Hoppa till huvudinnehållet
Network and internet communication technology concept, data center interior, server racks with telecommunication equipment in server room

Stödja uppgradering av datacentral med grönare teknik

Klient: Datacentral

Plats: Danmark

Sektorer: Datacenter

Utmaningen

Tillhandahålla ström till tillfälliga kontorsbaracker under byggfasen

Vår kund fick i uppdrag att leverera en väsentlig uppgradering till en datacentral i Danmark. Vi anlitades för att leverera 1 000 kVa kraftförsörjning till tillfälliga kontorsbaracker på plats under byggfasen.

Det fanns flera utmaningar att ta hänsyn till. I takt med att beläggningen på platsen förändrades behövde lasten kunna vara flexibel. Man kom överens om att en enda lösning behövdes för att uppfylla alla belastningsbehov – från början till slut – i stället för att skapa ytterligare störningar genom att ändra systemet mitt i projektet.

Utrymmes- och uppläggningsbegränsningar utgjorde ytterligare en utmaning, vilket innebar att utrustningen var tvungen att få plats i ett förutbestämt avgränsat område. Tiden var också av största vikt. Startdatumet närmade sig snabbt och lösningen behövde vara igång och driftsatt inom bara 4 veckor.

I en tid med höga globala bränslekostnader var effektivitet och minskning av koldioxidutsläppen viktiga överväganden.

Projektfakta

Batterienergilagringssystem (BESS) 300kW
Generatorer 3 x 320kVA
Omställning 2Veckor
Batterienergilagringssystem (BESS) från Aggreko

Lösningen

Balans mellan kraft och effektivitet

Vi insåg vikten av balans. En stor generator skulle bli underbelastad, vilket skulle leda till hög bränsleförbrukning, ökade utsläpp och låg tillförlitlighet. Att fördela lasten för tunt över flera kraftsystem skulle vara lika ineffektivt.

Våra experter föreslog en hybridlösning bestående av 3 x 320 kVa generatorer plus ett 300 kW batterienergilagringssystem (BESS), kabel och distribution. Genom att koppla samman alla generatorer kan de köras synkront vid höga belastningar för att ge den maximala effektkapaciteten på 1 000 kVa som behövs vid toppbelastningar. Under lugnare perioder med låg belastning kan enheterna stängas av, vilket minskar bränsleförbrukningen och utsläppen.

För att säkerställa att allt blev rätt direkt genomförde vårt expertteam genomförbarhets- och simuleringstester före installationen.

Resultatet

Hög prestanda i kombination med lägre bränsleförbrukning och utsläpp

Med en snäv omställningstid på 4 veckor genomförde vi en fullständig förberedelse och planering av platsen för att installera, driftsätta och ställa upp batterihybridlösningen på drygt 2 veckor. Hela uppgraderingsprojektet beräknas pågå i cirka 18 månader totalt.

Vår kund blev så imponerad av lösningen och besparingarna – både för bränsleförbrukning och utsläpp – att de även har valt den för fas 2 av sitt anläggningsprogram.

Besparingar (2 månaders period):

  • >20 000 liter bränsle
  • >53 000 kg utsläpp
  • >33 000 £ i bränslekostnader
3 x steg V och ett batterienergilagringssystem (BESS) med HVO-paket

Aggreko gör skillnad

Bevisad expertis för att tillhandahålla grönare och effektivare lösningar