Hoppa till huvudinnehållet

Juridiskt

Den här webbplatsen drivs av Aggreko plc med huvudkontor på 120 Bothwell Street, Glasgow G2 7JS, Storbritannien, och som är registrerat i Skottland med registreringsnummer SC177553.

I denna policy betyder ”Aggreko” Aggreko plc och dess dotterföretag.

1. Om du kan gå in på Aggrekos webbsida godkänner du villkoren i denna juridiska policy och godkänner även att domstolen i Skottland ska ha exklusiv befogenhet vad gäller eventuella tvister som uppkommer av denna juridiska policy. Om du inte godkänner villkoren i detta juridiska dokument ska du inte använda denna webbplats.

2. Alla rättigheter, inklusive copyright, till innehållet på Aggrekos webbplats och till programvaran och databaserna som ligger till grund för Aggrekos webbplats har Aggreko licens till och ägs och styrs av Aggreko för dessa syften.

3. Genom att använda Aggreko plc:s webbplats samtycker du till att du endast får ladda ner, kopiera och skriva ut utdrag av innehållet för din egen personliga, icke-kommersiella användning baserat på att inga dokument eller tillhörande bilder på Aggrekos webbsida modifieras på något sätt och att inga bilder på Aggreko plc:s webbplats används utan tillhörande text.

4. Du får inte lov att kopiera, sända, ladda ner, skriva ut, spara (på något medium), distribuera, sända, visa eller spela upp offentligt, anpassa eller på något sätt ändra innehållet på Aggreko plc:s webbplats för något annat syfte utan föregående skriftligt godkännande från Aggreko plc.

5. Länkar till tredje parts webbplatser från Aggrekos webbplats tillhandahålls enbart för din bekvämlighet. Om du använder dessa länkar lämnar du Aggrekos webbplats och går till dessa webbplatser på egen risk. Aggreko åtar sig inget ansvar för innehållet på någon annan webbplats som Aggrekos webbplats länkar till. Om du vill länka till Aggrekos webbplats får du endast göra det med föregående skriftligt godkännande från Aggreko och förutsatt att du länkar till, och inte kopierar, hemsidan för Aggrekos webbplats.

6. Aggreko har gjort allt för att säkerställa att informationen som finns på webbplatsen är korrekt och lämnar inte någon garanti för att informationen på Aggrekos webbplats är korrekt eller fullständig och du ska vara medveten om att informationen kan vara ofullständig eller felaktig eller kan ha blivit föråldrad. Aggreko kan när som helst och utan föregående meddelande göra ändringar i materialet på webbplatsen eller produkterna som beskrivs där. Aggreko åtar sig inte att uppdatera sådant material.

7. I den omfattning det är tillåtet enligt lag ska Aggreko inte hållas skyldig eller ansvarig gentemot någon person för några förluster, kostnader, utgifter eller skada som kan uppstå av att använda informationen som finns på den här webbplatsen. Ingenting i denna policy ska utesluta eller begränsa Aggrekos skyldighet för (i) dödsfall eller personskada som orsakats av oaktsamhet (som detta definieras i Unfair Contract Terms Act 1977 (engelsk avtalslag)); (ii) bedrägeri; (iii) falsk uppgift lämnad i bedrägligt syfte eller (iv) alla skyldigheter som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.

8. Materialet som finns på webbplatsen om Aggreko är endast vägledande. Det är inte avsett som en rekommendation att köpa, sälja eller inneha några värdepapper för Aggreko, utgör inte ett erbjudande eller invitation att sälja eller någon begäran om att erbjuda att köpa, några sådana värdepapper i någon jurisdiktion och får inte ligga till grund i samband med något beslut om investering. Priset på aktierna och inkomsten från dem kan såväl minska som öka. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis någon vägledning för framtida resultat. Om du inte är säker på vad du ska göra när det gäller aktier, värdepapper eller andra investeringar i Aggreko ska du kontakta din ekonomiske rådgivare.

9. Genom att gå till Aggrekos webbplats i någon jurisdiktion, är det ditt ansvar att följa lagar och bestämmelser för den aktuella jurisdiktionen, däribland att erhålla godkännande från regering, tillsynsmyndighet eller annan som kan krävas i sådan jurisdiktion eller följa andra formaliteter eller begränsningar i sådan jurisdiktion. Om tillträde till Aggrekos webbplats och/eller informationen som finns på den är olaglig i jurisdiktionen varifrån du önskar gå till den ska du inte gå till Aggrekos webbsida och om du ändå väljer att göra det så gör du det helt på egen risk. Om du bryter mot några av dessa villkor upphör automatiskt ditt tillstånd at använda Aggrekos webbplats och du måste genast förstöra eventuellt nerladdade, kopierade eller utskrivna utdrag från Aggrekos webbplats. Vi förbehåller oss till alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i dessa villkor.