Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Kund Energia Argentina Sociedad Anonima (ENARSA)

Plats Argentina

Områden El- och energibolag

Utmaningen

Leverera tillfällig kraftförsörjning till ett nationellt elnät som kämpande för att hålla jämna steg med behovet

Energiförbrukningen var en av de snabbast ökande i regionen och det var svårt att hålla lamporna tända i Argentina. En period med stark ekonomisk tillväxt, ökat behov av bostäder och en minskning av naturgasförsörjningen ökade påfrestningarna på den nationella kraftleverantören vilket ledde till frekventa strömavbrott.

El- och energibolaget, Energia Argentina Sociedad Anonima (ENARSA), utvecklade planer för en mer permanent kraftförsörjning, men deras planer låg efter behovet och snabbt förstod de att de snabbt behövde en tillfällig kraftförsörjning tills de nya kraftverken kunde tas i drift.

Projektfakta

45 MW

Extra kraftförsörjning till elnätet

3 platser

Där paketen installerades

Lösningen

Färdiga paket som tillförde 45 MW till elnätet

ENARSA visste att vi hade erfarenhet av att leverera energipaket med mycket korta tidsramar, så de kontaktade oss för att täcka underskottet. Genom ett nära samarbete med ERARA levererade vi tre driftklara energipaket till tre platser över landet. Enheterna var anpassade för den argentinska spänningen och synkroniserades direkt mot elnätet, vilket tillförde välbehövda 45 MW kraftförsörjning till den nationella försörjningen.

Alla tre platserna var bemannade dygnet runt av en av våra tekniker för att övervaka och underhålla utrustningen och se till att den fungerade precis som den skulle.

aggreko gör skillnad

Våra många års erfarenhet ger oss fördelen att förstå kraftförsörjningssystem och hjälpa våra ingenjörer att designa alla aspekter av ett tillförlitligt kraftpaket.

Resultatet

Undsättning vid strömavbrott, den ekonomiska tillväxten fortsatte 

De tre paketen stabiliserade elnätet och gav en direkt hjälp till de lokala samhällena och verksamheterna. På kort sikt gav det Argentina möjlighet att fortsätta den ekonomiska utvecklingen utan ovissheten med strömavbrott. 

På lång sikt gav det ENARSA möjlighet att koncentrera sig på framtida planer för permanent försörjning utan att behöva oroa sig för de aktuella behoven av strömförbrukning. 

Eftersom vi hanterade alla aspekter av de tillfälliga kraftverken, från den fösta bedömningen och designen till installationen, kunde kunden lägga tid och resurser på att få igång sina permanenta kraftverk.

”Vi valde Aggreko som vår leverantör av tillfällig kraftförsörjning på grund av deras förmåga att anpassa utrustningen till vår spänningsfrekvens och PF kontrollapplikationer samt att kunna leverera ström till såväl elnät som fristående.” 

Santiago Pierro Direktör ,
ENARSA

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning