26 Aug 2019

Så kan svenska industriföretag förbereda sig inför sommarhettan

Så kan svenska industriföretag förbereda sig inför sommarhettan
 
  • Skriven av

    Jonas Eklund, Sector Sales Engineer
    Svergie

  • Publicerad på

    Svergie

Sommaren 2018 var den varmaste i Sverige på 260 år. Med rapporter om att Sveriges temperaturnivåer höjs mer än två gånger så fort som det globala genomsnittet måste svenska industriföretag förbereda sig på att de extrema temperaturerna är här för att stanna – och förbereda sig.

Extremt varma sommarmånader sätter oerhört tryck på kylsystem, som kan bli otillräckliga för att hålla stabila temperaturnivåer. Än värre är att värmen kan orsaka att utrustningen brister helt, med konsekvenser som minskad produktion och driftstopp. Detta kan i sin tur leda till stora intäktsförluster.

Behåll kylan

För att säkerställa att produktionen kan fortgå oavbrutet, även under de varmaste dagarna, behöver många företag komplettera med ytterligare kylning under sommaren. 

– Det kan vara riskabelt för många företag att förlita sig på sin befintliga kylutrustning under sommarmånaderna. Förra sommaren var ett bevis på att svenska företag måste vara beredda på att temperaturer på över 30 grader kan hålla i sig i flera dagar eller till och med veckor. Det här kräver noggranna förberedelser, säger Jonas Eklund på Aggreko.

Av en förpackningsanläggning för frukt och grönsaker ombads Aggreko tillhandahålla ytterligare kylning som kunde garantera konstanta 4–5 °C, oavsett utomhustemperatur. Tre lågtemperaturlufthanterare installerades och monterades på ett ställsystem, så att de inte tog upp värdefullt golvutrymme.

Ladda ner vår Guide: Hyrlösningar gynnar tillverkningsindustrin i en ständigt föränderlig värld.

Lufthanterarna kopplades till en 400 kW-kylare, som drevs av en av Aggrekos generatorer. Denna installerades under våren, så att den kunde hålla producentens frukt och grönsaker kylda under sommarvärmen. Den fungerade sedan som en backup-lösning under vintern. Detta visade sig vara kostnadseffektivt eftersom producenten kunde slå på och av lösningen efter behov, vilket säkerställde att temperaturen inomhus hölls konstant trots skiftande temperaturer utomhus. Aggrekos kylningslösning var på plats i ett år och gav producenten gott om tid att överväga alternativ för en ny permanent kylutrustning.

VIKTIGA KONTAKTER