Hoppa till huvudinnehållet
Oil and gas in field.

Vattenkylning håller en oljeanläggning igång

Klient: Oljefältsoperatör

Plats: USA

Sektorer: Olja och gas

UTMANINGEN

Skapa ett kostnadseffektivt sätt att kyla avloppsvatten

Vatten är en stor biprodukt när man borrar efter olja. Den goda nyheten är att vattnet kan behandlas och renas för att återanvändas. Den dåliga nyheten – för oljebolagen – är att vattnet måste kylas ner innan en vattenåtervinningsanläggning kan ta emot det. Om vattnet inte kylts ner tillräckligt riskerar oljebolaget dryga böter. Ett oljebolag i USA stod inför ett driftstopp eftersom man hade problem att kyla ner vattnet till en acceptabel temperatur. Man behövde robusta kylaggregat som skulle klara svåra vintrar och extremt varma somrar.

PROJEKTFAKTA

Avloppsvatten per dag 10000 fat
Temperaturområde utomhus 4°C till 38°C

LÖSNINGEN

Ett kylsystem konstruerat för att klara skiftande temperaturer

Processen att kyla ner vatten kan vara ganska komplicerad. Ett team från Aggreko Process Services (APS) startade arbetat för att konstruera ett kylsystem som skulle klara att drivas fristående från oljebolagets permanenta system. Konstruktionen omfattade en värmeväxlare, plus 1 000 ton kylning, cirkulationspumpar och tillbehör. När avloppsvattnet leds genom systemet leddes värmen ut i luften med hjälp av förångningskylning. Systemet konstruerades för att klara utomhustemperaturer från -4,4 °C till 37,7 °C och som skulle vara tillförlitligt och göras konstant oavsett vad som hände.

”Aggreko har stor fokus på temperaturstyrning och det var ett nöje att hjälpa kunden att undvika överhettning.”

Aggreko

RESULTATET

Kunden kunde arbeta som vanligt, vilket sparade både tid och pengar

Olje- och gasanläggningen var trygga i vetskapen att stora volymer avloppsvatten skulle kylas ner tillräckligt för att man skulle bli nöjda på vattenåtervinningsanläggningen. Man undvek dryga böter, men viktigare ändå – man kunde hålla igång driften på anläggningen. Systemet var tillräckligt robust för att fungera utan övervakning, vilket frigjorde kapacitet att fokusera på verksamheten. Under hela hyravtalet hjälpte vi dem att hålla igång driften fullt ut, utan att behöva lägga stora summor på infrastrukturinvesteringar.

Taggar