Hoppa till huvudinnehållet
Petrokemiskt och raffinaderi

Petrokemiskt och raffinaderi

Håll er anläggning igång under krävande förhållanden

Hur håller ni anläggningen säker, produktiv och kostnadseffektiv när ni dagligen ställs inför de utmaningar som omställningar och föråldrad utrustning innebär? Vi löser problem som dessa varje dag åt våra kunder över hela världen genom våra effektiva paket för processkylning och kraftförsörjning.

Vi är kända för vår förmåga att klara strömavbrott och nödfall snabbare än något annat företag. Vi agerar snabbt för att tillhandahålla utrustning för kraftförsörjning, processkylning och uppvärmning när varje sekund räknas.

Men vi gör mer än att leverera uthyrningsutrustning. Våra tekniska experter och ingenjörer kan utföra riskbedömning av er befintliga utrustning och system och därefter rekommendera, designa och implementera den bästa åtgärden för er anläggning.

När det handlar om petrokemisk drift och raffinaderidrift är vi mer än en leverantör – vi är er långsiktiga partner.

Hålla er anläggning igång

Driftstopp kan ta sin skepnad i allt från schemalagt underhåll till oväntade avbrott. Vi planerar och implementerar projekt på dagar eller veckor – vilket innebär kortare driftstopp och lägre kostnader. Med vårt stora sortiment av kraftförsörjningar och utrustning för temperaturstyrning, från värmeväxlare till högspänningstransformatorer kan vi specialanpassa våra system efter er anläggnings unika behov.

Öka såväl inkomst som vinst

Flaskhalsar och säsongsproblem kan vara avgörande för anläggningens resultat. Vi samarbetar med er för att bedöma era processer, göra förbättringar och hjälpa er att hitta effektivare arbetssätt. Med hjälp av våra expertingenjörer kan ni lösa processkylningens flaskhalsar, förbättra produktionen, klara stora utmaningar och uppfylla produktspecifikationerna. Vårt tillvägagångssätt ger mätbara resultat åt våra kunder och de flesta projekten ger en avsevärd avkastning.

Fallstudier

Oslagbar industriexpertis som levererar resultat

Vi levererar precis den utrustning ni behöver – men det är inte alltid det bästa sättet. Er utrustning måste stämma överens med era behov. För mycket kan leda det till slöseri av bränsle och att ni betalar för mer energi än ni behöver, för lite kan innebära att den inte klarar av att utföra jobbet när behoven ökar.

Eftersom vi vet hur mycket en petrokemisk och raffineringsanläggning behov kan ändras kan också vi matcha vår processkylning och övrig uthyrningsutrustning efter vad som händer. Sedan följer vi upp detta med strikta underhållsscheman, övervakning dygnet runt och teknisk support.

 

Experter på tillfälliga lösningar