Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Värmeväxlare

Uthyrning av värmeväxlare till en petrokemisk anläggning

hyra värmeväxlare

Industriella värmeväxlare för specifika behov

Belastningen på värmeväxlare är ofta väldigt stor, vilket kan leda till kostsamma driftstörningar. Om dessa inträffar behöver driften hållas igång på det mest kostnadseffektiva sättet. Där kan Aggreko hjälpa till, genom att snabbt leverera raffinaderiklassade värmeväxlare som begränsar påverkan vid ett haveri. 

Kontakta Oss

 

Hyra värmeväxlare för alla ändamål

Vi har alla typer av värmeväxlare. De är av raffinaderiklass, noggrant rengjorda, trycktestade och föroreningsfria.

Värmeväxlarna kan hantera temperaturer från -50 ºC till +300 ºC. De klarar även att hantera instabila gaser och vätskor, högt tryck (upp till 40 bar), kolväten, havsvatten, spillvätska och köldbärare.

Med ett stort sortiment av tillbehör kan vi smidigt ansluta våra system till alla andra system.


Expertservice – alltid

Oavsett om du står inför nödsituationer med flaskhalsar, reparationer eller säsongsberoende kylbehov, ser vi till att hitta den bästa lösningen. Våra experter utvärderar behov på plats och utformar därefter lösningar med hjälp av simuleringsprogram.

Vi kan även utvärdera prestanda hos befintlig värmeväxlare och rekommendera systemförbättringar och modifieringar.

Vi tar hand om hela projektet – från specifikation, vidare till leverans, idrifttagning, underhåll och nedmontering.

 
 

Förbli uppkopplad under planerat underhåll

Om en värmeväxlare behöver kopplas från vid underhåll, rengöring eller tester, kan passar våra hyrlösningar perfekt som backup.

Vi kan koppla in på befintliga system eller leverera fristående lösningar. Därefter är det möjligt att lugnt och säkert utföra underhållsarbetet, utan att detta påverkar verksamheten.

 

Förorenings, läckage, korrosion

Anläggningens värmeväxlare kan sättas igen, försämras, läcka eller råka ut för problem med rost – som kan orsaka flaskhalsar eller till och med stoppa verksamheten.

Låt oss leverera en ersättningsenhet medan er anläggning repareras eller renoveras, eller komplettera den befintliga anläggningen tills det är dags för nästa planerade service.

 
 

Begränsad säsongskylning

När temperaturen utomhus stiger kan processenheter drabbas av kylbegränsningar som leder till förlorad produktivitet.

Våra värmeväxlare möjliggör  kostnadseffektiva kyllösningar som hjälper till att uppnå optimal kylningskapacitet under sommarmånaderna.

 
 

Processförbättringar

Ibland behöver befintliga processer förbättras för att öka effektiviteten. Värmeväxlare kan utgöra en flaskhals när det gäller kapacitetsökning, optimering av energianvändning eller produktdelning. När detta inträffar kan Aggreko hjälpa till.

Värmeväxlare kan tillföra extra kapacitet som kan maximera produktionen eller förebygga en reducerad produktionstakt.

 
 
 

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning