Hoppa till huvudinnehållet
the difference we make to hospitals and medical services

Kraftförsörjningslösning för sjukhus under orkansäsongen

Klient: Sjukhus på Gulfkusten

Plats: USA

Sektorer: Strategisk ledning och styrning av faciliteter

RESULTATET

Lugn och ro ger fokus på att sköta om patienterna

En plan som denna ger sjukhusadministratörerna lugn och trygghet. I stället för att oroa sig för ”vad händer om ...” när det gäller strömförsörjningen kan sjukhusledningen fokusera på det de är bäst på – att ta hand om patienterna. Vi gör ”vad händer om”-tänkandet åt dem.

Sjukhusnätverkets orkanhyrlösning ser till att det inte blir någon fördröjning av nödströmförsörjningen och strömförsörjningen av HVAC-systemen vid extrema väderförhållanden och att systemet vi levererade helt och hållet kan uppfylla deras behov. Med planen i händerna, eliminerades riskerna för installationsfel och sjukhuset var fullständigt förberett för orkansäsongen.

 

PROJEKTFAKTA

Rekordmånga orkaner på ett år 15

LÖSNINGEN

En plan för alla oförutsedda händelser

När en plan som denna ska tas fram måste man tänka på alla oförutsedda händelser. Varje tänkbart scenario. Det var precis det vi gjorde.

När vi hade studerat sjukhusets system såg vi att deras utkast inte hade tillräckligt med kraft för kylaggregaten om det skulle bli ett fullständigt strömavbrott. Utan kylaggregat skulle man vara tvungen att flytta känsliga patienter, vilket skulle kunna utgöra en risk för deras liv. Detta skulle även skada sjukhusets anseende. Vi designade en detaljerad orkanhyrlösning som hade all den tillfälliga utrustningen som krävdes för att hålla hela sjukhusets elnät igång, oavsett vad som hän.

”Orkansäsongen är så oförutsägbar att det är perfekt att detta sjukhusnätverk är redo för en bergfast plan för deras kraftförsörjnings- och HVAC-system."

Aggreko

Aggreko

RESULTATET

Lugn och ro ger fokus på att sköta om patienterna

En plan som denna ger sjukhusadministratörerna lugn och trygghet. I stället för att oroa sig för ”vad händer om ...” när det gäller strömförsörjningen kan sjukhusledningen fokusera på det de är bäst på – att ta hand om patienterna. Vi gör ”vad händer om”-tänkandet åt dem.

Sjukhusnätverkets orkanhyrlösning ser till att det inte blir någon fördröjning av nödströmförsörjningen och strömförsörjningen av HVAC-systemen vid extrema väderförhållanden och att systemet vi levererade helt och hållet kan uppfylla deras behov. Med planen i händerna, eliminerades riskerna för installationsfel och sjukhuset var fullständigt förberett för orkansäsongen.

 

Full length side view of female doctor giving high-five to boy in hospital corridor