Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Företag som administrerar datacenter

Surrey, Storbritannien

Utmaningen

Vara beredda på anläggningsproblem på ett datacenter

För att fungera behöver datacenter konstant strömförsörjning och kylning. Alla typer av anläggningsfel kan orsaka oräkneliga problem för de företag som ansvarar för anläggningarna och driften. När ett ledande bransch- företag kontaktade oss för olika sätt att mildra ett anläggningshaveri visste vi vad man behövde, en säker beredskapsplan som snabbt kunde implementeras och som skulle ge minimalt med bekymmer.

Projektfakta

1

En robust beredskapsplan

3 x 200 kW

Installerade kylaggregat

2 x 500 kW

Generatorer som levererade kraft

Lösningen

En robust beredskapsplan som säkerställer fortsatt verksamhet 

Först genomförde våra ingenjörer en detaljerad plats- undersökning av företagets datacenter för att skapa sig en bild av kraft- och temperaturkraven för respektive anläggning.  Därefter utformade man skräddarsydda planer. Varje plan innehöll information om lämplig uthyrningsutrustning för behovet där den skulle placeras – med installations- och anslutningspunkter – hur transporterna skulle genomföras, teknikomfattning, driftmetoder, riskbedömningar, metoduttalanden, samt roller och ansvarsområden. På så sätt visste varje anläggning vad man skulle göra vid ett nödläge.

Följande sommar blev temperaturerna ovanligt höga och orsakade hög belastning på kylanläggningen på ett av datacenterna gick det snabbt att sätta beredskapsplanen i verket.

Efter ett samtal en fredagskväll kunde vi leverera, installera och ta i drift tre 200 kW kylaggregat, en 1 MW värmeväxlare och två 500 kVA generatorer, plus alla nödvändiga slangar, kablar och bränsletankar.

Därefter kopplade vi in allt till kylanläggningen ute på platsen för att assistera med kompletterande kylning för att uppfylla kraven tills säsongens temperaturtoppar klingade av.

aggreko gör skillnad

Vi hjälper er att hålla kylan med hjälp av en beredskapsplan

Resultatet

Beredskapsplanen räddar verksamheten när det behövs

Allt var redo att levereras, när temperaturen steg och kylanläggningen inte klarade mer slapp man få feberfrossa på grund av värmeproblemet.

Anläggningschefen ringde och vi aktiverade den aktuella beredskapsplanen. Detta sparade in viktig tid eftersom allt fanns färdigt – platsundersökningar, installationsplan och vem som skulle ansvara för vad. 

Alla visste exakt vad man skulle göra och det gjordes snabbt och effektivt, precis som planerat.

 

”Det är smart att ha en beredskapsplan att sätta i verket när olyckan är framme.  När en beredskapsplan aktiveras löper allt på betydligt smidigare eftersom vi redan vet vad som behövs, har information om anläggningen och vilka personer som är involverade i projektet.”

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning