Hoppa till huvudinnehållet

Smart kylning för höghus under sommaren

Klient: Platsdrift

Plats: Ohio, USA

Sektorer: Entreprenad

UTMANINGEN

Hantera högt tryck för ett kylaggregat till ett höghus

En 32-våningsbyggnad i Ohio skulle utföra uppgradering av kylanläggningen när det anläggningen på 29:e våningen havererade. Platschefen kontaktade oss för att höra om vi kunde leverera ett tillfälligt kylaggregat. Det verkade vara ett rutinuppdrag, fram till att platsundersökningen visade att det takplacerade kylaggregatet innebar en del unika utmaningar. Platsutrymme, vätskematning och högtryck på över 200 psig var bara några av problemen. Utöver det så fanns rörledningarna på tredje våningen och kylsystemet på bottenvåningen. Vi blev tvungna att skapa ett innovativt hydraulsystem för att klara utmaningarna.

 

PROJEKTFAKTA

Ton Levererad komfortkylning 1000
Stålrör och tryckslangar 890 meter
våningar Byggnadens höjd 32
Upptid för det tillfälliga systemet 4 månader
”Vi blev tvungna att ta fram en innovativ plan för att lösa de unika problem som höghuset utgjorde, men det är just detta som gör att våra expertkunskaper ger mervärde.”

2016Nov-uk-plymouth-control-panel-worker-aggreko-contracting

LÖSNINGEN

Ett specialkonstruerat tryckkontrollerat kylsystem

För att klara det höga trycket på bottenvåningen specialkonstruerade vi ett kylsystem med modifierat tryck för att motsvara systemet. Vi minskade trycket som gick in i kylsystemet och därefter ökade vi trycket ut från kylsystemet innan det levererades ut i byggnaden.

Hybridsystemet hade nästan 490 meter stålrör och tryckslangar mellan utrustningen till leveranspunkten, kombinerat med vattenkylda kylaggregat, ett kyltorn, kylda vattenpumpar och en generator. Systemet levererade 1 000 ton komfortkylning upp till 29:e våningen och i resten av byggnaden.

 

RESULTATET

Tillförlitlig kylning under en 4 månaders uppgradering

Vårt tillvägagångssätt gav tydliga fördelar inom logistik och projektkostnader. I samarbete med kunden kunde våra experter snabbt bedöma situationen och komma fram till vad man behövde. På så sätt undvek man att ta in andra entreprenörer, vilket skulle gett ökade kostnader och försenat uppgraderingsstarten.

Kunden var trygg med vårt kylsystem och man fortsatte med den schemalagda uppgraderingen under de kommande fyra månaderna. Den specialdesignade installationen levererade kyla till de boende i höghuset under de varma sommarmånaderna.