21 Aug 2019

Hyrlösningar öppnar för smidig övergång från f-gaser

Hyrlösningar öppnar för smidig övergång från f-gaser
 
  • Skriven av

    Jonas Eklund, Sector Sales Engineer
    Sverige

  • Publicerad på

    Sverige

EU:s F-gasförordning ställer krav på företag att förnya sin kylutrustning. Hyrlösningar öppnar för en smidig övergång.

F-gaser, eller fluorerande växthusgaser, är gaser som innehåller fluor och i dag ofta används i kylsystem. På grund av gasernas miljöpåverkan – som vanligen är mellan 1 000 och 20 000 gånger större än CO2 sett till GWP (Global Warming Potential) – har EU beslutat att gradvis fasa ut dem.

Redan nästa år inträder ett ”serviceförbud”, vilket innebär att operatörer inte får använda många av f-gaserna för att fylla på befintliga kylsystem. Detta innebär att en enda stor läcka kan göra att utrustningen blir helt oanvändbar, medan en mer långsam läcka kan göra den oduglig på sikt. Dessutom lär priset på f-gaser höjas dramatiskt under de närmsta åren.

Företag kommer så småningom att bli tvungna att investera i ny och modernare kylutrustning. Att ersätta gammal utrusning med nyare och renare lösningar är dock inget litet projekt och ett smart alternativ är att först förbereda sig för en övergångsperiod under vilken företaget tillfälligt hyr kylutrustning.

– Det kan ta tid att arbeta fram den bästa långsiktiga planen för en anläggning, särskilt när det finns tvivel om dess framtid på grund av marknadsfluktuationer eller ny teknik. Samtidigt som planeringsarbetet utförs kan hyrd utrustning hålla anläggningen igång så länge som behövs, med full service-support och underhåll utfört av tjänsteleverantören, säger Jonas Eklund på Aggreko.

Ett tillfälligt kylsystem kan ofta tas i bruk snabbt – som när en stor matproducent kontaktade Aggreko i samband med renoveringen av sitt kylrum på 13 000 kubikmeter. Aggrekos temporära kylsystem godkändes, installerades och togs i bruk på bara 72 timmar. Detta innebar att matproducenten kunde genomföra renoveringen försäkrad om att maten under tiden hölls vid en optimal temperatur. När den nyrenoverade kylanläggningen testats och satts i drift, kopplades den tillfälliga kylningslösningen bort.

– Ju tidigare företagen hanterar de utmaningar som dyker upp i samband med F-gasförordningen, desto bättre. Det är viktigt att veta att det lyckligtvis inte är en fråga om att ersätta all utrustning eller att hålla fast vid allt dyrare f-gaser. Genom att hyra sina lösningar kan företagen anpassa sig till förändringarna i sin egen takt, säger Jonas Eklund på Aggreko.

Ladda ner vår Guide: Hyrlösningar gynnar tillverkningsindustrin i en ständigt föränderlig värld.

 

VIKTIGA KONTAKTER