Przejdź do głównej zawartości

Technologia Dense Air Injection dla krakowania katalitycznego fluidalnego

Sezonowe wymagania produkcyjne — jak się do nich przygotować

Ograniczenia głównej dmuchawy powietrza (MAB) mogą przyprawić o ból głowy nawet najlepiej wyposażoną rafinerię. Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie optymalnej produkcji w ramach instalacji krakowania katalitycznego fluidalnego (FCC) i ma fundamentalne znaczenie dla produkcji. Gdy MAB nie jest w stanie poradzić sobie z warunkami otoczenia, może to oznaczać kłopoty finansowe.

W sytuacji gdy jednostki FCC są zmuszone do maksymalizacji produkcji w szczytowych miesiącach letnich, urządzenia MAB napotykają poważne problemy, ponieważ ich wydajność jest pogarszana przez sezonowe temperatury otoczenia — co prowadzi do nieefektywnego spalania koksu, a regeneratory FCC nie są w stanie wykonywać efektywnego spalania w celu dostarczenia produktu.

Unikanie ograniczania wydajności jednostki MAB

Dział Aggreko Process Services (APS) wprowadza do mieszanki szybkie modyfikacje, chłodząc powietrze wlotowe do MAB. Dzięki schłodzeniu powietrza wlotowego z około 40°C do 15,5°C do regeneratora jest wtłaczane gęstsze powietrze, co umożliwia bardziej efektywne spalanie koksu i zapewnia optymalną aktywność katalityczną w reaktorze.

Czysty katalizator zapewnia optymalną wydajność produktu w reaktorze. Nie należy ignorować ryzyka sezonowego związanego z jednostkami MAB i FCC — zmniejszenie podawania FCC w celu uwzględnienia awarii urządzeń będzie kosztownym błędem.

Możemy pomóc przezwyciężyć ograniczenia, wąskie gardła i zapewnić wartość krańcową dzięki naszym rozwiązaniom „wtrysku gęstego powietrza”.

Nasza podstawowa usługa