Kontakta oss

Kontakta oss +46 40 365 24 7

Kontakta oss

Avfuktning

avfuktning vid återställning efter orkan

”Utan rätt temperatur och fuktighet skulle artisternas material ha blivit förstört. Vi är stolta över vårt samarbete med Aggreko för att skapa ett framgångsrikt evenemang.” 

Dick Newberry President ,
Har-Con Mechanical Contractors

Om för hög fuktighet hotar er verksamhet kan våra industriella avfuktare hålla saker torra oavsett hur stort utrymmet är.

Hög luftfuktighet kan orsaka att elektronik korroderar, förhindra nygjuten betong att torka och orsaka att utrustning rostar. Översvämningar och läckage kan även orsaka förstörelse – vilket kostar tid och pengar.

Våra avfuktare kan användas för att:

  • Förhindra metallkorrosion.
  • Minska torktiden för betong, isolering och brandskydd.
  • Hjälpa processer, till exempel stabilisering eller konservering av livsmedelsprodukter.
  • Skydda utrustningen på oljeriggar till havs som inte är i drift.
  • Minska tillväxt av svamp och mögel under produktionsprocesser.
  • Torka ut vattenskadade byggnader.

Vi har två typer av avfuktare – med torkmedel och kylda – så vi kan rekommendera de bästa för era behov. Tack vare att vi har utrustning på standby på våra platser över hela världen kan vi snabbt få ut den till er – oavsett hur stort ert nödläge är.

kontakta oss

 

”Att hantera översvämningar skiljer sig från att kontrollera luftfuktigheten i byggnader. Det är därför vi noga passar ihop vår utrustning med era specifika utmaningar.”

Avfuktare med torkmedel

Våra avfuktare med torkmedel presterar bra i låga temperaturer och i kyliga klimat. De är perfekta att användas utomhus och på platser där elektriciteten är begränsad eftersom de kan köra på naturgas, propangas eller ångvärme.

De använder silikagel som torkmedel – ett torkmedel som drar till sig fukt från gaser och vätskor. Fukten hålls kvar av silikagelen och frigörs igen när den värms upp.

Vi specialtillverkar våra torkmedelsavfuktare med ett internt silikagelhjul. Hjulet roterar långsamt och drar in luft i gelen, som behåller fukten. Den torra luften blåses sedan tillbaka ut i rummet eller byggnaden. Hjulet värms upp och den uppsamlade fukten förångas och kan blåsas ut utanför byggnaden.

Dessa avfuktare är perfekt för tillverkning eller byggnation, till exempel för att minska torktiden för våt betong, snabba upp målnings- och beläggningsarbeten eller minimera korrosion.

kontakta oss

 

”Våra kylda avfuktare fungerar bäst i varmare klimat med hög luftfuktighet.”

Kylda avfuktare

Våra kylda avfuktare är ett bra val om ni snabbt behöver avlägsna stora mängder vatten. Detta är särskilt användbar om man behöver torka ut byggnader efter översvämningar eller vattenläckage.

De använder en fläkt för att rumsluften ska passera genom ett filter och förbi en serie kalla spolar. Då kondenseras vattnet i luften och droppar ner i en vattentank där den kan samlas upp och tömmas efter behov.

Kyld torkning fungerar bäst när temperaturdifferentialen är hög. Det gör dem perfekta att använda i varmare klimat eller i centralt uppvärmda byggnader med hög luftfuktighet.

Varför Aggreko?

  • Vi har många olika torkmedelsavfuktare och kylda avfuktare så vi kan välja bäst typ och storlek för era behov.
  • Våra tekniker är experter på fuktkontroll och kan hjälpa er att förhindra problem samt ta itu med nödfall.
  • Vi kan agera snabbt, dag eller natt – oavsett var ni befinner er.

kontakta oss

 

Kontakta oss

Vi hjälper dig att hitta rätt lösning