Hoppa till huvudinnehållet

Hålla vaccinproduktionen kall under byte av ett kylaggregat

Klient: GlaxoSmithKline

Plats: Rixensart, Belgien

Sektorer: Läkemedel

UTMANINGEN

Uppfylla exakt specifikationer för ett tillfälligt kylsystem

GlaxoSmithKline (GSK) är en global ledare inom tillverkning av läkemedel, vacciner och hälsovårdsprodukter till konsument, skulle byta ut deras kylsystem vid Rixensart vaccinproduktionsanläggning och behövde tillfällig kylning. Men eftersom vaccinproduktionen är en så exakt process måste systemet vara kontrollerat och exakt.

De behövde kraftförsörjning som kunde kontrolleras inom 50 kW med start på noll, frekvensstyrda pumpar med datatryckmätning och ett anslutet larmsystem som skulle varna om någon av vaccinmiljöerna avvek från de strikta parametrarna. De behövde även att ljudnivån för hela systemet sjönk till 45 decibel på natten eftersom de låg precis bredvid ett naturområde.

PROJEKTFAKTA

Maximalt tillåten bullernivå nattetid 45 dB
Kraftintervall 50 kW
2009Jun-stock-medicine-tablet-pill-production-rails-closeup-pharmaceuticals

LÖSNINGEN

Kaskadtemperaturpaket som kunde kontrolleras inom strikta intervall

Vi använde fyra WHCP 250 kylmaskiner och två WCC 800 kylmaskiner i en kaskaduppställning tillsammans med fem generatorer på 350 kVA.

Vi placerade även en expertkontrollant på platsen för att kontrollera systemet och säkerställa att kraftuttaget uppfyllde de nödvändiga specifikationerna. Denna speciella blandning av kylmaskiner och generatorer valdes eftersom det var det effektivaste sättet att tillhandahålla den kraftförsörjning som behövdes tillsammans med den exakta kontroll som GSK behövde.

Systemet kopplades samman med ett larmsystem för att meddela kunden om vaccinkulturerna avvek från de strikta parametrarna.

”De valde oss för vår förmåga att leverera efter alla krav, med speciellt fokus på den totala uthyrningskostnaden plus energikostnaden.”

Aggreko

RESULTATET

Alla specifikationer uppfylldes och kostnadsbesparingar gjordes

Vi levererade enligt alla parametrarna, men minskade även anläggningens energikostnader eftersom den särskilda konfigurationen och designen på kylmaskinerna totalt sett innebar ett lägre energibehov.

Vår effektivitet när det gällde att uppfylla kundens mycket specifika krav, tillsammans med larmsystemet, gjorde att GSK kunde känna sig trygga i att deras vacciner skulle vara säkra medan de bytte till den nya permanenta kyllösningen. Bullernivån var också konstant under maxnivån på 45 dB som hade satts som villkor.


2011Feb-stock-machine-factory-quality-control-healthcare-worker-pharmaceuticals