamentul nu functioneaza din cauza reparatiilor sau, daca este cazul, pana la achitarea costurilor prevazute in Articolul 7.2(ii) de mai sus (fara a afecta dreptul Aggreko sa primeasca alte despagubiri prevazute in Contract).

7.3. Daca Utilizatorul nu returneaza oricare dintre Echipamente indiferent de motiv (din neglijenta sau din alte nerespectari din partea Utilizatorului, angajatilor, functionarilor sau reprezentantilor sai), atunci Utilizatorul este responsabil fata de Aggreko pentru:

(i) costul integral de inlocuire a Echipamentului; si

(ii) Tarifele de Inchiriere a Echipamentului respectiv pana la achitarea costurilor mentionate in Articolul 7.3(i) de mai sus.

7.4. Daca Echipamentul contine cabluri, furtunuri si/sau conducte, Utilizatorul va rula cablurile, furtunurile si/sau conductele (dupa caz) pe stativul pus la dispozitie sau in containerul special livrat de Aggreko.

8. DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA ECHIPAMENTELOR

Echipamentele se afla si vor ramane permanent in proprietatea Aggreko, iar Utilizatorul nu are niciun drept, titlu sau interes in Echipamente (in afara de dreptul de posesiune si de utilizare a Echipamentelor in conformitate cu termenii si conditiile Contractului). Utilizatorul nu va indeparta sau sterge orice insemn sau marcaj de pe Echipamente prin care este identificat Aggreko ca proprietar al Echipamentelor. Utilizatorul va apara Echipamentele de orice diligenta, sechestru, executare, confiscare, adeziune, taxe, redevente, garantii mobiliare si grevari de orice fel si va trimite fara intarziere o notificare societatii Aggreko in care va preciza orice grevare, sarcina, taxa, adeziune, diligenta, proces juridic sau alt eveniment similar cu cele mentionate mai sus care afecteaza Echipamentele. Fara a aduce atingere Articolului 34, Utilizatorul o va despagubi pe Aggreko, la cererea scrisa Aggreko, pentru toate pierderile, daunele, costurile, cheltuielile si tarifele suportate ca urmare a nerespectarii acestui Articol.

9. CHELTUIELI JURIDICE

Utilizatorul va suporta toate costurile, cheltuielile si tarifele inclusiv cheltuielile si costurile juridice suportate de Aggreko (i) pentru reluarea posesiei asupra Echipamentelor sau (ii) pentru incasarea sumelor datorate si exigibile de catre Utilizator catre Aggreko conform Contractului sau (iii) pentru aparare in orice proces initiat impotriva Aggreko pentru orice costuri, pierderi, daune sau alte cheltuieli cauzate direct de utilizarea Echipamentelor sau in legatura cu aceasta utilizare oricarei persoane, in perioada in care Echipamentele au fost in posesia si sub controlul Utilizatorului.

10. ACCES

10.1. Utilizatorul va permite accesul (inclusiv accesul autovehiculelor) reprezentantilor Aggreko, inclusiv angajatilor, functionarilor, reprezentantilor si asiguratorului la Echipamente in momente rezonabile, pentru inspectarea, examinarea, testarea, ajustarea, intretinerea, repararea sau inlocuirea acestora.

10.2. Utilizatorul va fi responsabil de asigurarea accesului sigur si corespunzator in aceste scopuri si pentru livrarea si preluarea Echipamentelor si va fi responsabil pentru pierderile sau daunele suferite de Aggreko sau de angajatii, functionarii, reprezentantii sau asiguratorii Aggreko ca urmare a nefurnizarii sau furnizarii intarziate a accesului sigur si corespunzator de catre Utilizator.

10.3. Daca accesul este refuzat sau intarziat, orice obligatie a Aggreko sa puna la dispozitie un inginer de intretinere la locul de Instalare si/sau de remediere a unei defectiuni, in orice caz in perioada mentionata, se va modifica prin prelungirea perioadei cu perioada pe care Aggreko o considera necesara pentru a lua in considerare refuzul sau intarzierea accesului.

 
11. MENTENANTA SI SERVICE

11.1. In conformitate cu prevederile Articolelor 11.3. si 11.4., Aggreko va asigura, in regie proprie sau printr-un antreprenor, o mentenanta si un service regulat pe durata Contractului in conformitate cu practica obisnuita a Aggreko. Utilizatorul va pune la dispozitie Echipamentele societatii Aggreko in scopul efectuarii mentenantei sau service-ului (de rutina sau altfel) in cel mult o saptamana de la anuntarea mentenantei sau service-ului Utilizatorului. Aggreko nu va percepe niciun tarif Utilizatorului pentru mentenanta sau service in Programul de Lucru Normal, insa daca Utilizatorul nu poate pune la dispozitie Echipamentele decat in afara Programului de Lucru Normal, atunci Aggreko isi rezerva dreptul sa perceapa costuri suplimentare Utilizatorului pentru munca in afara programului.

11.2. Aggreko va planifica mentenanta si service-ul de rutina al Echipamentelor in functie de data ultimului service si de modul de functionare a Echipamentelor stabilit de comun acord in Contract. Utilizatorul o va informa fara intarziere pe Aggreko despre orice modificare in conditiile de utilizare a Echipamentelor, inclusiv despre orice modificare a modului de functionare convenit, a programului de lucru planificat si a mediului de functionare. Daca Utilizatorul nu o informeaza pe Aggreko conform prevederilor acestui Articol, atunci Utilizatorul o va compensa pe Aggreko pentru uzura suplimentara si deteriorarea Echipamentelor cauzate de folosirea Echipamentelor peste intervalul de functionare programat prin plata intregului cost al service-ului urmator (inclusiv transportul si orele de munca in care muncitorii se deplaseaza) si orice reparatii aferente. Daca Aggreko nu face service-ul Echipamentelor intr-o saptamana de la primirea notificarii din partea Utilizatorului conform prevederilor acestui Articol, atunci Aggreko va suporta costul urmatorului service si orice costuri pentru reparatii.

11.3. Daca Aggreko si Utilizatorul au convenit in scris ca Utilizatorul sa fie responsabil de mentenanta si de service-ul de rutina, atunci Articolul 11.1 nu se va aplica iar Utilizatorul va face mentenanta si service-ul Echipamentelor pe propria cheltuiala in conformitate cu calendarul de service, instructiunile si specificatiile privind consumabilele ale Aggreko. In aceste situatii, Aggreko va pune la dispozitia Utilizatorului o copie a calendarului de service, a instructiunilor de service si orice specificatii legate de consumabile, odata cu livrarea Echipamentelor Utilizatorului, iar Utilizatorul va inapoia fisele de service completate corect societatii Aggreko dupa incheierea oricarei mentenante si oricarui service pentru Echipamente.

11.4. Utilizatorul va verifica zilnic, pe propria cheltuiala, nivelurile combustibilului, bateriei, uleiului si lichidului de racire din Echipamente si se va asigura ca acestea se mentin la un nivel potrivit pentru functionarea corespunzatoare a Echipamentelor conform specificatiilor Aggreko.

Pentru orice situatie de depanare a echipamentului sau solicitare din partea Utilizatorului, operatiuni care sunt datorate utilizarii neconforme a echipamentului sau solicitarilor ulterioare semnarii contractului, operatiunile vor fi facturate catre Utilizator la urmatoarele tarife: 35 EUR ( nu include TVA ) per ora de manopera . Deplasarea de la Depoul Aggreko se va factura la un cost de 35EUR/ ora( nu iclude TVA) , considerand 50km /ora.

12. CONDITIILE DE LA LOCUL DE INSTALARE

12.1. Utilizatorul este unicul responsabil pentru conditiile de la Locul de Instalare. Utilizatorul va pune la dispozitie, pe proprie cheltuiala, un loc potrivit pentru instalarea si montarea Echipamentelor si se va asigura ca Locul de Instalare este nivelat, calibrat, compactat si nu prezinta reziduuri, structuri si obstacole. Daca suprafata Locului de Instalare este moale sau nepotrivita pentru functionarea Echipamentelor sau pentru deplasare, Utilizatorul va asigura si va turna o baza agregata/tare cu finisaj de pietris, pe propria cheltuiala, conform specificatiilor Aggreko intr-o pozitie potrivita pentru ca Echipamentele sa poata circula si functiona pe ea.

12.2. Utilizatorul va realiza, pe propria cheltuiala, toate lucrarile de constructie necesare la Locul de Instalare pentru instalarea si punerea in functiune a Echipamentelor si convenite intre parti inclusiv, dar fara limitare, instalarea santurilor pentru cabluri si canalelor si furnizarea si montarea unui gard de protectie cu poarta cu incuietoare si iluminare.

12.3. Utilizatorul va suporta toate costurile si cheltuielile care deriva din activitatile de mai sus, precum si pentru recuperarea oricarui Echipament de pe teren moale si va face toate aranjamentele pentru recuperarea acestora, daca acest lucru este solicitat de Aggreko.

13. COMBUSTIBIL, ULEI SI LUBRIFIANTI

13.1. Combustibilul, uleiul si lubrifiantii trebuie sa fie de tipul precizat de Aggreko, daca sunt furnizate de Utilizator.

13.2. Utilizatorul va fi responsabil de evacuarea deseurilor, inclusiv a combustibilului uzat, a tamburilor, a lubrifiantilor, deseurilor periculoase si filtrelor, cu respectarea cerintelor legislatiei aplicabile.

14. LICHID DE RACIRE

Lichidul de racire, daca este furnizat de Utilizator, trebuie sa fie un amestec de apa curata si antigel in proportia si de tipul mentionate de Aggreko. 

15. TRANSPORT

15.1. Utilizatorul va suporta costurile (si, la cererea Aggreko, va aranja): (i) transportului Echipamentului de la locul de preluare precizat de Aggreko pana la Locul de Instalare; si (ii) inapoierii Echipamentelor la locul de preluare conform prevederilor Articolului 7.

15.2. In cazul in care se solicita transportarea Echipamentelor pe durata Contractului pentru efectuarea unor reparatii cauzate de defectiuni sau avarii, costurile de transport respective se vor suporta astfel:

(i) de catre Aggreko, in cazul in care costul acestor reparatii trebuie achitat de Aggreko conform prevederilor Contractului; si

(ii) de catre Utilizator, in cazul in care costul acestor reparatii trebuie suportat de Utilizator conform prevederilor Contractului.

Costul transportului Echipamentelor inlocuitoare la Locul de Instalare va fi suportat de partea respectiva conform prevederilor anterioare.

16. DEFECTIUNE

16.1. In temeiul prevederilor Articolului 5, avariile sau defectiunile in orice Echipament, ca urmare a utilizarii sau uzurii normale sau aparitiei unei defectiuni inerente sau unei defectiuni care nu a fost constatata in urma inspectiei rezonabile a Utilizatorului conform prevederilor Articolului 4 (i), pot fi
reparate pe cheltuiala Aggreko si cat mai repede posibil, in acest caz Utilizatorul nu va fi obligat sa suporte costurile de la notificarea defectiunii catre Aggreko pana la finalizarea reparatiilor sau, in mod alternativ (ii) Aggreko poate inlocui Echipamentul respectiv, la alegerea Aggreko.

16.2. Orice alta defectiune sau avarie poate (i) fi reparata pe cheltuiala Utilizatorului (si fara a aduce atingere obligatiei Utilizatorului sa achite sumele datorate catre Aggreko conform Contractului pana la finalizarea reparatiilor) sau (ii) in mod alternativ, Aggreko poate inlocui Echipamentul respectiv, pe cheltuiala Utilizatorului, la alegerea Aggreko.

16.3. Insa, fara a aduce atingere prevederilor anterioare din acest Articol 16, daca reparatia nu este fezabila si daca nu este disponibil un Echipament inlocuitor, inchirierea va inceta si Aggreko nu va avea nicio raspundere fata de Utilizator pentru aceasta incetare sau pentru alte consecinte ale respectivei defectiuni sau incetari.

16.4. Orice avarie sau functionare nesatisfacatoare a oricarei parti a Echipamentului va fi comunicata fara intarziere societatii Aggreko, in acest scop, nicio notificare nu va fi valabila inainte de primirea efectiva a acesteia de catre Aggreko. Utilizatorul nu va incerca sa faca reparatii pe cont propriu sau sa angajeze vreun tert pentru efectuarea reparatiilor fara acordul explicit , in scris al Aggreko. In cazul aparitiei unor blocaje in afara controlului Aggreko, Utilizatorul nu va fi absolvit de obligatia de a plati Tarifele de Inchiriere (cu exceptia cazului in care aceste blocaje apar ca o consecinta directa a unui Eveniment de Forta Majora) si Aggreko nu va responsabil pentru alte pretentii indiferent de natura acestora.

17. RAPOARTE DE INSPECTIE

Rapoartele de inspectie pe care Aggreko este obligat prin lege sa le detina, sau copiile acestora, vor fi puse la dispozitia Utilizatorului, la cerere, si inapoiate de Utilizator catre Aggreko la sfarsitul Perioadei de Inchiriere.

18. PIERDERI DE CONSECINTA SI FINANCIARE

In conformitate cu prevederile Articolului 20.2, in masura maxim permisa de legislatia aplicabila, Aggreko nu va fi responsabila fata de Utilizator, ca urmare a unei declaratii, garantii, conditii sau termen, datorii (in fiecare caz explicit sau implicit) sau in conformitate cu orice termen explicit din Contract, pentru:

(i) pierderi sau daune speciale, indirecte sau de consecinte; sau

(ii) pierderi (directe sau indirecte) de profit, afaceri, contracte, oportunitati, fonduri comercial, venituri, economii anticipate sau altele similare, suferite de Utilizator, indiferent daca sunt cauzate de incalcari ale contractului, in mod culpabil (inclusiv din neglijenta), incalcarea oricarei datorii statutare sau de alt fel de catre Aggreko sau de angajatii, functionarii sau reprezentantii acestei, si indiferent daca are loc la inceperea Contractului sau inainte de inceperea Contractului sau pe parcursul acestuia.

19. INFORMATII, RECOMANDARI, ETC.

Utilizatorul recunoaste si accepta ca incepand de la data incheierii acestui Contract si pe durata acestui Contract, Aggreko se va baza pe recomandarile, declaratiile sau garantiile date de Utilizator catre Aggreko sau reprezentantilor sai, inclusiv angajatilor, functionarilor sau reprezentantilor sai, inclusiv in legatura cu Echipamentele, utilizarea acestora (referitor la specificatiile, capacitatea sau aplicabilitatea acestuia) si amplasarea acestora. In cea mai mare masura permisa de legislatia aplicabila, Aggreko nu va fi responsabila fata de Utilizator daca incalcarea contractului, culpa (inclusiv culpa din neglijenta), incalcarea datoriei statutare sau alt motiv de raspundere este cauzat/a de o recomandare, declaratie sau garantie incorecta, incompleta sau inselatoare.

20. RASPUNDEREA AGGREKO

20.1. Fara a aduce atingere altor prevederi din Contract, Aggreko accepta (conform Articolelor 18 si 21) raspunderea pentru daune, pierderi sau prejudicii aduse Echipamentelor:

(i) inainte de livrarea Echipamentelor la Locul de Instalare daca Echipamentele sunt in tranzit, transportul fiind aranjat sau platit de Aggreko;

(ii) in timpul instalarii Echipamentelor la Locul de Instalare cu conditia ca instalarea sa se faca sub controlul deplin al Aggreko;

(iii) in timpul demontarii Echipamentelor la Locul de Instalare cu conditia ca demontarea sa fie sub controlul deplin al Aggreko;

(iv) dupa scoaterea Echipamentelor din Locul de Instalare, daca Echipamentele sunt in tranzit, transportul fiind aranjat sau platit de Aggreko.

20.2. Nicio prevedere din acest Contract nu exclude si nu limiteaza raspunderea Aggreko pentru: (i) frauda sau declaratii false; (ii) neglijenta grava sau comportamentul gresit voit al Aggreko sau al reprezentantilor sai, inclusiv angajatilor, functionarilor sau agentilor sai; (iii) decesul sau vatamarea personala a oricarei persoane cauzata de neglijenta Aggreko sau a angajatilor, functionarilor sau reprezentantilor sai; sau (iv) pentru orice alta raspundere care nu poate fi exclusiva de legislatia aplicabila.

21. NATURA DAUNELOR

In conformitate cu prevederile Articolului 20.2., in cea mai mare masura permisa de legislatia aplicabila, raspunderea Aggreko in temeiul Contractului nu va depasi Tarifele de Inchiriere totale, daca exista, primite de la Utilizator de catre Aggreko conform Contractului, si aceasta limita se aplica indiferent de modul in care este invocata raspunderea, inclusiv raspunderea ca urmare a incalcarii contractului in mod culpabil (inclusiv din neglijenta) sau ca urmare a incalcarii unei datorii statutare.

22. FUNCTIONAREA ECHIPAMENTELOR

Doar personalul calificat al Utilizatorului sau un operator al Aggreko vor avea dreptul sa opereze Echipamentele, in conditiile urmatoare:

(i) Utilizatorul se va asigura ca personalul sau foloseste Echipamentele in conformitate cu instructiunile de functionare ale Aggreko si cu prevederile Contractului (inclusiv dar fara a se limita la Articolele 5.1. si 5.2.).

(ii) Daca Echipamentele sunt inmanate unui operator Aggreko, acesta va lucra sub supravegherea si conform instructiunilor Utilizatorului sau reprezentantilor sai si, pe toata Perioada de Inchiriere, operatorul va fi considerat un angajat al Utilizatorului care va fi responsabil de actiunile si omisiunile sale (inclusiv de actiunile si de omisiunile neglijente) ca si cand ar fi un angajat direct al Utilizatorului.

(iii) Utilizatorul nu va permite nici unei parti terte sa opereze Echipamentele fara acordul prealabil scris al Aggreko.

23. TARIF

23.1. Tarifele de Inchiriere initial pentru Echipamentele si servicii sunt tarifele in vigoare in momentul livrarii Echipamentelor asa cum sunt prevazute in Oferta pentru Perioada de Inchiriere. Aggreko isi rezerva dreptul, dupa trimiterea unei notificari Utilizatorului cu cel putin 4 saptamani in prealabil, sa modifice Tarifele de Inchiriere pentru a reflecta modificarile in costurile suportate de Aggreko pentru bunuri, materiale si manopera. Aggreko isi rezerva dreptul sa modifice tarifele percepute pentru combustibil fara notificare (in functie de Indicele Tarifar Platts sau alt sistem similar de masurare a fluctuatiilor pietei).

23.2. Toate tarifele mentionate in Contract nu includ taxa pe valoare adaugata, impozitul pe vanzari sau alte taxe similare pe care Utilizatorul le va plati separat.

 
24. TAXARE

Utilizatorul va trimite in fiecare Saptamana societatii Aggreko o declaratie exacta a numarului de ore de functionare a Echipamentelor pentru fiecare Zi. Daca Echipamentele sunt insotite de un operator Aggreko, Utilizatorul sau reprezentantul acestuia vor semna zilnic sau saptamanal Fisele de Pontaj ale operatorului si semnatura unui reprezentant al Utilizatorului il va obliga pe Utilizator sa accepte orele mentionate pe Fisele de Pontaj.

25. ASIGURARE SI ACCIDENTE

25.1. Daca nu este altfel convenit in scris cu Aggreko, Utilizatorul va fi responsabil, pe propria cheltuiala, de asigurarea Echipamentelor impotriva tuturor riscurilor legate de Echipamente, inclusiv pentru evitarea tuturor dubiilor, impotriva furtului, daunelor rauvoitoare si accidentale, incendiilor, inundatiilor, oricaror riscuri care apar ca urmare a prezentei sau utilizarii Echipamentelor la Locul de Instalare (inclusiv dar fara a aduce atingere caracterului general al acestora, raspunderile legale fata de terti ca urmare a utilizarii Echipamentelor). Aceasta asigurare va fi valabila din momentul in care Echipamentele sunt livrate la Locul de Instalare pana la ridicarea ulterioara a Echipamentelor de la Locul de Instalare si va acoperi si transportul daca acesta se afla in sarcina Utilizatorului. Toate incasarile din asigurari recuperate de Utilizator pentru aceste riscuri se vor folosi, in masura considerata necesara de Aggreko, conform instructiunilor Aggreko.

25.2. Dovada asigurarii incheiate de Utilizator va fi pusa la dispozitia Aggreko de catre Utilizator, la cererea Aggreko.
25.3. Daca Echipamentele sunt implicate intr-un accident in urma caruia persoane sau proprietati au suferit daune, Aggreko va fi informata imediat prin telefon si cu confirmare scrisa si Utilizatorul nu va face nicio aprobare, oferta, promisiune de plata sau de despagubire fara acordul scris al Aggreko.

26. REINCHIRIERE, ETC.

Nu este permisa reinchirierea, sub-inchirierea, imprumutarea sau punerea la dispozitie in alt fel a Echipamentelor sau vreunei parti din acestea oricaror terti, fara acordul prealabil scris al Aggreko, si Utilizatorul se obliga sa o despagubeasca pe Aggreko pentru toate pierderile, daunele, costurile si cheltuielile care rezulta ca urmare a nerespectarii acestui Articol.
In cazul in care Aggreko este de acord cu reanchirierea echipamentelor de catre Utilizator, niciun marcaj Aggreko nu va putea fi inlaturat.

27. SCHIMBAREA LOCULUI DE INSTALARE

Echipamentele nu pot fi mutate de la Locul de Instalare fara acordul prealabil scris al Aggreko.

28. INCHIRIERE NEDEFINITA

28.1. In conformitate cu Articolul 32, in cazul in care inchirierea care face obiectul Contractului este o inchiriere nedefinita si nu se face pentru o anumita perioada stabilita de comun acord, Contractul poate fi incetat de catre Utilizator sau de catre Aggreko prin trimiterea unei notificari scrise cu cel putin cinci (5) Zile Lucratoare in prealabil celeilalte parti (cu conditia ca acesta sa nu inceteze inainte de sfarsitul oricarei perioadei minime de inchiriere convenite).

28.2. In cazul incetarii Contractului de oricare dintre parti, drepturile Aggreko in baza Contractului incepand cu data incetarii acestuia vor supravietui si sunt rezervate conform prevederilor Articolului 32.4.

29. RESPECTAREA LEGII

Utilizatorul se angajeaza sa respecte si sa actioneze in conformitate cu, toate legile aplicabile, regulamentele interne si reglementarile aplicabile si inerente instalarii, utilizarii si exploatarii Centralei.

30. FORTA MAJORA

Nu se va considera ca Aggreko a incalcat Contract si aceasta nu va fi responsabila pentru consecinte directe sau indirecte ale neindeplinirii obligatiilor sau intarzierii indeplinirii obligatiilor prevazute in Contract (iar termenul de indeplinire a obligatiilor se va prelungi in mod corespunzator) cauzate de sau atribuibile unor, circumstante, actiuni, evenimente, omiteri sau accidente externe care sunt imprevizibile, insurmontabile si inevitabile („Eveniment de Forta Majora”), inclusiv dar fara a se limita la oricare dintre urmatoarele: greva, greva patronala, revolta, tulburare civila, insurectii, terorism sau suspiciune de terorism, amenintare terorista, acte de razboi (declarat sau nu) sau razboi civil, actiuni similare razboiului, actiuni similare ale oricarui Parlament, guvern, agentie sau departament (local sau national), dezastre naturale, incendii, inundatii, furtuni, vijelii, cutremure, eruptii vulcanice sau orice alte imprejurari aflate in afara controlului rezonabil al Aggreko.

31. TERMENI DE PLATA

Daca nu este altfel convenit in scris de catre parti, facturile vor deveni scadente in 30 de Zile de la data eliberarii acestora. Fara a aduce atingere cazului de incetare a acestui Contract de catre Aggreko in temeiul Articolului 32.1(i), Aggreko are dreptul sa perceapa o dobanda la rata anuala de 4% peste rata de baza emisa de Banca Nationala a Romaniei in mod regulat din sumele restante si, in cazul unei plati intarziate, Utilizatorul va pierde dreptul la orice discount la care ar fi fost altfel indreptatit.

32. NERESPECTARE SI REZILIERE

32.1. Fara a aduce atingere altor prevederi legate de incetare din acest Contract, Contractul se poate rezilia in oricare dintre situatiile urmatoare:

(i) Utilizatorul nu efectueaza la timp plata oricaror sume datorate catre Aggreko, pentru inchirierea Echipamentelor care fac obiectul acestui Contract sau altfel; sau

(ii) Utilizatorul nu respecta si nu indeplineste termenii si conditiile Contractului; sau

(iii) Utilizatorul face sau cauzeaza sau permite sau sufera orice actiune sau lucru in urma careia/caruia drepturile Aggreko in Echipamente sunt prejudiciate sau amenintate pe durata contractului; sau

(iv) apare un Eveniment de Forta Majora care afecteaza Echipamentele si/sau executia oricaror servicii de catre Aggreko conform Contractului care dureaza mai mult de 14 Zile,

atunci Aggreko are dreptul sa rezilieze Contractul cu efect imediat prin trimiterea unei notificari scrise de reziliere Utilizatorului (si fara a aduce atingere cazului in care Aggreko a renuntat la neindeplinirea precedenta sau orice chestiune similara sau nu a trimis notificarea de reziliere la timp).

32.2. In cazul in care Perioada de Inchiriere depaseste perioada de inchiriere stabilita in Oferta, Aggreko are dreptul sa rezilieze Contractul prin trimiterea unei notificari scrise Utilizatorului cu cel putin cinci Zile Lucratoare in prealabil.

32.3. In cazul in care Utilizatorul nu inapoiaza Echipamentele conform prevederilor Articolului 7, Aggreko are dreptul sa reia in posesie Echipamentele si, in acest scop, sa patrunda in locul in care acestea se afla.

32.4. Incetarea Contractului nu va afecta niciun drept si/sau nicio obligatie acumulata de Aggreko la data incetarii (inclusiv dar fara a se limita la dreptul Aggreko sa recupereze de la Utilizator sumele de bani datorate catre Aggreko conform Contractului sau despagubirile pentru incalcarea acestuia).

32.5. Drepturile Aggreko sa rezilieze Contractul in cazul in care Utilizatorul nu isi indeplineste obligatiile prevazute in Contract se vor aplica fara a aduce atingere situatia in care Aggreko se afla la randul ei intr-o situatie de incalcare a Contractului.

33. DIVERSE

33.1. Daca orice prevedere a Contractului este nula conform legislatiei sau este declarata nula printr-un decret sau ordin judecatoresc sau este sau devine ilegala, nevalabila sau neaplicabila in orice privinta conform legilor din orice jurisdictie, celelalte prevederi vor fi separate si nu vor fi modificate si vor ramane in vigoare si vor produce efecte depline.

33.2. Orice renuntare, indulgenta sau abtinere din partea Aggreko a oricaror termeni sau drepturi prevazute in Contract nu va afecta aplicabilitatea termenilor sau drepturilor respective.

33.3. Fiecare plata datorata de Utilizator in baza Contractului se va face integral fara nicio compensare sau contra-compensare indiferent de natura acesteia si nu va include deduceri sau retineri pentru sume datorate sau exigibile catre Aggreko.

33.4. Fiecare termen si conditie/articol din Contract a fost negociat/a si explicat/a separat si impreuna de catre Parti si a fost acceptat/a in mod explicit de fiecare Parte ca fiind corecta si rezonabila.

33.5. Aceste Conditii au fost redactate in limba engleza. Daca aceste Conditii sunt traduse intr-o alta limba, textul in limba engleza va prevala.

34. DESPAGUBIRI

34.1. In conformitate cu Clauza 34.3., Utilizatorul va fi unicul responsabil si o va absolvi pe Aggreko de orice raspundere pentru pierderi sau daune care apar in Echipamente sau in legatura cu acestea sau ca urmare a utilizarii acestora sau starii Echipamentelor sau ca urmare a nereturnarii la timpul cuvenit a Echipamentelor de catre Utilizator la incetarea Contractului sau a perioadei de inchiriere convenite (indiferent de cauza). Utilizatorul o va despagubi integral si complet pe Aggreko de revendicarile oricarei persoane pentru prejudicii aduse persoanelor sau proprietatilor ca urmare a utilizarii Echipamentelor sau starii acestora si pentru toate costurile si cheltuielile legate de acestea indiferent daca acestea deriva din statut sau din lege.

34.2. In conformitate cu Clauza 34.3, pe langa prevederile Articolului 34.1. si fara a aduce atingere acestora, Utilizatorul o va despagubi si absolvi de orice raspundere pe Aggreko de toate costurile, amenzile, penalitatile, daunele, evaluarile si/sau cheltuielile, percepute, evaluate, suportate sau atribuite ca urmare a incalcarii oricarei legi, reguli sau reglementari de mediu in legatura cu evacuarea, eliberarea si/sau eliminarea oricaror materiale periculoase sau substante periculoase in cursul exploatarii, utilizarii, manevrarii sau transportarii Echipamentelor.

34.3. Despagubirile prevazute in Articolele 34.1. si 34.2. nu se vor aplica daca pierderea, dauna sau prejudiciul este cauzata de o frauda sau de o neglijenta din partea Aggreko sau a angajatilor, functionarilor sau reprezentantilor acesteia.

35. GARANTII

35.1. Aggreko garanteaza ca Echipamentele nu prezinta defecte de proiectare, manopera si materiale care pot afecta functionarea corecta si sigura a Echipamentelor. Singurul remediu in cazul incalcarii acestei garantii de catre Aggreko va fi repararea sau inlocuirea Echipamentelor respective in conformitate cu prevederile Articolului 16, cu conditia ca aceasta garantie si obligatie de remediere sa nu se aplice daca defectul a aparut ca urmare a unui desen, plan sau specificatii furnizate de Utilizator, daunei intentionate, neglijente, conditiilor de lucru necorespunzatoare, nerespectarii instructiunilor Aggreko, utilizarii gresite sau modificarii sau repararii Echipamentelor fara acordul prealabil scris al Aggreko sau prin incalcarea oricaror prevederi contractuale de catre Utilizator.

35.2. Cu exceptia prevederilor explicite din aceste Conditii sau din orice alt document care face parte din Contract, Aggreko nu face nicio declaratie si nu ofera nicio garantie - statutara, implicita sau de alt fel - in ceea ce priveste Echipamentele sau calitatea si conditia acestora sau pentru utilizarea acestora intr-un anumit scop sau intr-un scop general.

36. CONFIDENTIALITATE

36.1. Toate informatiile obtinute de oricare dintre parti privind operatiunile celeilalte vor fi confidentiale si nu se vor divulga tertilor atat pe durata acestui Contract cat si dupa incetarea acestuia. Fiecare parte va depune toate eforturile sa puna in aplicare acest Articol iar partea prejudiciata are dreptul sa ia orice masura legala pe care o considera necesara, inclusiv rezilierea imediata a Contractului, daca afla de incalcarea acestui Articol.

36.2. Pentru evitarea oricaror dubii, Articolul 36.1. se aplica in special desenelor, specificatiilor si altor documente puse la dispozitia Utilizatorului de catre Aggreko.

37. TRANSFER

Daca nu este altfel prevazut in legislatia aplicabila, Utilizatorul nu va cesiona, nova sau transfera altfel Contractului si nicio parte din acesta si niciun beneficiu sau interes in acesta sau in temeiul acestuia, fara acordul prealabil scris al Aggreko care se va acorda doar in situatii exceptionale si, fara a aduce atingere prevederilor anterioare, va fi la alegerea unica a Aggreko.

38. LEGISLATIA APLICABILA

38.1. Validitatea, interpretarea si derularea Contractului si oricarei dispute sau revendicari care apare din sau in legatura cu acesta sau cu obiectul sau structura acestuia (inclusiv disputele sau cererile necontractuale) vor fi guvernate de legislatia Romaniei si interpretate in conformitate cu aceasta.

38.2. Orice disputa sau revendicare care apare din sau in legatura cu Contractul, inclusiv orice intrebare privind existenta, validitatea sau incetarea, se va supune arbitrarii in cadrul Curtii de Arbitrare Comerciala Internationala de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei si va fi solutionata de aceasta, regulamentul acesteia fiind considerat integrat prin referinta in acest Articol.

 

Spune-ne de ce ai nevoie

Vă vom ajuta să găsiţi soluţia potrivită pentru dvs