Hoppa till huvudinnehållet

Statistik över hållbarhetsarbetet

En mätbar förändring av vår påverkan

Från att minska koldioxidutsläppen till att utveckla våra medarbetare tar vi många steg mot en renare, socialt ansvarstagande och hållbar framtid.

Vi har tidigare redovisat vårt hållbarhetsarbete i vår årsredovisning. Här hittar du de uppgifter som vi har publicerat under de senaste 3 åren.

Vi vet dock att det finns mer vi kan göra för att ytterligare förbättra hållbarhetsresultaten. Det är därför vi förbättrar mätningen av våra hållbarhetsresultat och vi kommer att publicera nya hållbarhetsresultat under 2022 som visar hur vi mäter, förbättrar och implementerar effektiva strategier på vår väg mot nettonollutsläpp och vår hållbara framtid.

Ekonomi

   2018  2019  2020
 Omsättning (£) 1 760 m   1 613 m  1 365 m
 Rörelseresultat (£)  219 m  241 m  136 m

 

Miljö

Ta en närmare titt på hur vi förbättrar

Totalt växthusgasutsläpp enligt GHG-protokollets omfattning

 Växthusgasutsläpp  2018  2019  2020
 Omfattning 1 växthusgasutsläpp (tCO2e)  114 917  147 664  114 775
 Omfattning 2 växthusgasutsläpp (tCO2e)  17 017  21 964  15 939
 Omfattning 3 växthusgasutsläpp (tCO2e)  13 143 735  13 799 988  12 126 681
 Totala växthusgasutsläpp (tCO2e)  13 275 669  13 969 616  12 257 395

Totalt växthusgasutsläpp efter maskinpark/icke-maskinpark

 Växthusgasutsläpp efter maskinpark/icke-maskinpark  2018  2019  2020
 Växthusgasutsläpp från Aggrekos maskinpark (tCO2e)  13 149 392  13 829 638  12 159 451
Växthusgasutsläpp från icke-maskinparksaktiviteter (tCO2e)  126 277  139 978  97 944
 Totala växthusgasutsläpp (tCO2e)  13 275 669  13 969 616  12 257 395

Växthisgasintensitet

 Växthusgasintensitet  2018  2019  2020
Växthisgasintensitet, intäktskvot (tCO2e/k£) 7,57 8,66 8,98
Förhållandet mellan växthusgasintensitet och drifttimmar (tCO2e/drifttimme) 0,25 0,23 0,29

Energiförbrukning

Ta reda på vad vi gör för att minska vår egen påverkan

 Energiförbrukning  2020
 Total omfattning 1 energianvändning (MWh) – inklusive bränsle för anläggningar, test av maskinpark och företagsfordon  430 739
 Total omfattning 2 energianvändning (MWh) – anläggningarnas elanvändning  37 047
 Energiförbrukning vid våra anläggningar (MWh)  59 914

Socialt

Engagemang

Se förändringarna vi gör

 Engagemang  2018  2019  2020
 Medarbetarengagemang (%)  76  76  80

Säkerhet

Se vad vi gör för att förbättra livet för våra medarbetare och andra 

 Säkerhet  2018  2019  2020
 Skada med förlorad arbetstid*Frekvens#  0,20  0,13  0,22
 Totalt registrerbar skada** Frekvens#  0,52  0,63  0,43

*Skada med förlorad arbetstid är en arbetsrelaterad skada som leder till att en anställd inte kan arbeta skiftet efter skadan.
**En registrerbar skada är en arbetsrelaterad skada som resulterar i antingen ett anpassat arbete, medicinsk behandling, skada med förlorad arbetstid eller en dödsolycka.
# Frekvensen beräknas genom att dividera antalet skador med antalet arbetade timmar på företaget multiplicerat med 200 000

Mångfald

Ta reda på vilka förändringar vi gör


 
Könsfördelning
   2019  2020
Total personalstyrka (%) Män  83  83
Kvinnor  17  17
Styrelse (%) Män  87  88
Kvinnor  13  12
Direktrapporterande underlydande utskottet (%) Män  72  73
Kvinnor  28  27
Styrelse (%) Män  60  64
Kvinnor  40  36