Przejdź do głównej zawartości
An oil pumping jack, also known as a 'nodding donkey' and flare stack in an oil field in Russia. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

Gaz spalany w pochodniach służący do zasilania

Firma Aggreko może pomóc w generowaniu energii z gazu towarzyszącego ropie naftowej (APG), która może zostać wykorzystana na własne potrzeby w celu obniżenia kosztów operacyjnych lub utworzenia nowego strumienia przychodów w przypadku sprzedaży stronie trzeciej.

Możemy zaprojektować rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i dostarczyć kompletne, niezawodne rozwiązania „pod klucz”, przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodności zasilania i zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Jako kluczowy globalny gracz na tym rynku, dysponujemy ponad 1 GW mocy zainstalowanej dla projektów wykorzystujących APG jako paliwo w ponad 180 projektach klientów w każdym zakątku świata — od ekstremalnie zimnego klimatu Syberii po gorący klimat Bliskiego Wschodu. Znacznie zmniejszamy koszty energii ponoszone przez klientów, wykorzystując gaz, który był wcześniej spalany, do zasilania ich projektów lub eksportując go do sieci.

Nasza globalna mapa doświadczeń

Ponieważ ilości APG zmieniają się w czasie trwania projektu, a szacunki wynikające z badań geologicznych na etapie wykonalności rzadko są dokładne, nasza elastyczna oferta jest idealna dla operatorów. Możemy dopasować dostępność gazu w całym okresie eksploatacji projektu, a nasze urządzenia mogą być dostosowane do szerokiego zakresu gazów o różnym składzie.

Podczas gdy jakość niektórych rodzajów APG może uniemożliwić ich wykorzystanie bezpośrednio w naszych generatorach — np. gazy o wysokiej zawartości H2S lub wody czy niskiej zawartości metanu. W większości przypadków problemy te można przezwyciężyć dzięki naszej specjalistycznej wiedzy w zakresie zastosowań i zaawansowanym możliwościom inżynierskim.

Możemy przejąć szeroki zakres prac zarówno pod względem technicznym, jak i komercyjnym, a także jesteśmy gotowi zainwestować w infrastrukturę projektową oraz współpracować jako inwestor z operatorami tam, gdzie jest to konieczne do realizacji takich projektów.

Przeczytaj nasz artykuł na temat pięciu kluczowych czynników wzrostu na rynku gazu spalanego w pochodni lub pobierz naszą broszurę,  aby dowiedzieć się więcej. 

Skontaktuj się z nami

Studium przypadków

Nasze usługi