Hoppa till huvudinnehållet

Lampor, kamera, aktion med backupkylning

Klient: Företag inom strategisk ledning och styrning

Plats: London, Storbritannien

Sektorer: Strategisk ledning och styrning av faciliteter

UTMANINGEN

Hålla sändningarna i gång med backup-kylning

Med dagliga direktsändningar, plus ett datacenter och flera hundra kontorsmedarbetare förlitar sig denna sändningsstation på att kylningen alltid fungerar. När två av platsens kylaggregat behövde underhåll planerade de att använda sina reservaggregat för att hålla anläggningen kall – vilket skulle innebära att de inte hade någon backup. Så de kontaktade oss för att leverera ett kostnadseffektivt reservsystem.

PROJEKTFAKTA

kylaggregat på standby 2 x 750 kW
Värmeväxlare 1,5 MW
Tid att leverera projektet 14 dagar

LÖSNINGEN

Ett kompakt kylningspaket med ACS

På ett mycket litet utrymme utanför bolagets byggnad installerade vi ett robust kylsystem som skulle gå igång vid fel på anläggningens egna kylaggregat. För att inte en Aggreko-tekniker skulle behöva finnas på plats anslöt vi vår ACS fjärrpanel till byggnadens ledningssystem för att vid behov automatiskt starta och stoppa hyrlösningen.

”I tv-världens snabba tempo är det viktigt att hålla sändningsutrustning och data kallt. Vår backupkylning var precis vad den här sändningsstationen behövde.”

RESULTATET

Verksamheten var igång som vanligt medan kylaggregaten servades

Bolaget märkte ingen skillnad medan huvudkylaggregaten reparerades. Byggnaden hölls vid optimal temperatur, vilket höll tv-stjärnorna, datacenterservrarna och kontorsarbetarna på bra humör. Vår nödkylningslösning var ständigt på standby tills deras eget system åter var igång.