Przejdź do głównej zawartości

Przyspieszanie transformacji

Wprowadzanie zmian

Staramy się dbać o nasz dzisiejszy świat i chronić go dla przyszłych pokoleń. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania w zakresie czystszej energii w ramach inicjatywy Greener Upgrades™ i umożliwiamy naszym klientom przejście na bardziej zrównoważone technologie. Postępujemy dalej i szybciej, aby przyspieszyć przejście na zerową emisję netto. Z korzyścią dla wszystkich.

Jutrzejsza transformacja energetyczna rozpoczyna się już dziś. Aby realizować nasze cele, musimy najpierw zrozumieć wpływ naszej działalności. Zakończyliśmy ocenę naszej działalności i ustaliliśmy nasz poziom bazowy emisji na 2021 rok. Daje nam to pełną wiedzę na temat śladu węglowego naszej działalności w każdym regionie.

Podstawa ta była punktem wyjścia do zapewnienia świadomości na temat naszych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1, 2 i 3, prognozowania przyszłych emisji i określenia możliwości dekarbonizacji. Czynniki zewnętrzne sprawiają, że każdy kraj stoi przed własnymi wyzwaniami i każdy z nich może osiągnąć inne tempo przyspieszenia na drodze do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Umożliwiło nam to stworzenie indywidualnego planu i harmonogramu transformacji dla każdego regionu, który opiera się na dwóch nadrzędnych celach. Cele te odzwierciedlają nasze ambicje, aby coś zmienić i zjednoczyć nas wszystkich na naszej drodze do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto. Będziemy nadal monitorować i raportować nasze postępy w trakcie dalszej podróży i nieustannie szukać możliwości wpływania na zmiany.


Lokalne podejście

Zaczynamy od solidnych podstaw — dedykowanych zespołów ds. zrównoważonego rozwoju wspierających każdy region Ameryki Północnej, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Łacińskiej. Lokalne ramy, unikalne dla każdego regionu, kształtują różnice w politykach w celu zapewnienia skutecznej integracji i zaangażowania. Wszystko to jest połączone i napędzane tymi samymi nadrzędnymi celami firmy.

Wierzymy, że inwestycja w zintegrowaną strukturę przybliży nas do lepszego zrozumienia wymagań energetycznych naszych klientów. Umożliwi nam to zidentyfikowanie możliwości zapewnienia komercyjnych korzyści naszym klientom, pomagając im w realizacji ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Dostosowaliśmy również nasze podejście do inicjatywy ONZ Global Compact i Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, podkreślając 
nasze zaangażowanie w napędzanie zmian i monitorowanie naszego wpływu.

Globalne podejście

Oprócz naszych zindywidualizowanych lokalnych programów ramowych, przyjmujemy szereg globalnych inicjatyw, aby jeszcze bardziej przyspieszyć zmiany na dużą skalę w całej naszej organizacji.

Umożliwianie zmian

Rozumiemy wyzwania, przed którymi stoją nasi klienci, aby obniżyć emisję dwutlenku węgla i osiągnąć zerowy poziom emisji netto. Dlatego właśnie zobowiązaliśmy się do oferowania elastycznych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie zasilania, energii i kontroli temperatury w ramach naszej
inicjatywy Greener Upgrades™. Pomagamy wszystkim odnaleźć równowagę między dobrem planety a zyskiem. 

Jak umożliwiamy zmiany?

Umożliwianie zmian dzięki rozwiązaniom solarnym Aggreko

Każdego roku inwestujemy miliony funtów w czystsze technologie i usługi, które umożliwią obniżenie kosztów, poprawę wydajności i redukcję emisji. Tylko w 2022 roku zainwestowaliśmy ponad 169 milionów GBP, pomagając naszym klientom zachować równowagę między bezpieczeństwem a redukcją kosztów oraz umożliwiając im zrównoważony rozwój, który napędza sukces komercyjny. Dzięki naszym inwestycjom zwiększymy tempo wdrażania czystszych technologii, aby przyspieszyć wprowadzanie zmian, zapewniając długoterminową konkurencyjność i zrównoważony rozwój.

Nigdy się nie zatrzymujemy. Nieustannie wprowadzamy innowacje, stosując krytyczne myślenie do opracowywania technologii i rozwiązań, które rozwiązują rzeczywiste wyzwania, jednocześnie maksymalizując wydajność.

W naszej flocie urządzeń do kontroli temperatury stosujemy czynniki chłodnicze o mniejszym wpływie na środowisko, zapewniając zgodność z lokalnymi przepisami.

Koncentrujemy się na umożliwieniu klientom realizacji ich własnych ambicji w zakresie zerowej emisji netto i pomaganiu społecznościom w rozwoju. Od ułatwiania budownictwa niskoemisyjnego po wprowadzanie zrównoważonego rozwoju do ich własnej działalności, inicjatywa Greener Upgrades™ zapewnia klientom wiedzę, której potrzebują, aby wybrać odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Nasze zasady są proste. Inwestujemy w najnowsze produkty, wykorzystujemy naszą wiedzę, aby je stosować w najbardziej efektywny sposób i wykorzystujemy technologię do optymalizacji wydajności zasobów, dostarczając rozwiązania naszym klientom. Rozwiązania hybrydowe zapewniające maksymalną wydajność, a unikalne elementy sterujące umożliwiają optymalne monitorowanie parametrów pracy.

Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania nad paliwami alternatywnymi, takimi jak biodiesel i biopaliwa, które obecnie przynoszą korzyści dla środowiska. Z myślą o przyszłości testujemy przyszłe paliwa, takie jak wodór i biometanol, w naszych zakładach i u klientów, gromadząc niezbędne rzeczywiste dane. Inwestujemy również w nasz własny sprzęt, aby mógł on być zasilany różnymi rodzajami paliwa, zapewniając naszym klientom większą elastyczność.

Dzięki inicjatywie Greener Upgrades™ najnowsze rozwiązania energetyczne są dostępne dla wszystkich. Aby zachęcić przedstawicieli sektora do wczesnego wdrażania naszych najnowszych technologii, testujemy nowe rozwiązania i techniki z kluczowymi partnerami i przygotowujemy szczegółowe raporty. Zapewniamy naszym klientom informacyjny, zrównoważony obraz wyników.

Pozytywne zmiany dzięki cyfryzacji

Technologia jest ogromną częścią naszej ewolucji. Opracowujemy własne sterowniki, aby nasz sprzęt miał indywidualne, zaawansowane możliwości operacyjne, optymalizując nasze rozwiązania na najwyższym poziomie.  Nasze narzędzia i oprogramowanie monitorujące dostarczają analiz opartych na danych, aby zmaksymalizować wydajność zasobów i umożliwić podjęcie odpowiednich działań. Zapewniamy naszym klientom jeszcze lepszy wgląd w emisje, paliwa i zużycie energii. Rekomendujemy im stosowanie bardziej wydajnych rozwiązań, które ułatwią realizowanie inicjatywy Greener Upgrades™. 

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy Energising Change™

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak łączymy całą naszą energię i inicjatywę Energising Change™ na rzecz pozytywnej przyszłości, pobierz naszą broszurę.

Pobierz broszuręInteraktywna mapa