Hoppa till huvudinnehållet

Industriella värmeväxlare

Håll dina processer igång med ett brett urval av effektiva värmeväxlare

Hyra av värmeväxlare med expertstöd - varje gång

Oavsett om du står inför akuta flaskhalsar, vändningar eller säsongsbetonade kylbehov kommer våra processingenjörer att arbeta nära dig för att hitta den bästa lösningen. De besöker din anläggning, utvärderar dina behov och utformar och dimensionerar sedan ditt projekt med hjälp av sin erfarenhet, simuleringsprogram och strömmens fysiska egenskaper.

Vi kan också utvärdera prestandan hos befintlig värmeväxlarutrustning och föreslå förbättringar och modifieringar av systemet.
Vi hanterar hela projektet - från specifikation till leverans, driftsättning, underhåll och bortforsling.

Kontakta oss

Förbli uppkopplad under planerat underhåll

Om en värmeväxlare behöver kopplas från vid underhåll, rengöring eller tester, kan passar våra hyrlösningar perfekt som backup.

Vi kan koppla in på befintliga system eller leverera fristående lösningar. Därefter är det möjligt att lugnt och säkert utföra underhållsarbetet, utan att detta påverkar verksamheten.

FÖRORENINGS, LÄCKAGE, KORROSION

Anläggningens värmeväxlare kan sättas igen, försämras, läcka eller råka ut för problem med rost – som kan orsaka flaskhalsar eller till och med stoppa verksamheten.

Låt oss leverera en ersättningsenhet medan er anläggning repareras eller renoveras, eller komplettera den befintliga anläggningen tills det är dags för nästa planerade service.

BEGRÄNSAD SÄSONGSKYLNING

När temperaturen utomhus stiger kan processenheter drabbas av kylbegränsningar som leder till förlorad produktivitet.

Våra värmeväxlare möjliggör kostnadseffektiva kyllösningar som hjälper till att uppnå optimal kylningskapacitet under sommarmånaderna.

PROCESSFÖRBÄTTRINGAR

Ibland behöver befintliga processer förbättras för att öka effektiviteten. Värmeväxlare kan utgöra en flaskhals när det gäller kapacitetsökning, optimering av energianvändning eller produktdelning. När detta inträffar kan Aggreko hjälpa till.

Värmeväxlare kan tillföra extra kapacitet som kan maximera produktionen eller förebygga en reducerad produktionstakt.

Kontakta oss för att hyra generator från Aggreko

Berätta för oss vad du behöver

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det som passar dig bäst