Przejdź do głównej zawartości

Branie odpowiedzialności

Robienie tego, co słuszne

Dążymy do prowadzenia naszej działalności w możliwie najbardziej etyczny sposób. Doceniamy pokładane w nas zaufanie i bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ na środowisko i społeczeństwo. Zachowujemy transparentność i ponosimy odpowiedzialność za wszystkie nasze działania. Zapewniamy, że pozostajemy firmą, w którą nasi interesariusze mogą wierzyć i na której mogą polegać. Dziś i w przyszłości.

Budowanie zaufania przez transparentność

Wierzymy, że przejrzystość jest podstawą dobrego zarządzania. Nasza reputacja jest dla nas najważniejsza i niezwykle ważne jest, aby nigdy nie stracić zaufania, które zdobyliśmy. Dlatego też skupiamy się przede wszystkim na tym, aby zawsze działać w sposób odpowiedzialny i transparentny.

Działamy rzetelnie i odpowiedzialnie

Program „Bezpieczeństwo dla życia” firmy Aggreko

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem numer jeden. Przywiązujemy dużą wagę do utrzymywania solidnego systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, Standard Zero, dzięki któremu nasi pracownicy bezpiecznie wracają do domu. Dlatego w każdym regionie mamy dedykowany zespół ds. zdrowia i bezpieczeństwa, nadzorowany przez dyrektora ds. BHP. Nieustannie monitorujemy nasze wyniki, śledząc raporty dotyczące ryzyka, audyty, urazy powodujące czasową niezdolność do pracy, wycieki i wypadki drogowe, a wszystkie te działania są nadzorowane przez komitet wykonawczy. Wszyscy dostawcy są również zobowiązani do przyjęcia równoważnych standardów bezpieczeństwa.

Przyjęliśmy solidne ramy bezpieczeństwa zgodne z ustalonymi najlepszymi praktykami, które obejmują minimalne standardy w różnych środowiskach, w których działamy. Nieustannie monitorujemy wyniki poprzez rejestrowanie incydentów, audyty i szkolenia, aby zapewnić natychmiastowe wykrywanie, badanie i usuwanie potencjalnych zagrożeń. Wszystko to przy zachowaniu zgodności z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi wymogami prawnymi i standardami.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona informacji, procesów i systemów — od naszych własnych, aż po dane klientów i partnerów. Nasze ramy cyberbezpieczeństwa są zintegrowane z naszymi procedurami operacyjnymi i handlowymi, aby zapewnić utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa.

Nasz dedykowany zespół ds. bezpieczeństwa IT nadzoruje ramy bezpieczeństwa danych, aby zapewnić ich zgodność z najlepszymi praktykami i zmieniającym się krajobrazem zagrożeń. Zapewniamy również szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników, aby budować kulturę opartą na świadomości zagrożeń. W celu zapewnienia ciągłej ochrony monitorujemy nasze bezpieczeństwo danych poprzez audyty i testy systemów, w tym skanowanie luk w zabezpieczeniach, ciągłe szkolenia pracowników oraz regularne testy pod kątem phishingu.

Stosujemy wyłącznie najwyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzane przez nasz własny zespół ds. zgodności z przepisami. Prowadzimy działalności w sposób przejrzysty, uczciwy i rzetelny oraz wdrażamy solidne zasady w celu realizacji tych wartości.

Nasz kodeks postępowania określa jasne standardy zachowania dla naszych pracowników. Jest on częścią naszego szkolenia dla każdego pracownika, który jest zachęcany do zgłaszania wszelkich problemów za pośrednictwem niezależnego serwisu.

Nasze ramy zrównoważonego rozwoju są nadzorowane przez nasz komitet ESG, który monitoruje ryzyko i nasze wyniki.

 

Współpraca z zewnętrznymi partnerami umożliwia nam osiąganie postępów i angażowanie się w zrównoważoną przyszłość. Analizujemy nasze wyniki, aby stale je ulepszać. Współpracujemy również z innymi firmami, aby uczyć się najlepszych praktyk i dzielić się własnymi doświadczeniami w celu promowania zrównoważonego rozwoju w innych organizacjach. Współpracujemy z naszymi dostawcami, aby wdrażać zrównoważone praktyki w całym łańcuchu dostaw.

Każdego roku w przejrzysty sposób informujemy o naszych wynikach i porównujemy nasze postępy, aby móc wprowadzać ciągłe ulepszenia.

Nasz występ

 

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy Energising Change™

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak łączymy całą naszą energię i inicjatywę Energising Change™ na rzecz pozytywnej przyszłości, pobierz naszą broszurę.

Pobierz broszurę   Interaktywna mapa