Hoppa till huvudinnehållet
Drilling rig for oil and gas well drilling. Drilling rig for oil and gas well drilling.

Uppvärmning för en avlägsen plats

Klient: Oil Sands i Kanada

Plats: Alberta, Kanada

Sektorer: Olja och gas

UTMANINGEN

Leverera uppvärmning till flera byggnader på en avlägsen plats

Det är alltid en utmaning att värma upp en byggarbetsplats, men för företag som arbetar på avlägsna platser och i det kyliga området Oil sands i Kanada är de extrema förhållandena speciellt krävande. Företaget hade använt gamla dieseldrivna frostvakter, men dessa var man tvungen att placera utanför byggnaderna och de gav bara spridd uppvärmning, man behövde fylla på bränsle var sjätte eller sjunde timme, vilket ofta orsakade spill som innebar ännu en miljörapport. Utöver detta var de elva byggnaderna utspridda över ett stort område och hade olika storlekar, vilket i sin tur innebar att ”en storlek” inte passar för alla platser. Kunde vi ta fram en bättre uppvärmningsstrategi?

PROJEKTFAKTA

byggnader under uppförande, med behov av uppvärmning 11
Värmeaggregat använda över hela byggplatsen 25
Genomsnittlig vintertemperatur -20°C
Oil drilling rig operation on the oil platform in oil and gas industry. Industrial concept.

LÖSNINGEN

Ett skräddarsytt uppvärmnings- och kraftförsörjningspaket

Det var som att lägga pussel. Vi fick ta ett steg tillbaka och titta på alla hålen och se vilka bitar som passade och därefter ta fram en bättre plan. Detta gjorde vi genom att leverera totalt 25 värmeaggregat och nio generatorer som placerades ut strategiskt där de behövdes runt byggarbetsplatsen. Mindre byggnader fick mindre kW-enheter och större byggnader fick enheter med högre kapacitet. Eftersom våra värmeaggregat har låga utsläpp är de konstruerade för att placeras inne i byggnader – något som inte var möjligt med de gamla frostvakterna – vi kunde använda den befintliga värmen till att cirkuleras inne i byggnaden för att hålla temperaturen optimal, samtidigt som kostnaderna sänktes.

”Aggrekos specialdesign kunde klara de unika förhållanden som gällde för Oil sands-projektet, ute på plats levererade vår tekniska support den kunskap som man endast får genom erfarenhet.”

Aggreko

RESULTATET

Tillförlitlig uppvärmning och lägre bränslekostnader

Vår nya strategi innebar att alla elva byggnaderna fick tillförlitlig värme under hela vintern. Bränslekostnaderna sänktes och företaget kunde hålla sitt byggschema. Våra eldrivna värmeaggregat är konstruerade för att placeras inne i byggnader, tack vare de låga utsläppen. De visade sig vara säkrare och effektivare än de befintliga värmarna och det löste inte bara den direkta uppvärmningen utan eliminerade även kundens kamp med uppvärmningen år efter år. Eftersom vi levererade en anpassad och skalbar lösning kunde uppvärmningen reduceras i takt med projektet och demonteras efter avslutad byggnation.