Hoppa till huvudinnehållet

Vilkår og betingelser

Affärsvillkor

Allmänna villkor för uthyrning och tillhandahållande av tillhörande tjänster

För att ladda ner en kopia av våra allmänna villkor för hyra och tillhandahållande av tillhörande tjänster, se länkarna nedan:

Norge:  Ladda ner här
Sverige:  Ladda ner här
Danmark:  Ladda ner här

Dette nettstedet drives av Aggreko plc med hovedsete registrert i 120 Bothwell Street, Glasgow G2 7JS, UK, og registrert i Skottland med registreringsnummer SC177553. 

I denne erklæringen står "Aggreko" for Aggreko plc og dets datterselskaper.

1 Hvis du har tilgang til Aggrekos nettsted, samtykker du i vilkårene i denne juridiske erklæringen, og dessuten i at rettsvesenet i Skottland har eksklusiv domsmyndighet i eventuelle tvister i henhold til denne juridiske erklæringen.  Hvis du ikke samtykker i vilkårene i denne juridiske erklæringen, må du ikke bruke nettstedet.  

2 Aggreko har lisens til eller eier og kontrollerer alle rettigheter, inkludert opphavsrett, for innholdet på Aggrekos nettsted  og for programvare og databaser som Aggrekos nettsted er basert på. 

3 Ved å besøke Aggrekos nettsted samtykker du i at du bare kan laste ned, kopiere og skrive ut utdrag av innholdet for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk, og uten at dokumenter eller tilhørende grafikk på Aggreko plc-nettstedet modifiseres på noen måte, og uten at grafikk på Aggreko plc-nettstedet brukes adskilt fra den tilhørende teksten. 

4 Du har ikke rett til å kopiere, kringkaste, laste ned, skrive ut, lagre (i noe som helst medium), distribuere, overføre, fremvise eller avspille offentlig, modifisere eller på noen måte endre innholdet i Aggrekos nettsted for noe som helst formål uten forutgående skriftlig samtykke fra Aggreko plc.  

5 Lenker til eksterne nettsteder utenfor Aggrekos nettsted er kun ment til informasjon.  Hvis du benytter deg av disse lenkene, forlater du Aggrekos nettsted og besøker disse nettstedene på din egen regning og risiko. Aggreko fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på andre nettsteder som Aggrekos nettsted lenker til.  Hvis du vil lenke til Aggrekos nettsted, kan du kun gjøre det med forutgående skriftlig samtykke fra Aggreko, og forutsatt at du lenker til, men ikke reproduserer hjemmesiden på Aggrekos nettsted.  

6 Selv om Aggreko har gjort sitt ytterste for at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, kan ikke Aggreko garantere at all informasjon på nettstedet er nøyaktig og fullstendig. Du bør være oppmerksom på at informasjonen kan være ufullstendig, unøyaktig eller utdatert.  Aggreko kan til enhver tid utføre endringer på materialet på nettstedet eller på produktene som er beskrevet der uten forutgående varsel.  Aggreko er ikke forpliktet til å oppdatere slikt materiale.  

7 I den grad det er rettslig tillatt fraskriver Aggreko seg alt ansvar for tap, utgifter, kostnader eller skader som oppstår for personer pga. bruk av informasjonen på dette nettstedet.  Ingen deler av denne erklæringen utelukker eller begrenser Aggrekos ansvar for (i) død eller personskader forårsaket av uaktsomhet (som definert i den britiske loven "Unfair Contract Terms Act" fra 1977); (ii) bedrageri; (iii) forsettlig feilaktige fremstillinger; eller (iv) ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til gjeldende lovbestemmelser.  

8 Materialet på dette nettstedet om Aggreko er kun å anse som veiledende.  Det er ikke ment som en anbefaling om å kjøpe, selge eller beholde verdipapirer i Aggreko, det utgjør ikke et tilbud om eller noen invitasjon til å selge eller noen oppfordring om å kjøpe noen form for verdipapirer på noe territorium, og må ikke legges til grunn for avgjørelser om investeringer.  Prisen på eierandeler/aksjer samt utbyttet av dem kan både synke og stige.  Tidligere verdiutvikling sier ingenting om fremtidig verdiutvikling.  Hvis du er usikker på hva du bør gjøre når det gjelder eierandeler/aksjer, verdipapirer eller andre investeringer i Aggreko, bør du ta kontakt med en finansrådgiver.   

9 Når du besøker Aggrekos nettsted, uansett på hvilket territorium, er det ditt ansvar å følge gjeldene lover og forskrifter på det aktuelle territoriet, å innhente eventuelle offentlige, myndighetspålagte eller andre tillatelser som kreves på dette territoriet og overholde alle andre formelle krav eller innskrenkninger som gjelder der.  Hvis et besøk på Aggrekos nettsted og/eller informasjonen der er illegal på det territoriet du ønsker å få tilgang til det, må du ikke besøke Aggrekos nettsted; hvis du likevel velger å gjøre det, skjer dette utelukkende på din egen regning og risiko. Hvis du overtrer noen av disse vilkårene, opphører din tillatelse til bruk av Aggrekos nettsted automatisk, og du må umiddelbart destruere alt som eventuelt er lastet ned, kopiert eller skrevet ut fra Aggrekos nettsted.  Vi tar forbehold om alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt i disse vilkårene.