Hoppa till huvudinnehållet

Minska vår egen påverkan

Hur minskar Aggreko sin egen påverkan?

Genom att göra hållbara val i allt vi gör.

Samtidigt som vi hjälper våra kunder att navigera i energiomställningen och minska energiförbrukningen påskyndar vi åtgärder i Storbritannien och tar med oss dessa beprövade metoder till allt vi gör i över 80 länder.

 

Vi bevakar ständigt vår miljöpåverkan

1 Övervakning av energieffektivitet i våra lokaler

Vi övervakar noga energiförbrukningen och upptäcker möjligheter att agera mer miljöhållbart. Detta inkluderar optimering av våra värme- och kylsystem, eftermontering av LED-belysning med låg energiförbrukning i anläggningar och införandet av automatiserad belysningsstyrning.  

I Dumbarton, Skottland, har vår produktionsanläggning uppgraderats till en Future Energy Hub med smarta batterilagringssystem och LED-belysning.  

2 Granskning av energieffektivitet inom transporter

Vi arbetar för att övervaka utsläppen från transporterna av vår utrustning runt om i världen. Vi planerar att ha ett nära samarbete med våra logistikpartners och att i varje steg tillämpa energieffektiva rutiner. 

Våra medarbetare är medvetna om miljöpåverkan när de planerar rutter. Där det är möjligt väljer vi att förflytta oss med båt och tåg i stället för med lastbil eller flyg. Vi kommer också att ställa om våra fordon till el eller hybrid där det är möjligt.  

3 Öka effektiviteten i vår verksamhet

Med skapandet av vår Future Energy Hub i Dumbarton har vi konsoliderat vår produktionsanläggning och depå och minskat vår påverkan från tre platser till en plats. Här kan du läsa mer om vår Future Energy Hub. 

Vi håller just nu på att se över andra anläggningar där liknande effektivitetsökningar kan uppnås.

Vi implementerar snabbt strategier för att minska utsläppen 

1 Omställning av el till förnybara energikällor

Vi ställer om vår elleverans till förnybar energi där det är möjligt.  

Vi har redan kommit en bra bit på vägen och 95 % av våra anläggningar i Storbritannien drivs redan med förnybara energikällor. 

2 Ompröva affärsresor

Redan före pandemin arbetade vi hårt för att optimera våra affärsresor. Vi har investerat i teknik för att hjälpa människor över hela världen att arbeta utan att behöva resa, vilket avsevärt minskar vår klimatpåverkan. 
Samtidigt uppmuntrar vi människor att göra mer hållbara val när de behöver resa. 

3 Minska utsläppen från utrustning

Ett sätt för oss att minska utsläppen från utrustning är att optimera vår test- och underhållsrutin. 
Vi håller redan på att ställa om vårt testprogram för att ersätta diesel med vätgasbehandlad vegetabilisk olja med låga utsläpp eller HVO. På vår Future Energy Hub exporterar vi även överskottsenergi från produktionstester till det nationella elnätet och återanvänder energi som annars skulle gå till spillo. 

4 Minska avfall till deponi

För att minska vår miljöpåverkan har vi antagit tre grundprinciper: Minska, återanvänd, återvinn. Dessa förverkligas genom en mängd olika initiativ, från att sortera avfall på våra kontor till att återvinna använd olja från maskinparken för att återanvändas. 

Bara under 2020 återvann vår nordamerikanska verksamhet 575 844 liter (126 668 gallon) använd olja. Vi har också ett nära samarbete med våra leverantörer för att ta bort plastförpackningar eller använda återvunnen plast där det behövs. 

Vi integrerar hållbarhet i hela vår leveranskedja

Vi vet att vi inte kan ställa om till en hållbar framtid på egen hand. Därför är en viktig del av vår strategi för att minska miljöpåverkan att uppmuntra och utbilda våra partners i leveranskedjan. 

Vi har redan ett nära samarbete med våra OEM-partners för att utveckla produkter som förbättrar effektiviteten i vår maskinpark. Vi har också ett nära samarbete med våra partners i leveranskedjan för att identifiera ny teknik som ger renare energi för våra kunder på ett skalbart, tillförlitligt och ekonomiskt hållbart sätt. 

Vi håller också på att utveckla ett program för att utvärdera de hållbarhetsrutiner som antagits av våra partners, vilket uppmuntrar till positiv förändring genom hela värdekedjan.