Hoppa till huvudinnehållet

Tältkylsystem minskar raffinaderiets risker

Klient: Raffinaderi

Plats: USA

Sektorer: Petrokemiskt och raffinaderi

UTMANINGEN

Riskfria förhållanden för borttagning av blyfärg

En större översyn på ett raffinaderi är inte något man tar lätt på. Oväntade fördröjningar och säkerhetsrisker kostar tid, pengar och ibland även liv. Vår kund hade som målsättning att översynen skulle vara olycksfri, med noll miljö- och säkerhetsrapporter. Detta medförde att man behövde utföra obehagliga och potentiellt farliga arbeten innan man påbörjade översynen. Man ville avlägsna all blyfärg från en av de större kärlen för att kunna slutföra svetsarbeten.

Andra har tidigare försökt lösa detta problem men har inte lyckats så väl. Raffinaderiet kontakta de oss och frågade om vi kunde utföra jobbet bättre och under normal arbetstid.

PROJEKTFAKTA

Kärlets yttemperatur 150 °C
Upprätthålld arbetstemperatur 29-32 °C
Säkerhets- och miljöincidenter 0

LÖSNINGEN

Stänga inne kärlet i ett gigantiskt kyltält

Vi hade ett nära samarbete med raffinaderiets underhållsteam för att koordinera projektet så att startdatum för omställningen skulle kunna följa schemat. Vi inneslöt snabbt kärlet i ett stort kyltält och ledde in 70 ton kylning med nödvändig effekt. En industriluftkonditioneringsenhet levererade kyld luft genom ledningar som anslöts till perforerade kanaler inne i kyltältet för effektivaste spridning av luften. Systemet balanserades med luft som ventilerades genom högeffektiva luftpartikelfilter (HEPA). På så sätt kunde tältet hållas slutet med svagt positivt tryck för att ge optimala arbetsförhållanden.

”Kunden blev så pass imponerad att man gång på gång har vänt sig till oss för assistans med olika lösningar.”

Aggreko

RESULTATET

Helt enligt schemat och 100 % incidentfritt

Systemet upprätthöll en temperatur mellan 29–32 °C, normala arbetsförhållanden på raffinaderiet. Vår kylning gjorde det möjligt att ta bort färgen och genomföra svetsarbetet utan en enda miljö- eller säkerhetsincident. Vi uppskattar att kunden sparade åtta till tio gånger kostnaden för hyresenheten genom att kunna ta bort färgen under normal arbetstid. Dessutom kunde man hålla schemat för den planerade omställningen.