Acil durum

Acil durum 0544 244 73 56

Contact Us

Hüküm ve Koşullar

avustralya grup çalışanları ile toplantı

Bu web sitesi Aggreko plc tarafından çalıştırılmaktadır; 120 Bothwell Street, Glasgow G2 7JS, Birleşik Krallık adresinde ve İskoçya’ya kayıtlı olup Sicil Numarası SC177553’tür. 

Bu beyanın amaçlarına göre, “Aggreko” Aggreko plc’yi ve iştiraklerini temsil eder.

1. Aggreko web sitesine erişebiliyorsanız bu yasal beyandaki şartlara tabi tutulmayı onaylamış olursunuz ve İskoçya Mahkemesi’nin bu yasal beyandan doğan herhangi bir ihtilafta münhasır yargı yetkisinin bulunduğunu da kabul etmiş olursunuz.  Bu yasal beyandaki şartları kabul etmiyorsanız bu web sitesini kullanmayın.  

2. Telif hakları, Aggreko web sitesi ve Aggreko web sitesinin  kapsadığı yazılımlar ile veri tabanları da dahil tüm haklar Aggreko tarafından lisanslıdır ve Aggreko tarafından bu amaçlar için sahiplenilerek kontrol edilir. 

3. Aggreko web sitesine erişirken içerikteki belgeleri yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için indireceğinizi, çoğaltacağınızı ve yazdıracağınızı kabul edersiniz; Aggreko plc web sitesindeki hiçbir belge ya da ilgili grafik herhangi bir şekilde uyarlanamaz ve Aggreko plc web sitesindeki grafiklerin hiçbiri ilgili metninden ayrı şekilde kullanılamaz. 

4. Aggreko plc web sitesinin içeriğini Aggreko plc’nin önceden yazılı izni olmaksızın, belirtilen amaçlar dışında herhangi bir şekilde kopyalayamaz, yayınlayamaz, indiremez, yazdıramaz, depolayamaz (herhangi bir ortamda), dağıtamaz, aktaramaz, aleni olarak gösteremez ya da oynatamaz, uyarlayamaz ya da değiştiremezsiniz.  

5. Aggreko web sitesindeki üçüncü taraflara ait web sitelerine yönelik bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlaması için sağlanmıştır.  Bu bağlantıları kullanmanız halinde Aggreko web sitesinden çıkmış olur ve bu web sitelerine riski size ait olmak üzere girersiniz. Aggreko, Aggreko web sitesinin bağlantı sağladığı herhangi bir başka web sitesinin içeriklerine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez.  Aggreko web sitesine bağlantı kurmak isterseniz bunu yalnızca Aggreko’nun önceden yazılı izni ile ve Aggreko web sitesinin ana sayfasına bağlantı sağlamak ancak ana sayfayı kopyalamamak kaydıyla yaparsınız.  

6. Aggreko, web sitesinde bulunan bilginin doğruluğunu sağlamak için her çabayı göstermesine karşın, Aggreko web sitesindeki bilginin doğruluğu ve eksiksizliği konusunda garanti vermez; bilginin eksik, yanlış ya da süresinin geçmiş olabileceğinin farkında olmanız gerekir.  Aggreko, web sitedeki materyallerde ya da tanımlanan ürünler üzerinde önceden bildirmeksizin değişiklikler gerçekleştirebilir.  Aggreko bu tür materyalleri güncelleme konusunda herhangi bir taahhüt vermez.  

7. Yasalarla izin verildiği ölçüde, Aggreko herhangi bir kişinin bu sitedeki bilgileri kullanımından doğan kaybı, maliyeti, harcamaları ya da hasarı konusunda yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez.  Bu beyandaki hiçbir şey, Aggreko’yu (i) ihmalden kaynaklanan ölüm ya da kişisel zarar (1977 Adaletsiz Sözleşme Maddeleri Yasası tarafından tanımlanan bir madde gibi); (ii) dolandırıcılık; (iii) yalan beyanda bulunma üzerindeki yükümlülüklerden ya da (iv) yürürlükteki yasalarla muaf tutulamayan ya da kısıtlanamayan yükümlülüklerden muaf tutmaz veya kısıtlamaz.  

8. Bu web sitesinde Aggreko ile ilgili olarak yer alan bilgiler yalnızca kılavuz niteliğindedir.  Aggreko’nun herhangi bir kıymetli evrakının satılmasına, satın alınmasına ya da bulundurulmasına yönelik öneri olması amaçlanmamıştır. Bu tür kıymetli evrakların herhangi bir hukuk altında satışına yönelik bir teklif ya da davet temsil etmez ve bunlara herhangi bir yatırım kararıyla ilişkili olarak güvenilmemelidir.  Hisselerin değerleri ve bunlardan elde edilen kazançlar, arttığı gibi azala da bilir.  Geçmiş performans gelecekteki performans için bir kılavuz niteliği taşımaz.  Hisseler, kıymetli evraklar ya da Aggreko’daki diğer yatırımlar ile ilgili olarak ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız lütfen finans danışmanınıza danışın.   

9. Aggreko web sitesine herhangi bir hukuk bağlamında eriştiğinizde, ilgili hukukun yasalarını ve yönetmelik gereksinimlerini takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır, bunlara herhangi bir idari, düzenleyici ya da bu hukuk kapsamında gerekli diğer izinleri elde etmek ya da bu tür bir hukuk kapsamındaki diğer formaliteleri veya kısıtlamaları takip etmek de dahildir.  Aggreko web sitesine erişim ve/veya burada yer alan bilgiler, üzerinden erişmek istediğiniz hukuka aykırı ise Aggreko web sitesine erişmemelisiniz; aksini yapmanız halinde buna yönelik tüm riskler size aittir. Bu hükümlerin herhangi birini ihlal etmeniz durumunda Aggreko web sitesini kullanma izniniz otomatik olarak iptal olur ve Aggreko web sitesinden indirilmiş, çoğaltılmış ya da yazdırılmış herhangi bir belgeyi derhal yok etmeniz gerekir.  Bu hükümlerde açıkça belirtilmeyen tüm haklar da saklıdır.

 

Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin

Size, sizin için neyin doğru olduğunu bulmada yardımcı oluruz